Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Eggsamling er fortsatt en trussel mot norske fugler

I forrige uke kunne media fortelle om norgeshistoriens største beslag av egg. En liga av eggsamlere er rullet opp, og blant 56 300 egg var det mange som tilhørte rødlistearter. BirdLife Norge er svært bekymret over omfanget av saken, som viser at eggsamling fortsatt er et betydelig problem for norsk fugleliv. Vi mener også at det er nødvendig å skjerpe reglene for skjerming av arter og stramme inn tilgangen til sensitive opplysninger.

Av Magne Myklebust

Publisert 12.06.2024

Trodde du at eggsamling i stort omfang tilhørte fortiden til? Da må du dessverre tro om igjen. NRK rapporterte 4. juni at et nettverk av eggsamlere er avdekket av politiet, og omfanget er dessverre voldsomt. Hele 56 300 egg er beslaglagt totalt, og 16 personer er siktet. Det største beslaget er fra Troms, og omfatter 40 000 egg. Beslagene er gjort i åtte politidistrikt, og Økokrim koordinerer sakene. Beslagene omfatter en lang rekke fuglearter, men sjeldne arter, fjellarter og typiske nordiske arter er ekstra interessante for eggsamlere. Det er som forventet mange rødlistearter å finne i beslaget. Som eksempler kan vi nevne egg fra jaktfalk, bergand, makrellterne, hettemåke og vipe. Ekstra alvorlig er det at i mange tilfeller er hele kull samlet inn, faktisk også reiret der det har vært mulig. Det er ikke tillatt med eggsamling i Norge, med mindre man har en tillatelse fra Miljødirektoratet.

Vi har dessverre fått nok påminnelser om at den gamle «hobbyen» eggsamling fortsatt lever i beste velgående. Den svenske ornitologen Jan-Eric Hägerroth har i en årrekke vært politiets sakkyndige i saker som omhandler faunakriminalitet i Sverige. I Vår Fuglefauna 2-2015 publiserte vi en artikkel fra Hägerroth med tittelen «Eggsamling er fortsatt en trussel mot fuglelivet!». Her ble noen ferske eggsamlersaker beskrevet, bl.a. med egg fra Norge i beslagene. Hägerroth skriver: «De som trodde at eggsamling var en utdødd virksomhet tar feil. Eggsamling som fenomen lever i beste velgående, og kontaktnettene er større og mer effektive nå enn for 50 år siden. Utviklingen av internett med observasjonssider for fugler samt ulike salgssider åpner nye dører for eggsamlere. I dag kan man trykke på noen taster og få sjeldne eggkull levert på døren.»

Så fikk vi altså en ny vekker i 2024, med det som skulle bli det største beslaget gjennom tidene. Den videre etterforskning vil forhåpentligvis avklare om nettsider som Artsobservasjoner, Artskart eller Rovbase har blitt benyttet av eggsamlerne for å skaffe seg informasjon om reir. BirdLife Norges generalsekretær Kjetil Solbakken sier i en kommentar: «Denne saken er en ubehagelig vekker. Samfunnet har sovet i timen rundt dette i årevis. Ulovlig eggsamling er et stort pågående problem. Det er åpenbart at Miljødirektoratet og forvaltningen som helhet må tenke annerledes rundt hva som er sårbart og sensitivt, og om skjerming og tilgang til slike opplysninger. Ikke minst av hensyn til fuglenes sikkerhet og av hensyn til videre rapportering inn i aktuelle databaser. BirdLife Norge ser frem til en videre prosess rundt dette.»

Hvis du kjenner til eller har mistanke om ulovlig eggsamling eller annen faunakriminalitet, ber BirdLife Norge dere om å varsle politiet ved Økokrim på okokrim.no. De er den sentrale enheten for etterforskning og påtale av miljøkriminalitet. Man kan også varsle Statens naturoppsyn eller BirdLife Norge, som kan bidra med å sette deg i kontakt med riktig instans.

 Lenker:

Intervju med generalsekretær Kjetil Solbakken på NRK Midtnytt (TV)
Intervju med generalsekretær Kjetil Solbakken NRK P1 (Radio)
Artikkel om eggsamling, Jan-Eric Hägerroth i Vår Fuglefauna 2-2015

 

Eggsamling
Mange rødlistearter er å finne i norgeshistoriens største eggbeslag noensinne. Vi vet at sjeldne arter er av spesiell interesse for eggsamlere. I dette arkivbildet fra en eldre sak er mange egg plukket fra fjellarter i Stekenjokk i Sverige. FOTO: Jan-Eric Hägerroth
Vipe
Slik ønsker vi å se vipa: en nyklekt dununge ved siden av mor. Det er nok av trusler på veien mot klekking, både i form av gjødsling, slått og naturlige predatorer. Det er helt unødvendig at eggsamling skal være en ytterligere trussel mot arten som har status som kritisk truet i Norge. FOTO: Arnt Kvinnesland