Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Rabben
Designelement

La naturens puls slå

- vern om fuglene

Bli medlem i BirdLife Norge

Siste nytt

Garndompap 22.04.2024

Bra besøk i Fugleteltet på Hagemessen 2024

BirdLife Oslo og Akershus og BirdLife Norge nok en gang på Hagemessen i Lillestrøm helgen 12.–14. april. Det var mye liv og mange som kom innom for en fugleprat eller aktiviteter!

Les hele saken
Fiskemåke på tak i Oslo 19.04.2024

Takhekkende måker i Oslo 2022

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus kartla bestanden av takhekkende måker i Oslo by i 2022. Omtrent alle aktuelle store hustak i Oslo ble filmet fra helikopter påmontert profesjonelt gyrokamera 31. mai 2022. Filmene, som er fordelt på 32 filer, ble senere analysert og antall måker og reir ble telt.

Les hele saken
Ankerfjella IBA 18.04.2024

Ankerfjella IBA trues av vindkraft

Aremark kommune har gått inn for konsekvensutredning av vindkraft i Ankerfjella, Vestfjella, og Bikjula og Kollerødfjellet. Dermed truer vindkraft flere flotte naturområder i kommunen som inkluderer et IBA (Important Bird and Biodiversity Area).

Les hele saken
Trønderbanen elektrifisering 17.04.2024

Kraftlinjer og vindmøller dreper våre truede fuglearter

Fugledød forårsaket av mennesker er omfattende, og truer hundrevis av arter på verdensbasis. Sporingsteknologi kan være et viktig verktøy for å undersøke både omfanget av dette og årsakene. I en storskala studie, hvor forskere fra 39 land har samarbeidet, ble 1704 dødsfall hos 45 fuglearter i sporingsstudier langs hele den afrikansk-eurasiske trekkleden undersøkt. Undersøkelsen, som pågikk i perioden 2003–2021, gav bekymringsfulle resultater for de undersøkte artene innenfor gruppene rovfugler, storker og traner. BirdLife Norge bidro i denne studien med sporingsdata fra 22 fjellvåker som vi har utstyrt med satellittsendere i Finnmark og i Trøndelag for å kartlegge trekk og stedtrohet for denne arten.

Les hele saken
rødvingetrost 11.04.2024

Lille måltrost og den enda mindre rødvingetrosten

Lille måltrost, lille måltrost, heter det i barnesangen, men den minste trosten i Norge er rødvingetrosten. Begge er tallrike, har en vid utbredelse i Norge, og er like på mange måter. De er røde under vingene og har nokså lik kroppsform. Men hva skiller disse to «tvillingartene»?

Les hele saken
Hekkeflåte 10.04.2024

Fine hekkeflåter til ternene på Finnsnes

I samarbeid med Senja kommune, Trollvik skole, Husøy skole og Senjahopen skole har BirdLife Norge laget hekkeflåter til ternene som hekker ved Finnsnesvatnet.

Les hele saken

Flere nyheter