Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

BirdLife Nordland

Siste nytt

Makrellterne 24.11.2022

Vestfjord Marine AS vil ha torskoppdrett i matfatet til truede fuglearter

Selv om Bodø kommune vedtok en ny og revidert arealplan så sent som juni 2022, har de nå sendt ut en høring om å slippe oppdrettsnæringen til ved to nye lokaliteter i øyriket Helligvær. Et stort antall truede fuglearter bruker områdene til næringssøk og hekking. Helligvær er allerede belastet med flere oppdrettsanlegg, og BirdLife Nordland mener grensen er nådd.

Les hele saken
storspove 12.11.2022

Vestvågøys plan for klima og natur svarer ikke på utfordringene

Kommunedelplan for klima, miljø og energi i Vestvågøy 2022-2031 har vært på høring. BirdLife Lofoten og Naturvernforbundet i Naturvernforbundet har sett på planen, og mener den svikter på tre av de viktigste temaene for regionen: arealnøytralitet, vern av våtmark og et artsrikt kulturlandskap.

Les hele saken
Bergand 04.11.2022

Bergand med spennende forekomst i Lofoten

Bergand er en vakker and i tilbakegang. I motsetning til sin nære slektning toppanda, er den også en fåtallig hekkefugl i hele Nordland. I Lofoten hekker den imidlertid. Rundt Borgpollene i Vestvågøy hekker den både i ferskvann og brakkvann/saltvann. Våren og sommeren 2022 brukte BirdLife Lofoten på å kartlegge dette regionalt viktige hekkeområdet for bergand.

Les hele saken
Storskarv 25.10.2022

Overnattingsplasser for skarv – og behovet for å verne dem

På Nesna i Nordland planlegges det et stort industriområde for lagring og montasje av vindturbiner for havvind. Ikke bare vil dette ødelegge fuglerik våtmark. Dersom planene realiseres vil også en betydningsfull overnattingsplass for storskarv bli sprengt vekk. Det er stort behov for å kartlegge og verne slike overnattingsplasser.

Les hele saken
ærfugl 13.10.2022

Fraråder oppdrett i Vega verdensarvområde

Området som omfattes av Vega verdensarvområde har umistelig verdi for norsk naturmangfold, spesielt knyttet til artsgruppen fugler. Dette gjelder også i en internasjonal sammenheng. De mange øyene, rike havområder og grunne bukter gir grunnlag for et rikt fugleliv hele året. Nå slår en ny rapport fast det BirdLife Norge alltid har ment: Verdensarvstatus er uforenlig med oppdrettsindustri.

Les hele saken
BirdLife Ofoten 02.10.2022

BirdLife Ofoten endelig en realitet

Nordland er et langt og fuglerikt fylke, og BirdLife Norge har de siste årene hatt seks lokallag her. Ofotenområdet og Narvik har så langt stått uten et lokallag, selv om man tidligere har jobbet for å få et slikt etablert. Men nå har BirdLife Norge Ofoten lokallag (BirdLife Ofoten) sett dagens lys.

Les hele saken

Nyhetsarkiv