Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

ÆrfuglUtvidelse av E6 i konflikt med fugl og fisk i Stjørdalselvas utløp (03.07.2020)

I forbindelse med ny reguleringsplan så ønsker Nye Veier AS å fylle ut et areal på 50 000 kvadratmeter i brakkvannsbassenget ved Stjørdalselvas utløp. Budskapet fra NOF er klart: Vi har ikke råd til å tape mer våtmark, og her er det internasjonale verneverdier!

Les mer
RødnebbterneNOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni (30.06.2020)

Den største kolonien av rødnebbterne i Nordland som NOF kjenner til ligger på havna i Andenes i Andøy kommune. Nylig har anleggsarbeid i området medført at mange reir har gått tapt. Dette klare bruddet på Naturmangfoldloven er underlagt offentlig påtale, men NOF jobber nå med å anmelde saken.

Les mer
StokkandViltloven skal endres (19.06.2020)

Regjeringen har slått fast at viltloven skal endres, og arbeidet er allerede startet. Viltloven har gjennom mange tiår vært sentral i norsk naturforvaltning, men mange viktige paragrafer er flyttet til naturmangfoldloven. Hvilken drakt skal en oppdatert viltlov gjenoppstå i?

Les mer
LundeLunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling (10.06.2020)

Når store naturverdier står på spill må vindkraftprosjekter avvises dersom man ikke med sikkerhet kan si at virkningene vil bli neglisjerbare. Når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) insisterer på å legge vindkraftverket Havsul på rike fiskebanker på Mørekysten, vitner det om en kraftig svekket bedømmelsesevne.

Les mer
VaktelHar fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet? (29.05.2020)

Siden årtusenskiftet har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Bakkehekkende arter, som vipe, storspove og sanglerke, er blant de som sliter mest. Er det mulig å snu denne trenden, og samtidig drive et moderne og produktivt jordbruk?

Les mer
ÆrfuglUansvarlig båtkjøring i Nordåsvatnet (26.05.2020)

Brakkvannsområdet Nordåsvatnet i Bergen er oppholdssted for flere arter vannfugler, inkludert enkelte rødlistearter som ærfugl. Nå melder Fanaposten om uvettig båtkjøring i området, og i noen tilfeller bevisst plaging av fuglene. NOF reagerer sterkt på denne uansvarlige oppførselen.

Les mer
GråhodevipeOppdatert liste over fuglearter observert i Norge (19.05.2020)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2019. Tre nye arter og én ny underart ble lagt til listen i løpet av året. De tre nye artene fra 2019 var gråhodevipe, topplunde og taigafluesnapper. I tillegg ble de to første bekreftede funnene av østgulerle gjort i løpet av fjoråret.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International