Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

HubroVindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare (20.10.2020)

Fugler bruker ledelinjer langs kysten under trekket, og Frøya er av Miljødirektoratet ansett for å være et viktig trekkområde. Fugletrekket langs ytre kyst er observert av ornitologer på Frøya gjennom tiår. Nå er turbinene på plass og ornitologer kan bare stå å se tårnfalkenes farefulle flukt i området.

Les mer
KongeørnVindkraft på høring: Et dysfunksjonelt forvaltningsystem (18.10.2020)

Stortingsmeldingen for vindkraft på land er i disse dager på høring i Stortinget, og åtte natur- og friluftsorganisasjoner ber nå om at Stortinget gjør en rekke innstramminger i meldingen. NOF har også sendt et seperat innspill, der vi krever en total stans i vindkraftutbyggingen.

Les mer
KortnebbgåsEuroBirdwatch dominert av gjess (16.10.2020)

Under EuroBirdwatch (EBW) helga 3.-4. oktober var det mye gås i bevegelse. Kortnebbgås toppet listen med i alt 57 311 individer, fulgt av grågås med 31 955 individer. Fjorårets mest tallrike art, ringdue, måtte i år nøye seg med 5. plass. Rødhalevarsler på Lista var det mest overraskende funnet.

Les mer
VipeStore naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging (13.10.2020)

Det er nå en høyst reell fare for at mye av det som er igjen av verdifulle naturområder på Lista vil gå tapt. Lista er nemlig en svært aktuell kandidat til å få etablert en stor og arealkrevende batterifabrikk, i regi av Morrow Batteries. Nok en gang kan det bli slik at det såkalte «grønne skiftet» fører til store tap av natur.

Les mer
sanglerkeFuglevern på mange fronter i Rogaland (13.10.2020)

Rogaland er et av Norges mest fuglerike fylker. Mange av de viktigste fugleområdene er vernet, men både i verneområdene og utenfor er det mange trusler mot fuglelivet. NOF avd. Rogaland jobber som fuglenes advokat i et bredt spekter av saker. Heldigvis er vi i vekst – snart er vi 1000 medlemmer!

Les mer
HavsuleHavvindtilhengere – gå og se på havsulene! (12.10.2020)

Mange politikere ønsker vindkraftutbygging til havs, for da får vi vindturbinene vekk fra naturen. Som om ikke det er natur til havs! «Havrommet» huser store ressurser og mengder av sjøfugler, også der vindkraftverket Havsul I er planlagt på Mørekysten. Roger Engvik anbefaler en tur ut for å lære av fuglene.

Les mer
LomviStore følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner (12.10.2020)

Kan havvind løse utfordringene vindkraftverkene utgjør for naturmangfoldet? En studie fra Helgoland i Nordsjøen slår fast at lomvien reduserer arealbruken av havområdene der vindturbiner settes opp. Problemene med vindkraftverk forsvinner altså ikke bare ved at de kommer ut av syne.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International