Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Hører dere åkerrikser?

Åkerrikse begynner å synge rett etter ankomsten fra mai og utover sommeren, og sangaktiviteten er på sitt mest intense i mai og juni. Nå er sesongen i full sving for arten, og BirdLife Norge vil gjerne at dere rapportere alle funn av arten, både for å øke kunnskapen om forekomsten samt gjøre det mulig å sette i gang tiltak for å bevare arten der dette er nødvendig.

Av Paul Shimmings

Publisert 07.06.2024

Åkerrikse synger!

I skrivende stund er det rapportert mange syngende åkerrikser i Norge. Flesteparten av funnene er fra kjerneområder for arten i Rogaland, i Vestland og rundt Oslofjorden. Men det er også rapportert syngende åkerrikse i år så langt nord som Vestvågøy i Nordland. Siden årets første observasjon av åkerrikse tikket inn fra Mølen, Vestfold den 4. mai har det, pr. 6. juni, kommet inn 227 meldinger på Artsobservasjoner. Mange av disse er rapportering fra samme lokalitet, så det er en del dobbeltrapportering fra flere av stedene der arten er hørt. Etter flere dårlige år for arten ser det ut som 2024 blir et langt bedre år for åkerrikse i Norge.

Det gunstigste forhold for å høre etter åkerrikse er når det er plussgrader og det er vindstille, men selv under mindre gunstige forhold kan det være sangaktivitet.

Sangen til åkerrikse høres ut som en mekaniske raspende lyd (kreks-kreks). Dere som ikke kjenner til lyden til åkerrikse kan høre på et opptak ved å klikke på lenken nederst.

Rapportere funnene så fort som mulig

Det er viktig å rapportere alle funn av åkerrikse så fort etter observasjonen som mulig. Legg inn dine observasjoner i Artsobservasjoner. Hvis funnet ikke er fra en tidligere opprettet lokalitet eller en allmenn lokalitet kan man opprette et nytt funnsted, og man kan gjerne kalle den for f.eks. åkerrikse-lokalitet Nabogården eller lignende. BirdLife Norge har et nettverk av kontaktpersoner som følger med på alle rapporter om åkerrikse. Ved mistanke om hekking tar disse kontaktpersonene kontakt med Statsforvalteren i det aktuelle fylket for å vurdere behov for å sett i gang tiltak for at hekkingen har en bedre sjanse å lykkes. Statsforvalteren vil i så fall ta kontakt med grunneieren for å foreslå tiltak for at hekkingen blir så vellykket som mulig. Kanskje må slåtten utsettes en stund, eller en flekk får stå uslått?

Også mange vaktel i år

Å være ute og høre etter spillende åkerrikse på nattestid kan være en herlig opplevelse. Det er ikke bare åkerrikse som er mest aktiv nattestid, men en hel rekke andre arter som f.eks. vaktel. I 2024 er det rapportert veldig mange syngende vaktler både fra Norge og fra nabolandene, så er du på en tur for å høre etter syngende åkerrikse er det mulig å få med seg syngende vaktel. Selv om sangene til både åkerrikse og til vaktel er så ulike, er det noen som forveksler disse, og det er da en mulighet for å rapportere feil. Det er også en lenke til sangen til vaktel nederst.

I tillegg til åkerrikse og vaktel, er det jo mulighet til å høre andre arter med økt sangaktivitet nå i de varme sommermåneder. Det er bare å kom seg ut på nattsangertur, og husk å rapportere det dere hører eller ser på turen.

Åkerrikse
Det er lovende takter på forekomsten av åkerrikse i Norge i år! Du kan hjelpe oss med dine funn - legg de inn så raskt som mulig i Artsobservasjoner. FOTO: Ingar Støyle Bringsvor