Hopp til hovedinnhold

Fuglevakta

Fuglevakta er en døgnbemannet vakttelefon som skal ta seg av fuglenes ve og vel samt deres leveområder. Det vil si at du kan ringe 901 22 901, 24 timer i døgnet alle dager i året, og faktisk få kontakt med noen som bryr seg om disse sakene. Av praktiske årsaker vil telefonen i korte perioder bli koblet opp mot mobilsvar. Det vil si at dersom du ønsker kontakt med oss kan du ringe 901 22 901 og legge igjen en melding eller et telefonnummer etter en beskjed fra en hyggelig mann eller dame. Hvis du gjør dette vil vi ringe tilbake så snart som mulig. Av forståelige årsaker kan ofte telefonen bli satt på mobilsvar om natten.

En av mer enn 40 beslaglagte jaktfalker i Tyskland 1992. Denne ungfuglen stammer fra Tydal i Sør-Trøndelag. Foto © Terje Axelsen.

Hvem står bak og hvilken hjelp kan du få?

Fuglevakta drives av Norsk Ornitologisk Forening. Telefontjenesten har vært drevet noenlunde på samme måte som i dag siden starten i 1989. For tiden er Terje Kristiansen, Tjøme, ansvarlig for telefontjenesten. Svar på spørsmål han ikke kan svare på, vil han skaffe fra fagpersoner på ulike områder. Så langt har vi mottatt mer enn 7000 samtaler.

Man kan ringe Fuglevakta om alt som har med fugler og gjøre, og gjerne også hvis du har spørsmål om naturvern og verneområder. Hvis du skulle ha spørsmål som den telefon ansvarlige ikke kan svare på, vil han sjekke opp saken og ringe tilbake.

Hva ønsker vi å fokusere på

Forebygge ulovlige handlinger

Fremdeles er det viktig å forebygge ulovlige handlinger mot fugler i Norge. Dette er fremdeles ett av våre viktigste arbeidsområder. På grunn av dette ha vi laget en del informasjonsmateriell. Blant annet foldere, nyhetsbrev og mer omfattende trykksaker. Det meste av dette er gratis og kan fåes fra sekretariatet i Norsk Ornitologisk Forening. Adressen finner du ett annet sted i denne folderen.

Beskytte verneområder

Beskyttelse av verneområder er også en av våre viktigste saker for fremtiden. Det finnes i dag en rekke ulike former for områdevern i Norge. De mest kjente er trolig naturreservat og nasjonalparker. Når et område blir vernet etter naturvernloven blir det også laget regler (forskrift) som beskriver hva som er tillatt og ikke i området. Det har dessverre vist seg gjennom det siste tiåret at dette vernet ofte er svakere enn artsvernet. Årsakene til dette kan være mange. Trolig er den enkleste forklaringen på dette at det er lettere å bevise at en person har skutt en fredet fugl, enn å føre bevis på hvem som har krenket et verneområde. Krenkeren kan til og med være det offentlige, og har vi sett flere eksempler på at slike saker ikke blir anmeldt. Vi ønsker i fremtiden å fokusere enda mer på disse ulovlige handlingene. Uten at fuglene har trygge leveområder vil noe av vitsen med artsvernet også forsvinne.

God oppførsel i naturen skal også være en av Fuglevaktas hovedoppgaver i fremtiden. Vi ønsker å bidra til dette på flere måter. Sammen med hele NOFs organisasjon ønsker vi å bidra til at ferdsel og bruk av naturen skjer på en måte som er i pakt med og ikke i strid med naturen.

Informasjon

Informasjon om fuglene og deres levevilkår har vært viktig i Fuglevaktas arbeid siden starten og vil fremdeles være det. Dette bidrar vi med gjennom å svare på spørsmål om bygging av fuglekasser, foring av fugler, fremme forståelse for at fuglene har ekstra behov for ro i deler av året hvor de myter/forer unger/har vansker med å finne mat med mer.


Hvordan skal vi få til dette?

Informasjon

Vi vil fortsette å produsere informasjonsmateriell som peker på problemene og hvordan folk kan hjelpe til. Informasjon gjennom media, særlig i forhold til verneområder som er under press, kan være et viktig hjelpemiddel. Informasjon gjennom NOF’s tidsskrifter og eventuelt gjennom tidsskrift til nærstående organisasjoner kan også være et viktig hjelpemiddel.

Skolering

Skolering av våre egne medlemmer og andre naturinteresserte vil være viktig. Særlig gjelder dette på nytt mennesker som bor i tilknytting til verneområder som er under stort press. Informasjon om hva som er rett og galt må nå frem til de som har behov for å vite det. De fleste kjenner til at det ikke er jakt på knoppsvane, men de kjenner kanskje ikke til ferdselsrestriksjoner i et naturreservat. Dette skal vi forsøke å opplyse om.

Annet

Vi vil fortsatt gi råd om pleie av skadde fugler og fugleunger. Vinterforing av fugler. Hjelpe folk med å finne ut hvilken fugl de har sett. Hvor de skal henvende seg hvis de finner brevduer, og alt annet vi måtte få spørsmål om.