Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om rødlista:

17.04.2024Kraftlinjer og vindmøller dreper våre truede fuglearter
18.03.2024Hva vet vi om svartand i Norge?
02.11.2023Nøkkelområder for vadere i Norge
31.08.2023Rekordproduksjon for dverggjessene i år!
31.05.2023Isolasjon og paringssuksess hos norske hortulaner
24.05.2023Bunn-nivå for åkerriksa i Norge
21.02.2023Vårens budbringer er i hardt vær
20.12.2022Ranet hettemåkeegg - får ikke økt straff
12.12.2022Nye tiltak for truete hettemåker er nødvendig
30.11.2022BirdLife Norge har kartlagt stellerandas bruk av kystområdene i Varangerfjorden gjennom vinteren
15.07.2022Åkerriksesommeren – hvordan går det?
08.07.2022Ny og oppdatert handlingsplan lansert for hubro
04.04.2022Kartlegging av horndykker i Innlandet i 2022
16.02.2022Fagseminar «Kan vipa reddast?»
24.11.2021Ny rødliste viser at vadefuglene sliter
20.10.2021BirdLife Norge mener: Stans trostejakta i Norge!
08.09.2021Enda en dårlig sommer for åkerrikse
15.06.2021Rapportér syngende åkerrikser!
10.06.2021Mye bra i nytt forslag til jakt- og fangsttider
11.03.2021Finn reir - redd gammel skog!
24.08.2020Ny svensk rødliste
24.07.2020Vannfuglportalen
24.04.2020Underartsbestemmelse av sædgås
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
05.03.2020Krykkjehotellet på Vardneset i Berlevåg er en realitet
07.01.2020Sjøfugler blant de mest truete virveldyr
19.11.2019Sandsvalene i Hemne kommune får hjelp
10.06.2019Åkerriksespill i sommernatta!
04.06.2019Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld
28.05.2019Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019
21.05.2019Gladnyhet fra Berlevåg om krykkje
20.05.2019Hekkingen til fiskemåka reddet - Et eksempel til etterfølgelse
11.04.2019Krykkja er en sterkt truet art vi må beskytte
03.04.2019Krysser fingre for ny forskrift
02.04.2019Meld fra om snøugler!
01.10.2018Herr Blå skal avsløre uløste mysterier rundt dverggåsas trekk og overvintring
12.09.2018Nedgang for horndykkerbestanden i Bodø
11.09.2018Krykkja klorer seg fast i Vest-Lofoten
30.08.2018Håp for viktige vipemarker i Time kommune?
12.10.2017Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år
11.10.2017Stans nydyrking av myr!
24.02.2017Vipa er på vei til sine hekkeplasser
08.12.2016Vierspurv og stormsvale med på ny global rødliste
16.11.2016NOF til kamp mot utsetting av dverggjess
08.07.2016Vil EU stoppe ulovlig fransk fangst av hortulan?
29.03.2016God hekkesesong for snøugla i 2015
18.11.2015En av tre norske fuglearter er med på ny rødliste!
18.09.2015Godt hekkeår for snøugler i nord
10.09.2015Åkerriksetrekket har startet
27.08.2015Rekordproduksjon hos dverggåsa i år!
23.06.2015Kartlegging av hekkende haveller er i gang!
12.06.2015NOFs overvåking av dverggåsas vårrasting i 2015
03.06.2015Den europeiske rødlista for fugler er lansert
06.05.2015Meld fra om snøugler!
04.03.2015NOF Hordaland slår eit slag for vipa
26.01.2015Årets fugl er havelle
26.01.2015Årets fugl er havelle
02.12.2014Ny rapport om den norske hubrobestanden
29.09.2014Tre dårlige produksjonsår for dverggåsa
12.09.2014Et normalt år for åkerriksa
04.09.2014Stopp fangst av hortulan i Frankrike!
06.08.2014Rekordår for lappugle og slagugle i Norge
06.05.2014Stabilt på et lavt nivå for åkerriksa i Norge
03.12.2013Det blir stadig færre fugler i fjellet!
29.10.2013NOF skal lage nye estimater for norske fuglebestander
23.08.2013Godt år for åkerriksa i Norge!
16.08.2013Er hauksangeren borte som norsk hekkefugl?
09.08.2013Sivhauk funnet hekkende i Hedmark
23.07.2013Klarer vi å berge Flakstadmåsan?
14.06.2013Fin start for åkerriksa!
07.05.2013NOF har anmeldt krykkjedrap i Nord-Trøndelag
21.12.2012Sandsvalen bør inn på rødlista!
