Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

HønsehaukHønsehauk-lokalitet reddet i siste liten (18.02.2021)

En hogst i Østre Toten, Oppland ville gått sterkt utover en hønsehauklokalitet, og det planlagte inngrepet var ikke i tråd med skognæringas egen miljøsertifisering – PEFC-standarden. Nitidig arbeid fra NOF førte til en bedre løsning. Håpet er nå at hønsehaukparet fortsatt skal kunne leve i området.

Les mer
HavørnHvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet? (17.02.2021)

Et stort antall vindkraftverk er nå i drift i Norge, og myndighetenes planer inkluderer bygging av enda flere. Behovet for å samle kunnskap (og døde fugler!) ved anleggene i drift er stort, ikke minst slik at offentligheten får best mulig kunnskap om skadene av vindkraftutbyggingen.

Les mer
kongeørnNaturens helsearbeidere – hva er situasjonen? (17.02.2021)

Få fugler fascinerer slik som rovfugler og ugler. Samtidig har rovfugler og annet rovvilt helt sentrale funksjoner i naturen. Debatten rundt dem preges imidlertid både av misforståelser og kunnskapsmangel. Her er vår lille veileder til rovfuglenes verden, med hovedfokus på havørn og kongeørn.

Les mer
SteppevarslerFire nye arter på oppdatert norgesliste (16.02.2021)

Den offisielle norgeslisten er nå oppdatert iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List ver. 11.1. Tre nye arter fra 2020 og én ny art fra 2018 er også lagt til listen. De fire nye artene er einersanger, steinfink, klatreparula og brunkinnparula. I tillegg er nylige endringer som følge av revurderinger implementert.

Les mer
RødstrupeHagefugltellingen: store mengder svarttrost og rødstrupe (14.02.2021)

Fugler i nærmere 13 000 hager ble talt og rapportert under Hagefugltellingen 2021. Arter som er sårbare for frost og snødekke, som svarttrost og rødstrupe, strømmet til hagene som aldri før. Til tross for at det ble talt nærmere 600 000 individer, var det færre fugler per hage enn normalt. Vi forklarer hvorfor.

Les mer
NOF logoNOF søker etter fagornitolog til prosjektstilling (12.02.2021)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser en stilling som prosjektmedarbeider med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er et engasjement med plan om omgjøring til fast stilling etter ett år.

Les mer
Hubrounge (foto: Odd Undheim)Godt hekkeår for hubro i 2020 (10.02.2021)

Resultatene fra intensiv overvåking av hubro i Norge i 2020 er nylig publisert som en rapport i NOFs rapportserie. Rapporten viser at det var et godt hekkeår i fire av de seks overvåkingsområdene, hvor mange unger kom på vingene. God tilgang på smågnagere gjennom hekkesesongen er sannsynligvis en viktig årsak.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International