Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Godt år for snøuglene i nord

Godt år for snøuglene i nord

Av Karl-Otto Jacobsen, Ingar J. Øien, Tomas Aarvak & Roar Solheim (26.08.2011)

Det store smågnageråret i Norge i 2011 har ført til at snøugla har hatt den beste hekkesesongen i landet siden 1978. Det norske snøugleprosjektet har til nå oversikt over 38 snøuglehekkinger i Finnmark og Troms. 12 voksne snøugler har fått påmontert satellittsendere.

Snøugle: gråsidemus overleveres til en av ungene av hannen.

Selv om lemen var det mest tallrike byttedyret for de hekkende snøuglene i år, kom de voksne også inn med andre arter. Her er det hannen som overleverer en gråsidemus til en av ungene. (Opphavsrett: Karl-Otto Jacobsen) Større bilde

snøugle aggressiv ved reiret

De voksne snøuglene kan både være aggressive eller spille skadet ved reirbesøk. (Opphavsrett: Karl-Otto Jacobsen) Større bilde

Det norske snøugleprosjektet ble startet i 2005 som et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

I år har det vært et uvanlig godt lemenår i store deler av landet, ikke minst i Nord-Norge. Vi har takket være respons på tidligere opprop fått inn observasjoner av snøugle fra fjelltrakter både i Sør- og Nord-Norge. I Nord-Norge har vi kunnet påvise mange konkrete hekkefunn! Prosjektet har til nå oversikt over 38 snøuglehekkinger i sju forskjellige kommuner i Finnmark og Troms. Det er imidlertid sannsynlig at flere par har hekket. Sannsynligvis er dette det beste hekkeåret for snøugle i Norge siden 1978. I tillegg er det funnet 10 reir i Finland og 3 i Sverige, slik at det samlede antallet snøuglereir som er funnet i Fennoskandia i år er over 50.

Under feltarbeidet har det blitt fanget 12 voksne snøugler (ni hunner & tre hanner) som har fått påmontert satellittsendere. Disse vil gi verdifull informasjon om snøuglenes vandringsmønster i de kommende årene.  Resultatene fra dette vil etter hvert bli å finne på prosjektets hjemmeside. Hvis noen har sett snøugle i sommer, eller har opplysninger om funn av reir eller unger, er prosjektet svært interessert i å få tilbakemeldinger om dette.

Opplysninger eller andre henvendelser kan rettes til følgende personer:

Besøk gjerne prosjektets hjemmeside.

emneord Emneord: lemenår rødlista snøugle

kommentarer Kommentér nyheten