Hopp til hovedinnhold

Tidsskrifter

Som medlem i BirdLife Norge kan du velge mellom flere ulike tidsskrifter.

Vår Fuglefauna

Vår Fuglefauna er hovedtidsskriftet til foreningen, og har fire utgivelser i året. Bladet er spekket med gode fuglebilder og spennende fuglestoff! Her kan du holde deg oppdatert om BirdLife Norges prosjekter og fuglevernarbeid, og du får også informasjon om foreningens øvrige aktiviteter. Artikler om norske fugler og deres situasjon dominerer innholdet. Vår Fuglefauna binder Fugle-Norge sammen til ett rike! Tidsskriftets redaktør er Magne Myklebust. (ISSN 0332-5601).

Forsiden av Vår Fuglefauna nr 1 2021

Mer om Vår Fuglefauna

Fuglevennen

Fuglevennen er BirdLife Norges rekrutteringstidsskrift. Det har et lettfattelig innhold med hovedfokus på fugler, men også annet naturstoff omhandles i bladet. Fuglevennen er godt egnet som rekrutteringsblad, og er godt egnet for yngre lesere. Mange skoler og barnehager abonnerer på bladet. Fuglevennen har slått bra an hos alle som driver med fôring av fugler samt henger opp fuglekasser. Dette er bladet for de som er opptatt av fuglene i nærmiljøet rundt huset eller hytta. Tidsskriftets redaktør er Roar Solheim (ISSN 1504-0623).

Mer om Fuglevennen

Fugleåret

Fugleåret er en årbok som oppsummerer fuglelivet i Norge det aktuelle året. Forekomsten av blant annet sjeldne og fåtallige fugler i Norge oppsummeres i rapportene, som også er rikt illustrert med bilder. Årsrapportene fra Jomfruland og Lista fuglestasjoner er også inkludert. En nasjonal årsrapport over ringmerkingsvirksomheten er med. Fugleåret er aktuelt for deg som vil følge med på utviklingen i vår hjemlige fuglefauna. Tidsskriftets redaktør er Magne Myklebust. (ISSN 1894-8219).

Forsiden av Fugleåret 2019

Mer om Fugleåret

Ornis Norvegica

Ornis Norvegica er BirdLife Norges fagtidsskrift, og har som mål å publisere original ny informasjon som er relevant for norsk ornitologi. Tidsskriftet er gratis og tilgjengelig for alle på nett. Redaktør er Arild Johnsen. Papirutgavene fra årene 1999-2010 kan du kjøpe i vår nettbutikk. Tidsskriftet het tidligere Cinclus.

Les Ornis Norvegica

Rapportserien

Rapportserie har som formål å presentere faglige resultater fra virksomheten til BirdLife Norges fagavdeling. Rapportene publiseres nesten utelukkende elektronisk og er nedlastbare som PDF-filer. Redaktør for rapportserien er Ingar Jostein Øien (ISSN 0805-4932).

Utgitte rapporter

Lokaltidsskrifter

BirdLife Norge har i alt 13 lokaltidsskrifter: Natur i Østfold, Toppdykker'n, Kornkråka, Hujon, Vestfold-Ornitologen, Fugler i Telemark, Fugler i Aust-Agder, Piplerka, Falco, Fuglar i Vestland, Trøndersk Natur, Havørna og Lappmeisen. Du kan legge lokaltidsskriftet til ditt medlemskap, prisene varierer fra 50 kr til 230 kr.

Innmelding