Hopp til hovedinnhold
Foto: Frode Falkenberg
DesignelementPosterbilde

Årets
fugl

Rødstilk er Årets Fugl 2022

BirdLife Norge har siden 1992 valgt ut en fugl som det skal rettes spesiell fokus på både overfor medlemmer og media. Det legges opp til å gi informasjon om en art ut til folk flest samt å presentere status for den aktuelle fuglen i vårt medlemstidsskrift.

Det varierer hvor mye arbeid som legges i Årets Fugl, men det har vært innslag om dette både i TV og radio, samt i mange av landets aviser. Enkelte år legges det opp til registreringer blant medlemmer og andre fugleinteresserte, noen ganger har det vært involvering av skoler i form av tegnekonkurranser. Størst arbeid ble lagt ned på hønsehauk (1998) hvor en landsdekkende registrering ble foretatt og resulterte i en meget innholdsrik rapport om «Hønsehauken i Norge» i 2004.

BirdLife Norge har vedtatt kriterier for Årets Fugl og hva prosjektet skal bestå av:

 • En artikkel om arten i Vår Fuglefauna
 • Informasjonskampanje overfor media
 • Oppfordring til lokale foreninger om å drive hekkefugltakseringer
 • Årets Fugl bør være mulig å treffe på i størstedelen av landet

Nyheter om årets fugl

17.02.2022

Rødstilk er Årets fugl 2022

Med sine karakteristiske lange, røde bein og det lange nebbet med mørkerød basis, er rødstilk en av vadefuglartene som er lett å artsbestemme. Den er dessverre i tilbakegang i mesteparten av sitt utbredelsesområde, det gjelder også her i Norge. BirdLife Norge ønsker å rette fokus på rødstilken, og har derfor utpekt den som Årets fugl i 2022.

Les hele saken
27.01.2021

Stor tilbakegang i Opplands bestand av lappspurv

Mange av fjellets fugler er i tilbakegang, også lappspurven. Arten ble valgt som Årets fugl i 2020, og betydelig feltinnsats ble mange steder utført for å fremskaffe mer informasjon. Nå er resultatene fra Oppland publisert av NOFs fylkesavdeling der.

Les hele saken
04.01.2021

Årets fugl 2021 – gulspurv

Gulspurv er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene. Også sangen er velkjent for mange, ikke minst fordi arten er kjent for å «telle til syv». Dessverre høres gulspurvens sang stadig sjeldnere, og artens tilbakegang er bakgrunnen for at den er valgt som Årets fugl i 2021.

Les hele saken
19.05.2020

Tid for å lete etter Årets fugl

Vi er inne i siste halvdel av mai, og en hel del lappspurv begynner nå å ankomme hekkeområdene. Selv om det mange steder er langt mer snø enn normalt, nærmer det seg nå tiden for å begynne å oppsøke noen av artens hekkeområder for å kartlegge dens utbredelse og forekomst.

Les hele saken
21.03.2020

Årets fugl ankommer landet

NOF har valgt lappspurv som Årets fugl i 2020. Lappspurven er en trekkfugl, og er fåtallig i Norge om vinteren. Den 20. mars ankom årets første sikre trekkere landet, på Herdla i Askøy kommune i Hordaland.

Les hele saken
09.01.2020

Lappspurv er Årets fugl 2020

Med sine karakteristiske hodetegninger i svart og hvitt, sitt rødbrune nakkeparti og gule nebb, er lappspurvhannen en av fjellheimens virkelige juveler. Dessverre er lappspurven, som så mange andre av fjellets fugler, i tilbakegang i Norge. Vi i NOF ønsker å rette fokus på dette, og har i 2020 valgt arten som Årets fugl.

Les hele saken

Flere saker om årets fugl

Hvem har vært Årets Fugl?

 • 1999 Kråke
 • 1998 Hønsehauk
 • 1997 Fossekall
 • 1996 Svarthvit fluesnapper
 • 1995 Låvesvale
 • 1994 Vipe
 • 1993 Jaktfalk
 • 1992 Ærfugl