Hopp til hovedinnhold

Fylkesavdelinger

En av BirdLife Norge sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for BirdLife Norge sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt fra fylkesavdelingene

Turgjengen 09.12.2023

Turreferat, høstturen til Tromlingene

En stor gjeng fugleinteresserte fikk en fin tur til Tromingene i flott vær 27. august. Selv om vi ikke så de store mengdene med vadefugl, ble det likevel en innholdsrik tur. Tromlingene skuffer aldri!

Les hele saken
Fjellrype 07.12.2023

Nordland i 100: 100 fuglearter i Nordland i 2024

Hvor mange fuglearter kjenner du til, og vil du lære deg flere? Delta i BirdLife Nordland sin utfordring for 2024: Prøv å observere 100 fugler i Nordland i løpet av ett år! Målet er ikke å konkurrere med andre, men å bli kjent med fuglekikking og alle spennende fuglearter i fylket vårt.

Les hele saken
Merket 05.12.2023

Polarsvømmesniper

Vadefuglgruppa i BirdLife Svalbard følger bestanden av polarsvømmesniper i Adventdalen.

Les hele saken
Fjæreplytt 05.12.2023

Sammendrag av overvåking av Fjæreplytt på Svalbard 2023

Fjæreplytt (Calidris maritima) er en høyarktisk art som i vinterhalvåret oppholder seg i hovedsak langs kystene i Nord-Atlanteren. Fjæreplytten er den mest tallrike vadefuglen på Svalbard, og mye tyder på at dette er blant de viktigste hekkeområdene for arten i Nord-Atlanteren. Et betydelig antall fjæreplytt hekker årlig på Svalbard (>10 000 par), mens antallet er langt mer beskjedent på det norske fastlandet.

Les hele saken
Grågås i forbifarten 04.12.2023

Statsforvaltaren opphevar vedtak om skadefelling av grågås på Bømlo

Våren 2023 la styret i BirdLife Sunnhordland ned eit stykke arbeid i å utforma eit klagebrev på skadefelling av grågås i Bømlo kommune. No har statsforvaltaren stadfesta at skadefellingsløyva fleire stader på Bømlo våren 2023 er gitt på mangelfullt grunnlag, og opphevar derfor kommunen sine vedtak.

Les hele saken
Kuhegre ved Fiskumvannet 22.11.2023

Kuhegre, ny art for Øvre Eiker

Steinar Stueflotten har sammenfattet observasjonene fra oktober i en artikkel i Buskskvetten

Les hele saken