Hopp til hovedinnhold

Årsmøtet

Årsmøtet er BirdLife Norge sitt øverste organ og avholdes hvert år. Årsmøtet fastsetter og eventuelt endrer foreningens vedtekter, vedtar langtidsplaner og godkjenner sentralstyrets økonomiske årsoppgjørsdisposisjoner.

Vedtekter (PDF)

Strategisk plan (PDF)

Prinsipprogram (PDF)