Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tidsskrifter

Tidsskrifter


Eldre nummer av Vår Fuglefauna, Fugleåret, Ornis Norvegica og Ringmerkaren bestilles direkte fra Natur og Fritid, mens tidligere utgaver av Fuglevennen kan fritt lastes ned som PDF fra denne siden.

Vår Fuglefauna

Som medlem av sentralforeningen får du medlemstidsskriftet Vår Fuglefauna tilsendt fire ganger i året, hvert hefte på 48 sider. I oppusset fjærdrakt er Vår Fuglefauna et tiltalende produkt i A4-format, spekket med fargefotografier og spennende fuglestoff. Her kan du følge med i NOFs prosjekter og fuglevernarbeid i Norge, i internasjonalt fuglevernarbeid, og du får informasjon om foreningens drift og tilbud. Artikler om norske fugler og deres situasjon dominerer innholdet. Vår Fuglefauna binder Fugle-Norge sammen til ett rike! Tidsskriftets redaktør er Magne Myklebust. (ISSN 0332-5601)

Fuglevennen

Fuglevennen er et nytt tidsskrift lansert av Norsk Ornitologisk Forening i 2004. Tidsskriftet har et lettfattelig innhold med hovedfokus på fugler, men også annet naturstoff omhandles i bladet. Fuglevennen er godt egnet som rekrutteringsblad, og NOF satser sterkt med bladet mot skoler og barnehager. Bladet har imidlertid også slått bra an hos alle som driver med fóring av fugler og hos de som henger opp fuglekasser. Allerede etter to år på markedet nærmer antall fuglevenner seg 4000. Alle som har Fuglevennen regnes som medlemmer av NOF. Tidsskriftets redaktør er Roar Solheim. (ISSN 1504-0623).

Ornis Norvegica (tidligere Cinclus)

Ornis Norvegica er NOFs fagtidsskrift, og har som mål å publisere original ny informasjon som er relevant for norsk ornitologi. Fra og med 2011 er bladet kun tilgjengelig på nettet, og det er gratis og tilgjengelig for alle. Tidsskriftets redaktør er Ingvar Byrkjedal.

Papirutgavene (1999-2010) kan du kjøpe i vår nettbutikk.

NOFs rapportserie

NOFs rapportserie har som formål å presentere faglige resultater som fremkommer i NOFs prosjekter og i andre sammenhenger i NOF. Rapportene kan bestilles fra NOF-sekretariatet, men de vil stort sett publiseres elektronisk og bli nedlastbare som PDF-filer. Se en full oversikt over utgitte rapporter her. Redaktør for rapportserien er Ingar Jostein Øien. (ISSN 0805-4932)

Lokaltidsskrifter

NOF har i alt 16 lokaltidsskrifter, det vil si i de fleste fylkene: Natur i Østfold, Toppdykker'n, Kornkråka, Hujon, Vestfold-Ornitologen, Fugler i Telemark, Fugler i Aust-Agder, Piplerka, Falco, Fuglar i Hordaland, Rallus, Trøndersk Natur, Havørna og Lappmeisen. Fugler i Troms og Buskskvetten har lagt ned sine papirutgaver. Buskskvetten har i flere år blitt gitt ut i nettversjon.