Hopp til hovedinnhold

Rapportering av sjeldne fugler til NSKF

Hvilke arter skal beskrives?


Tereksnipe Xenus cinereus fotografert på Lista i september 2006. Har du fotografier av fugler som skal beskrives for NSKF er det viktig at du legger de ved rapporten. (Foto: Vegard Bunes) Større bilde

I hovedtrekk vurderer NSKF funn av arter og underarter som ikke forekommer i Norge som følge av regulær hekking, overvintring eller trekk mellom regulære hekke- og overvintringsområder. Det er imidlertid enkelte avvik fra denne hovedregelen. Videre behandler komiteen alle nye hekkearter for landet og alle hybridkombinasjoner som IKKE står på listen lenger ned på siden.

Listen under viser alle arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. I tillegg skal alle nye arter og underarter for landet sendes inn for godkjenning. Når det gjelder hybrider anvender komiteen et speilvendingsprinsipp, dvs. at alle hybridkombinasjoner som IKKE er listet opp skal sendes inn til komiteen for godkjenning.

 Rapporteringsarter


Råd i felt

Hvis du oppdager eller ser en art som skal granskes av NSKF før den kan publiseres er det viktigt at du tar feltnotater eller dokumenterer fuglen på annen måte. Fokuser på de detaljer som er kritiske for å fastslå artstilhørigheten.

Hvis fuglen blir fanget så anbefaler vi at du følger rådene under rubrikken "What to remember when trapping a rarity?" på side 14 i Identification Guide to European Passerines (utgave fire) av Lars Svensson.

Er du alene er det viktig at du prøver å få tak i andre ornitologer som også kan få danne seg en mening om funnet. En "second opinion" er av stor vekt for NSKF ved bedømmelse av enkelte funn.

I tilfeller da et fugl blir observert og dokumentert av flere ornitologer kan det være praktisk å allerede i felt bli enig om hvem som tar ansvaret for å koordinere rapportskrivning og innhenting av aktuell dokumentasjon.


Slik lager du en rapport

For rapportering brukes NSKFs rapporteringsskjema. Dette skjema guider deg gjennom de punkter som er vesentlig å få med for å beskrive det du har observert/hørt. Beskriv fuglen med dine egne ord og beskriv så mange detaljer som mulig. Relater gjerne til relevant litteratur mht avvik og overenstemmelser. Spesielt viktig er at du forklarer hvordan du har utelukket andre arter som utgjør en forvekslingsrisiko.

 Rapporteringsskjema  Rare bird record form

Lag rapporten mens minnet er fersk, helst samme dag som observasjonen er gjort.

Det er viktig at du sender inn evt dokumentasjon sammen med rapporten. Funn som er dokumentert men der dokumentasjon ikke er vedlagt rapporten blir ikke endelig behandlet før dokumentasjon foreligger.

Med hensyn til bilder ønsker NSKF å motta den beste dokumentasjonen som finnes tilgjengelig uavhengig av media (dias, papirbilder, videoklipp, video, etc). NSKF ønsker gjerne å beholde dokumentasjonen du sender inn, slik at vi unngår å ta kopier til vårt arkiv. NSKF forbeholder seg retten til å publisere innsendt dokumentasjon i våre rapporter og på vår hjemmeside, såfremt ikke fotografen angir noe annet i rapporten.


Rapporteringsvei og frister

Ideelt sett skal saker sendes via LRSK, slik at LRSK-sekretæren kan holde oversikten over hva som er rapportert. Men for å ytterligere påskynde prosessen med å bli ajour med årsrapportene ønsker vi at de som har mulighet til å sende skjemaet elektronisk gjør det direkte til NSKF. Det betyr at det nå finnes to alternativer for å sende inn dine observasjoner:

1. Sende inn saker per e-post

Utfylt og komplett skjema sendes da elektronisk via e-mail til NSKFs sekretær Tor Audun Olsen. Evt vedlegg i form av fysisk dokumentasjon sendes pr brev (husk å angi hvilke(t) funn du refererer til). NSKF orienterer LRSK om disse funnene. E-post: nskf(at)birdlife.no

2. Sende inn saker per brev

Send utfylt og komplett skjema pr brev sammen med evt dokumentasjon til aktuell LRSK. LRSK videresender siden sakene til NSKF innen 15. februar. Postadressa til NSKF sekretæren er: Tor A. Olsen, Opheimsgata 18, 4012 Stavanger.

Frist for rapportering er 1. februar året etter at observasjonen er gjort (rapporter innlevert etter denne dato har små muligheter til å komme med i den årsrapport der de hører hjemme). Denne fristen er viktig å overholde slik at kommende årsrapporter blir så komplette og interessante som mulig.