Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Rabben
Designelement

La naturens puls slå

- vern om fuglene

Bli medlem i BirdLife Norge

Siste nytt

Krykkje 21.05.2024

Regjeringen tåkelegger rundt mineralvirksomhet på havbunnen

Den norske åpningen for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel har vekket stor bekymring. Bekymringen blir ytterligere forsterket av regjeringens håndtering av kritikken, skriver en rekke miljøorganisasjoner i et felles brev til statsminister Jonas Gahr Støre og den norske regjeringen.

Les hele saken
Gaustadvågen 21.05.2024

Sandblåst-Gaustadvågen naturreservat inn til Ramsar-konvensjonen

Sandblåst-Gaustadvågen naturreservat er et internasjonalt verdifullt område for våtmarksfugler som også omfattes av Ramsar-konvensjonen. En sentral årsak er området sin betydning som rasteplass under trekket, men også betydningen som hekkeplass har vært tillagt stor vekt. BirdLife Norge henvender seg nå til Ramsar-konvensjonens sekretariat fordi vi er bekymret for status og forvaltning av området.

Les hele saken
Lammegribb 15.05.2024

Lammegribb på norgesbesøk

En gribb er ikke hverdagskost å treffe på for en naturinteressert nordmann. Like fullt har en lammegribb turnert Norge i snart to år nå. Med et vingespenn på opptil 2,75 meter er den større enn en havørn og ruver godt i terrenget når den kommer seilende, noe en god del ornitologer nå har vært så heldige å få oppleve på norsk jord.

Les hele saken
Svartand hunnfarget 14.05.2024

Hjelp BirdLife Norge å samle fjær fra svartand

Våren og varmen er på vei, og med den kommer også svartendene tilbake til sine hekkeplasser! I dag er arten jaktbar i Østfold fylke til tross for at den hekkende bestanden står som sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor er vi nødt til å beregne andelen beskattede individer som stammer fra den norske hekkebestanden. Vi vet relativt lite om hvor den jaktbare bestanden hekker, men ved hjelp av innsamlede fjær håper BirdLife Norge å finne ut mer om dette.

Les hele saken
Verdens trekkfugldag 2024 11.05.2024

Verdens trekkfugldag 2024: Beskytt insektene, beskytt fuglene!

For første gang i historien er temaet under Verdens trekkfugldag nødvendigheten av å beskytte insektene, og hvor avhengig fuglene våre er av dem. I en tid med synkende bestander av insekter, er det all grunn til å rette søkelys på hva dette betyr for fuglene våre.

Les hele saken
Svarthalespove 09.05.2024

Fortsatt kritisk for svarthalespoven i Norge

Med færre enn 20 hekkende par i Norge i 2023, er svarthalespoven helt på randen av sin videre eksistens i landet. Det er riktignok noe håp. De nord-norske hekkefuglene ser ut til å klare seg bra. Verre er det for bestanden på Jæren.

Les hele saken

Flere nyheter