Hopp til hovedinnhold
Foto: Frode Falkenberg

Fuglene forsvinner

Bli medlem i BirdLife Norge og bidra til å stoppe tapet av naturmangfoldet.

Siste nytt

Sandlo 29.11.2021

En ny svak høstsesong i 2021 for trekkfuglene ved Lista Fuglestasjon

Lista Fuglestasjon fullførte i november 2021 den 32. høstsesongen på rad med trekkfuglovervåking. Standardisert fangst har hovedprioritet, men stasjonen registrerer daglig også fuglene i felt. I standardfangsten ble det registrert 2596 individer, noe som er det nest laveste antallet siden 1990. Også feltregistreringene viser at bekymringsfullt mange av artene hadde spesielt lave antall.

Les hele saken
Vipe 24.11.2021

Ny rødliste viser at vadefuglene sliter

I dag presenterte Artsdatabanken den nye rødlista. Stadig flere norske hekkefugler er rødlistet, og kjente og kjære fuglearter som vipe og hettemåke er plassert i kategorien kritisk truet! Mange vadefugler gjør sitt inntog på lista – enda en ny påminnelse om at våtmarker må ivaretas bedre enn i dag.

Les hele saken
Gråspurv 16.11.2021

Ny rapport: Enorm tilbakegang for Europas fugler

En rapport om hekkefugler i Europa viser at 600 millioner fugler har forsvunnet siden 1980. Tallene viser hvordan vi mister natur og naturmangfold i et enormt omfang, til tross for advarsler og målsetninger om det motsatte. Verst ser det ut for fugler tilknyttet jordbruket.

Les hele saken
Musespurv 05.11.2021

Musespurv – ny art for Norge

Lista-halvøya i Agder er blant de desidert beste fugleområdene i Norge, og en tur langs strendene på Lista senhøstes kan være svært spennende. Det var definitivt situasjonen tirsdag 2. november. Da ble den amerikanske arten musespurv registrert ved Husebysanden – for første gang i Norge!

Les hele saken
Måltrost 03.11.2021

Fuglearter i tilbakegang endrer vårens lydlandskap

En ny studie som i dag ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Communications avslører at vårens lyder endrer seg. Lydopptak fra fugler sammenstilt med resultater fra overvåking av hekkefugler gjennom 25 år, viser at morgentimenes fuglesangkor blir stadig mer stille og mindre variert.

Les hele saken
Ringmerkere 29.10.2021

Ringmerkere i Finnmark flytter østover

Øst-Finnmark er kjent blant fuglefolk over hele verden som et fugle-eldorado, men det har likevel over år vært liten ringmerkingsaktivitet der. Denne høsten har ringmerkingsgruppen i Finnmark gjort et inntog østover i fylket, og med bl.a. opplæring av nye ringmerkere håper man å få endret på denne situasjonen.

Les hele saken

Flere nyheter