Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

LomviSveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni (17.09.2020)

Leka kommune i Trøndelag har godkjent at oppdrettsnæringen etablerer seg rett ved Sklinna naturreservat og Midt-Norges største sjøfuglkoloni. NOF ber nå klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om å komme på banen for å sikre sjøfuglene, norsk naturforvaltnings siste rest av selvrespekt og internasjonale forpliktelser.

Les mer
HorndykkerHorndykkeren holder stand i Fauske og Saltdal i Nordland (16.09.2020)

NOF har gjennomført tellinger av horndykker ved 33 aktuelle lokaliteter i Fauske og Saltdal kommune sommeren 2020. Med dette er kunnskapsgrunnlaget på horndykker i store deler av de tradisjonelt gunstige regionene for arten i Nordland oppdatert i løpet av de siste fire årene.

Les mer
KongeørnFristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk! (10.09.2020)

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norske Turistforening krever at Olje- og energidepartementet ikke gir utsatt frist til vindkraftverkene som nå kommer til klagebehandling.

Les mer
hubroHubroen på Frøya kan ikke leve av luft og kjærlighet alene (08.09.2020)

Frøya kommune planlegger et næringsområde ved Ellingsundet, et viktig område for sjøfugler. Her driver hubroen næringssøk, og NOF frykter dermed også for denne sterkt truede artens hekkesuksess, da nok mat tilgjengelig innen territoriet er en viktig suksessfaktor.

Les mer
NOF logoNOFs årsmøte avholdt på Gardermoen (07.09.2020)

NOFs årsmøte ble avholdt ved Gardermoen lørdag 5. september, i en mer nedtonet form enn vanlig grunnet koronasituasjonen. Det deltok 32 medlemmer på årsmøtet. Merete Wiken Dees fikk fornyet tillit i valg til sentralstyret, mens Thorbjørn Aakre ble valgt som nytt styremedlem.

Les mer
MaghrebskjæreNy norsk navneliste over verdens fuglearter (02.09.2020)

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har oppdatert den norske fuglenavnlista – alle verdens fuglenavn på norsk. Navnene ligger nå ute på nettsiden vår. Siden forrige nettutgave som kom i 2017 er det en artstilvekst på 170 arter – lista teller nå 10 721 fuglearter. Mest skyldes økningen ny forskning innen systematikk.

Les mer
havhestSkyt ikke budbringeren: sjøfuglenes tilbakegang skyldes ikke havørn (02.09.2020)

Sjøfuglenes tilbakegang bekymrer mange. Utvalget av arter som går tilbake er stort, og utviklingstrekkene strekker seg ofte tiår tilbake. At arter går tilbake kan ha mange årsaker, men skyldes det at bunnlinjen i økosystemene svikter, har vi et problem.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International