Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Tårnseileren ankommer landet

BirdLife Norge har valgt tårnseiler som Årets fugl i 2023. Tårnseileren er en trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika, og er en av de seineste trekkfuglene som ankommer landet om våren. Med artens ankomst de siste dagene feirer vi Verdens trekkfugldag 13. mai.

Av Frode Falkenberg og Martin Eggen

Publisert 13.05.2023

Allerede 21. april ble en tårnseiler observert i Eigersund i Rogaland. Det var uvanlig tidlig. En mer tydelig ankomst startet 6. mai. Da ble det sett tårnseilere i mange fylker i Sør-Norge, og antall observasjoner har økt for hver dag som gikk etter det. Tårnseiler er så langt observert fra svenskegrensa i sørøst, og relativt kystnært nord til Sogndal. I løpet av de neste ukene vil hekkefuglene være på plass i hele landet.

Sein ankomst på grunn av maten

Tårnseileren er helt avhengig av at det finnes luftplankton (små insekter og edderkoppdyr som svever i luftmassene) for å klare seg. Derfor kommer den først et stykke ut i mai måned, når temperaturene er mer passende for at insektene kan være aktive. De aller første tårnseilerne om våren blir som regel sett rundt 1. mai. Slike tidlige fugler er bare fortroppen, siden hovedmengden av hekkefugler først ankommer 14 dager seinere. Da er det rett på kurtise og etterhvert paring, før eggene legges. Det skjer ca. 4-5 uker etter fortroppens ankomst. Den påfølgende reirtiden (ruging av egg, oppfostring av unger) er lang, og strekker seg over mer enn to måneder. Når ungene endelig forlater reiret oppholder de seg ikke så lenge i Norge, og de fleste forlater oss allerede i løpet av august. 

Overvintrer i tropisk Afrika

Skandinaviske fugler bruker gjennomsnittlig mer enn to måneder for å nå vinterkvarterene sine i den sørvestre delen av Sentral-Afrika, i land som Kamerun, Kongo, Tsjad, DR Kongo, Gabon og Ekvatorial-Guinea. De bruker betydelig mindre tid når de skal nordover igjen om våren, med gjennomsnittlig 29 dager på reisen.

Verdens trekkfugldag

Verdens trekkfugldag (World Migratory Bird Day) er en årlig internasjonal kampanje som retter oppmerksomhet på bevaring av trekkende fugler og deres leveområder. Mange arter, som for eksempel tårnseileren, beveger seg over enorme områder og bruker mange land som levested i løpet av et år. Samarbeid over landegrensene er derfor avgjørende for å ta vare på slike arter. På hjemmebane kan hver og en av oss også bidra til å hjelpe trekkfuglene.


Tårnseiler er årets fugl i 2023

Tårnseiler
Etter å ha vært utenlands i over 8 måneder kommer nå tårnseilerne tilbake til Norge for å hekke. FOTO: Frode Falkenberg
Tårnseilerkalenderen
Tårnseileren har et tett program når den er i Norge for å hekke. Denne skjematiske kalenderen gir et innblikk når forskjellige aktiviteter og milepæler gjennomføres i løpet av hekkesesongen. FOTO: BirdLife Norge / Commonswift Worldwide Last ned (PDF)