Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Rabben
Designelement

La naturens puls slå

- vern om fuglene

Bli medlem i BirdLife Norge

Siste nytt

Ærfugl 16.07.2024

Seier for kystfuglene

Solbukta i Frogn kommune har flere registrerte fuglearter enn på noen annen lokalitet i kommunen. Totallisten når opp til 148 arter, hvorav rundt en tredjedel er arter som mer eller mindre er knyttet til kyst og våtmark. Områdets naturverdier har imidlertid i en årrekke vært truet av utvidelse av en båtbrygge. Til nå. Her kommer et resymé av vår lange kamp.

Les hele saken
Indianerbekkasin 29.06.2024

Indianerbekkasin i Pasvik – ny art for Norge

Pasvik har en rik ornitologisk historie som strekker seg helt tilbake til begynnelsen av forrige århundre da H. Tho. L. Schaanning tilbragte flere år i dalen. Over hundre år senere har denne unike delen av norsk natur fremdeles en nærmest magisk tiltrekningskraft på fuglekikkere fra både inn- og utland. Under midnattssola slo denne magien til igjen da Norges første indianerbekkasin (Gallinago delicata) ble funnet ved Svanhovd 17. juni.

Les hele saken
Medlemsutvikling 2023 til 2024 29.06.2024

Betydelig medlemsvekst i BirdLife Nordland

Fuglekikking og naturomsorg er i vinden som aldri før, og det merkes godt på antall medlemskap i BirdLife Nordland. På få år har medlemsantallet vokst fra 600 til over 1000, og veksten i 2024 er på hele 14 prosent! Nå håper vi det fortsetter og at du hjelper oss med det.

Les hele saken
RIb-tur 20.06.2024

Unge fuglekikkere fra hele Nordland samlet på Røst

Helgen 14.–16. juni 2024 samlet Falkeklubben i Lofoten barn og unge fra hele Nordland til fuglekikkerhelg på Røst. Som alltid sørget trivelige deltakere for mange fine fugleobservasjoner og god stemning. 75 ulike fuglearter ble sett, og for mange var turen ut til fuglefjellene et høydepunkt.

Les hele saken
Fjellrype 20.06.2024

Tusenvis av hunder slippes hvert år i båndtvangtiden

Hvert år gir norske kommuner utallige dispensasjoner fra båndtvangbestemmelsene for hund. Dispensasjonene er svært skadelige for fugler og dyr i hekke- og yngletiden, og sammen med Naturvernforbundet, Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter har vi derfor sendt brev til alle statsforvalterne. Dette må stanses!

Les hele saken
Ørin elvedelta 13.06.2024

Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: Du må sikre globalt viktig våtmark i Verdal!

Staten må ta et overordnet ansvar for naturen i Norge, ikke la kommunene undergrave nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. BirdLife Norge har sendt brev til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og bedt om hjelp. Kommuner som har bestemt seg for å ødelegge globalt viktig natur, kan ikke få ture frem som de vil lengre.

Les hele saken

Flere nyheter