21.12.2012Det blir stadig færre hettemåker i Norge
20.07.2012Restaurering av våtmark er i skuddet!
27.06.2012Vi trenger mer kunnskap om fuglene i gammelskogen!
05.06.2012Hindrer krykkjehekking med nett i Vesterålen
26.04.2012Avliving av måker som bråker?
11.04.2012Hubro skutt på Nordmøre
16.02.2012Innspurt for NOFs kartlegging av hubro
27.01.2012Tid for hubrolytting!
26.01.2012Innspurt med landsdekkende kartlegging av hubro
20.12.2011Vindkraftverk ved hubroreir i Eigersund
09.12.2011Hubro stoppet småkraftverk i Førde
02.11.2011Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk
23.09.2011Hubroen lar seg høre om høsten
22.09.2011Nok et godt år for dverggåsa!
26.08.2011Godt år for snøuglene i nord
24.08.2011Kritisk for vierspurven i Norge
18.07.2011Myrrikse i Rogaland 2009 og 2010
30.06.2011Hvordan ender åkerrikse-året?
27.06.2011Krykkjer skutt i Ålesund sentrum
24.06.2011Hubro truet av planlagt hyttefelt
20.05.2011Ny sesong med åkerriksekartlegging!
29.04.2011Meld fra om snøugler
13.04.2011Hubroen skal beskyttes mot strømdøden
31.03.2011Hubroens status i Norge
03.02.2011Hettemåke er Årets Fugl i 2011
26.11.2010NOFs innspill til handlingsplan for svarthalespove
09.11.2010Ny rødliste: sjøfuglene sliter, rovfuglene får det bedre
06.08.2010Mytefangst av sædgås i Finnmark
15.07.2010MD gir NOF medhold i hubrosaken på Dolmøya
19.01.2010DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya
17.12.2009Handlingsplanen for horndykker er publisert
20.08.2009Forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker
26.06.2009Godt år for åkerriksa!
19.06.2009Stopp vindkraftplanene på Sleneset!
04.06.2009Handlingsplan for hubro er kommet
20.05.2009NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hortulan
07.04.2009Statnett jager hekkende kongeørn
06.03.2009Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer
16.02.2009Fortsatt kritisk for norske sjøfuglbestander
05.02.2009Vipe og andre truete fuglearter jaktes i EU
04.02.2009NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hubro
04.02.2009NOF ber Miljøverndepartementet berge hubrolokalitet
02.02.2009Brushane er Årets Fugl i 2009!
10.12.2008Ny internasjonal handlingsplan for dverggås
02.12.2008Mulighet for masteroppgave på åkerrikse!
25.11.2008Jomfruland fuglestasjon la inn plott nr. 1 million!
07.11.2008Handlingsplan for hubro på høring
06.11.2008Snøuglen Yngvar har igjen lagt ut på vandring!
21.10.2008Porsanger kommune med dverggås i ordførerkjedet!
12.09.200840 år siden fredningen av havørn og kongeørn
01.07.2008Ny handlingsplan for åkerrikse
26.06.2008NOF anmelder skyting av krykkjer i Ålesund
23.06.2008Dverggjess uteble fra Valdak på grunn av sen vår
22.05.2008Ny global rødliste fra IUCN
14.05.2008Postkortaksjon skal redde truete arter
24.04.2008Helsefarlige krykkjer i Rørvik?
07.04.2008Dverggåshannen Mánnu skutt av krypskyttere
28.03.2008Internasjonalt fokus på å redde rødhalsgåsa
03.03.2008Mer penger til sjøfuglene!
15.02.2008Ornitologisk samarbeid mellom Aserbajdsjan og Norge
08.02.2008Jaktfalken - giganten i sin slekt
07.02.2008Bestandsovervåking av fugler ved Falsterbo
13.01.2008Følg ismåkas vandringer
09.01.2008Dårlig hekkesesong for sjøfugler i år 2007!
06.12.2007Fiskeørna i Buskerud kartlegges og overvåkes
17.09.2007Følg fiskeørnenes trekkrute!
15.08.2007Satellittsendere på nordtrønderske fiskeørner
18.04.2007Bli med på kartlegging av horndykker!
16.02.2007Ikke lenger jakt på krykkje og hettemåke!
17.01.2007Hønsehauk stoppet utvidelse av boligfelt
08.12.2006Ny rødliste omfatter 78 fuglearter
19.06.2006Nytt forslag til jakttider sendt ut på høring

Andre nyheter