Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

KongeørnLek med tall og prosenter: Kongeørnskadene øker ikke (11.05.2021)

NOF har gjennom en årrekke holdt seg á jour når det gjelder kongeørn og skader på beitenæringen, og har ellers en bred erfaring og kunnskap om så vel kongeørn som havørn. I et omfattende notat viser vi hvordan ulike grupperinger forsøker å gi kongeørna en større rolle i tap av beitedyr enn det er grunnlag for.

Les mer
StærForbudet mot nydyrking av myr i fare (10.05.2021)

I fjor innførte regjeringen et generelt forbud mot å nydyrke myr. Et forslag fra Senterpartiet om å oppheve hele ordningen kan bli en realitet, for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gitt signaler om at de støtter forslaget. En viktig naturvernseier kan dermed bli reversert.

Les mer
TornskateVerdens trekkfugldag: Oppdag naturens undere! (08.05.2021)

Gjennom Verdens trekkfugldag ønsker vi å invitere mennesker over hele kloden til å se og lytte til fugler. Kanskje kan du bruke dagen til å fortelle andre hvilke gleder fugler gir, og hvorfor de er viktige i naturen. Fuglene er overalt – hva betyr de for deg?

Les mer
DvergspurvFørste runde av Fotonøtta i 2021 (28.04.2021)

Ekstrarunder ble som vanlig nødvendig for å kåre en sammenlagtvinner av Fotonøtta i 2020. Frode Falkenberg gjentok bragden fra 2019 ved å vinne sammenlagt etter å ha avgitt kun korrekte svar i ekstrarunden. Alle står imidlertid likt på startstreken for Fotonøtta 2021 – lykke til med årets konkurranse!

Les mer
RødstilkStatsforvalteren fremmer innsigelse mot naturødeleggende planer på Lista (27.04.2021)

Det foreslåtte planområdet til Lista Renewable Energy Park i Farsund kommune blir omtalt som en «øy» i det intensivt drevne jordbrukslandskapet på Lista, med stor betydning for naturmangfoldet. Planområdet dekker blant annet rundt 40 % av resterende myr på flat-Lista. Nå har Statsforvalteren i Agder fremmet innsigelse.

Les mer
LirypeEU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge (21.04.2021)

EU-kommisjonen har tatt konsekvensen av at bly er giftig for levende organismer, og har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. Dette får også omfattende konsekvenser i Norge. NOF anser dette som en betydelig seier, og et første steg mot et totalforbud.

Les mer
BrunhodespurvFire nye arter på norgeslisten (13.04.2021)

NSKF avholdt sitt årlige møte helgen 9.–11. april. En rekke rapporter på funn fra 2020 ble vurdert, i tillegg til revurderinger av mange eldre funn. I løpet av helgen ble til sammen fire nye arter godkjent i kategori A, dvs. antatt spontant forekommende i Norge.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International