Hopp til hovedinnhold
Foto: Melvin Åsum
DesignelementPosterbilde

Vipe har vært en karakterart i jordbrukslandskapet over store deler av landet. Hekkebestanden har dessverre blitt redusert dramatisk de siste tiårene. Fra å være en vanlig art i passende habitat, har den norske hekkebestanden blitt redusert med minst 80 % i løpet av artens siste tre generasjoner (dvs. 18 år). Det har gjort at vipas status på den norske rødlista ble satt til kritisk truet (CR) i 2021.

Årsakene til tilbakegangen er flerdelt, og omfatter i hekketiden blant annet endringer og mer intensitet i jordbruket. Utenfor hekketiden er det heller ikke enkelt å være vipe, med jakt og andre utfordringer både på trekket og i overvintringsområdene.

BirdLife Norge startet opp et nasjonalt prosjekt i 2022, som i hovedtrekk inneholder følgende gjøremål:

  • Koordinere og samle informasjon fra lokale prosjekter
  • Informasjonskampanje rettet mot grunneiere og bønder
  • Kartlegging og hekkesuksess
  • Individmerking av viper
Forsiden til folder om Fugler i jordsbrukslandskapet

Brosjyre om hvordan ta vare på de bakkehekkende artene

Last ned (PDF)

Har du sett vipe?

BirdLife Norge ønsker å få en oversikt over vipas forekomst i Norge, både i og utenfor hekketiden. Det betyr at alle funn av vipe er verdifulle, hele året. Observasjonene skal rapporteres til Artsobservasjoner.no.

Hva er en hekkende vipe?

Observasjoner av hekkende fugler er spesielt interessante. En hekkende vipe er en fugl som har etablert seg i et avgrenset område, som er dens territorium. Hannene vokter og forsvarer territoriene, mens hunnene bidrar mer i rugingen. Et hekkefunn innebærer at vipene har oppvist en oppførsel som forteller at den hekker, eller at det blir gjort konkrete funn av reir, egg eller unger. Oppførselen til hekkende fugler kan variere mye, så det gjelder å velge det som passer best når man rapporterer funnet. «Sang/spill i passende hekkebiotop», «varslende/engstelig», «rugende» osv. er typiske hekkeaktiviteter i rapporteringsskjemaet på artsobservasjoner.no.

Ved rapportering av rugende fugler og konkrete reirfunn bør egne lokaliteter opprettes, med en høy nøyaktighet (maks 25 meter radius). Last gjerne opp et oversiktsbilde av lokaliteten ved rapportering.

Vipe på reir
FOTO: Jan Erik Røer

Nyheter om vipe

07.04.2022

BirdLife Norge og Bondelaget samarbeider for fuglene

Fugler spiller en viktig rolle i jordbrukslandskapet, og er indikatorarter på det øvrige naturmangfoldet. BirdLife Norge og Norges Bondelag har nå laget en veileder med praktiske tips til hvordan bonden kan ta vare på fugler og naturmangfold i jordbrukets kulturlandskap.

Les hele saken
16.02.2022

Fagseminar «Kan vipa reddast?»

Statsforvaltaren og BirdLife Hordaland inviterer bønder og vipeinteresserte til seminar om vipa i jordbrukslandskapet - Herdla museum torsdag 17. mars. Seminaret set søkelys på den kritisk trua vipa. Finst det effektive tiltak som kan ta vare på eller betre tilhøva for vipa?

Les hele saken
08.02.2022

Ny rapport: Vipe i kulturlandskapet i 2021

En ny OUM-rapport er publisert – Vipe i kulturlandskapet i 2021. Rapporten er ei oppfølging av kartleggingsarbeidet som ble utført i perioden 2018-2020.

Les hele saken

Flere nyheter om vipe