Hopp til hovedinnhold

Fylkesavdelinger

En av BirdLife Norge sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for BirdLife Norge sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt fra fylkesavdelingene

Tyvjo 07.12.2022

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2022

Som vanlig har BirdLife Vest-Agder overvåket hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i den vestlige delen av Agder. Vi deltar også i SEAPOP-prosjektet og «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl», begge i regi av NINA. I tillegg har foreningen gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugler, blant annet følger vi opp den lille restbestanden av hettemåke og makrellterne som utelukkende hekker utenfor de vernede områdene.

Les hele saken
storskarv 06.12.2022

Et øye i naturen – ny film om våtmarksparadiset Ilene

23. november 2022 var en stor dag for BirdLife Vestfold og formidlingen av våtmarkenes verdi. Da hadde filmen «Et øye i naturen» premiere. Filmen viser det yrende fuglelivet i den globalt viktige våtmarka Ilene naturreservat. Du kan få se filmen, som har brukt en rekke klipp fra fuglekamera i Ilene naturreservat.

Les hele saken
kake 05.12.2022

I godt selskap med fugler og fugleinteresserte i Lofoten gjennom fire tiår

Torsdag 1. desember inviterte vi medlemmer og andre interesserte til samling på Leknes, nøyaktig 40 år etter at lokallaget ble dannet. Mye er utrettet på disse årene, og på møtet fikk vi en fin gjennomgang av 40 år med fugleturer, kartlegginger og fuglevern. Nå ser vi frem til mange fine aktiviteter fremover. For BirdLife Lofoten er en vital 40 åring, og det er ingen planer om å trappe ned på aktivitetene!

Les hele saken
Sentrale personer på 50-årsjubileet 01.12.2022

Jomfruland Fuglestasjon 50 år

Jomfruland Fuglestasjon markerte sitt 50-årsjubileum siste helga i oktober, og 53 personer deltok i markeringen. BirdLife Norge var behørig representert. Jomfruland er sammen med Lista fuglestasjon de eneste fuglestasjonene i Norge som driver med standardisert bestandsovervåking.

Les hele saken
Buskskvetten 2021 30.11.2022

Alle årganger av vårt lokaltidsskrift Buskskvetten er nå tilgjengelig på hjemmesiden vår

Alle tidligere utgitte nummer av vårt lokaltidskrift Buskskvetten, fra det første nummeret i 1977 til den siste artikkelen i 2021, har vært publisert på vår gamle hjemmeside nofbuskerud.net. Nå er alle de gamle papirbaserte utgavene samt de nye digitale årgangene etter at Buskskvetten ble nettbasert i 2004, bundet inn og gjort tilgjengelige som pdf-filer på vår BirdLife-hjemmeside under folderen «Tidsskrift».

Les hele saken
Fyglefjæra 28.11.2022

40 år med svanetellinger i Lofoten

Også i år ble det gjennomført telling av svaner i Lofoten 1. søndag i advent. Dette har blitt en fast tradisjon, som gir muligheten til å komme seg ut i den mørkeste delen av året. Tellingene startet opp i 1982, samme år som lokallaget ble startet opp. Slike langvarige overvåkninger av fugler får stadig større verdi, nå som mange bestander er i endring.

Les hele saken