Hopp til hovedinnhold

Fugleåret

Fugleåret er årboka på hvordan det går med fuglelivet i Norge det aktuelle året. Publikasjonen er et must for deg som vil holde deg oppdatert om tilstanden i norsk fugleliv.

BirdLife Norge har faunistiske komiteer som kvalitets-sikrer og oppsummerer fuglelivet i Norge. Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) lager årsrapporter for de sjeldneste fugleartene, mens Norsk faunakomité for fugl (NFKF) tar for seg de halvsjeldne og mer forvaltningsrelevante artene. Disse rapportene omhandler forekomster av fåtallige fugler i Norge, og baserer seg på materiale som er kvalitetssikret av NOF sine lokale rapport- og sjeldenhetskomitéer (LRSK).

Fugleåret inneholder også årsrapporter fra foreningens to fuglestasjoner. Både Lista og Jomfruland driver bestandsovervåking gjennom standardisert nettfangst.

Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger har siden 2015 publisert sine årsrapporter i Fugleåret. Dette gjør heftet til et naturlig valg for deg som driver med ringmerking. Denne rapporten inneholder masse informasjon om den overvåkingen vår ringmerkingsvirksomhet utgjør.

Redaktør: Magne Myklebust
ISSN: 1894-8219