Hopp til hovedinnhold

Snøugle:

Meld fra om snøugler

Det er pr. dags dato en sterk forekomst av lemen i mange fjellområder i Norge. Denne smågnageren utgjør hovednæringa for snøugla i hekketiden, og vi kan få et spennende ugleår i høyfjellet. Skulle du komme over opplysninger om arten, så er det viktig at du gir beskjed til snøugleprosjektet.

Av Karl-Otto Jacobsen, Ingar J. Øien, Roar Solheim & Tomas Aarvak

Publisert 29.04.2011

Snøugla har gått sterkt tilbake som hekkefugl i Norge de siste tiårene, og arten er nå oppført som «sterkt truet» i den norske rødlista for truete arter. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder Naturmuseum og Norsk Ornitologisk Forening har sammen drevet et kartleggings- og forskningsprosjekt på snøugle i Norge siden 2005. Formålet har blant annet vært å overvåke bestanden og avdekke vandringsmønsteret til denne store og hvite arktiske ugla. I 2007 ble tre voksne snøugler fanget i Finnmark og påmontert satellittendere, og resultatene fra dette tyder på at vi har en felles bestand med Russland.  De merkede uglene har vandret fram og tilbake mellom Norge og områder østover både til Tajmyr og Novaja Semlja i de påfølgende årene på leting etter gode hekkeforhold. Hvorvidt våre snøugler kan vandre helt til Nord-Amerika er imidlertid ennå uvisst. Siden snøugla vandrer over store områder mellom ulike hekkesesonger, frykter forskerne at verdenspopulasjonen er langt mindre enn antatt.

Lemen er hovednæring for snøugla i hekketiden, og de gode og fortsatt økende forekomstene av denne gnageren i mange fjellområder i Norge høsten 2010 og våren 2011 gjør at mulighetene for hekking kommende sommer kan være til stede. Snøugleprosjektet ønsker nå tilbakemeldinger fra alle som observerer snøugler i 2011. Snøugla hekker i fjellet, og nå i april er de på leting etter mulige hekkeområder. Snøugla sitter gjerne på forhøyninger i terrenget, og hvis man speider i horisonten er det ikke så vanskelig å få øye på en snøugle selv om den er hvit som snøen som omgir den. Ved eventuelle observasjoner er det viktig at vi får opplysningene så raskt som mulig slik at vi kan følge opp og sjekke forekomsten.

Prosjektet er også svært interessert i å få opplysninger om hekkefunn fra tidligere år.  Foruten at dette er nyttig for å ha bedre kunnskap om utviklingen av hekkebestanden, er dette også viktig informasjon for å kunne ivareta hekkeområdene for fremtiden.

Opplysninger kan rapporteres til:

Nord-Norge: Karl-Otto Jacobsen (mobil: 99 63 84 30).

Sør-Norge: Roar Solheim (mobil: 91 77 07 60).

Midt-Norge: Ingar Jostein Øien (mobil: 901 88239).

 

Besøk gjerne prosjektets nettside for mer informasjon.

Snøugle
Meld fra hvis du ser snøugle i år! FOTO: Karl-Otto Jacobsen

Kommentarer til nyheten (1)