Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Sædgåsprosjektet

Sædgåsprosjektet

Gjennom halsmerking kan vi få kunnskap om trekkrutene og vinterkvarterene hos de norske sædgjessene. Denne hannen med halsring A04 har blitt rapportert fra Sør-Sverige i november 2004 og Nord-Tyskland i januar 2006. (Foto: Ingar Jostein Øien)

Sædgåsa hekker i våre dager nesten utelukkende i Finnmark. Den har en usikker bevaringsstatus som hekkefugl i Norge, og kunnskapsnivået om bestanden og trekkforholdene er sparsomme.

Sædgåsa antas imidlertid å ha gått kraftig tilbake i de siste tiårene, og det gjelder spesielt skogssædgåsa Anser fabalis fabalis, som har en estimert verdensbestand på ca 60.000 individer, noe som tilsvarer ca. 15.000 hekkepar.

For å bedre kunnskapsgrunnlaget har NOFs prosjekt sædgås fanget og fargemerket sædgjess med halsringer både under vårrastingen på Valdakmyra i Porsanger, men også på Varangerhalvøya i Finnmark. Et fåtalls fugler har også fått påmontert satellittradiosendere. Dette kan gi oss svar på hvor de norske sædgjessene trekker og hvor de overvintrer, og om de overvintrer atskilt fra svenske/finske bestander. På sikt kan det også gi oss en oversikt over demografiske faktorer som overlevelse av hhv. voksne og unge fugler. På bakgrunn av slike opplysninger kan det iverksettes forvaltningstiltak for å sikre at sædgåsa ikke forsvinner fra den norske fuglefaunaen.

I tillegg til overvåking av rasteplasser om våren overvåker prosjektet en myteplass i Finnmark hvor over 900 sædgjess har blitt observert (siden 2005).

Observerer du sædgjess med svarte eller gule halsringer så kan disse rapporteres på ringmerking.no, og du vil da få direkte innsikt i observasjonshistorien til fuglene.

Faktaark om sædgås

Nyheter om sædgås

Underartsbestemmelse av sædgås (24.04.2020)

Du er ute i felten, og ser på en flokk med gjess. De har guloransje bein og et oransje felt på nebbet. Da er de jo sædgjess. Men, det finnes to forskjellige underarter her til lands, så hvilken er det man har foran seg? Nå finnes det en ny brosjyre som blir et viktig hjelpemiddel for å skille de to underartene i felt.

Les mer
NOF påklager konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan (31.03.2014)

Sommeren 2013 skrev NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) brev til Fylkesmannen med krav om at konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan måtte trekkes tilbake, og at området burde vernes. Dette førte ikke frem, grunnet ordningen med frivillig vern. Nå klager NOF OA konsesjonsvedtaket inn til Fylkesmannen.

Les mer
Gjester fra nord (03.12.2012)

De første minusgradene er kommet til Odda og sammen med disse har vi fått besøk av noen sjeldne gjester fra det høye nord. På Seljestad har en liten flokk konglebit funnet seg godt til rette, mens tre sædgjess gjestet Hildal 30. november.

Les mer
Mytefangst av sædgås i Finnmark (06.08.2010)

NOF overvåker årlig den norske hekkebestanden av sædgås, som har sin hovedutbredelse i Finnmark. I dette arbeidet inngår registreringer i et område på Varangerhalvøya som er samlingsplass for ikke-hekkende, mytende sædgjess. NOF har nylig gjennomført en vellykket fangst av mytende sædgjess i dette området.

Les mer
Halsmerkede sædgjess og ny rapport (13.05.2009)

Siden 2003 har NOF utstyrt åtte sædgjess av underarten rossicus med svarte halsringer på Stabbursnes i Porsanger, Finnmark. I Sverige har det våren 2009 blitt fanget og halsmerket 42 sædgjess i traktene ved Umeå og Luleå. Disse har blitt utstyrt med blå halsringer.

Les mer

Flere nyheter om sædgås