Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Rabben
Designelement

La naturens puls slå

- vern om fuglene

Bli medlem i BirdLife Norge

Siste nytt

Bjørn Olav Tveit - fornøyd mottaker av prisen Årets Fossekall 2024 13.06.2024

Bjørn Olav Tveit er tildelt prisen Årets Fossekall 2024

Styreleder Anne Sørensen i BirdLife Norge overrakte nylig prisen Årets Fossekall 2024 til Bjørn Olav Tveit. Årets Fossekall er en hederspris som deles ut årlig av BirdLife Norges sentralstyre.

Les hele saken
Ørin elvedelta 13.06.2024

Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: Du må sikre globalt viktig våtmark i Verdal!

Staten må ta et overordnet ansvar for naturen i Norge, ikke la kommunene undergrave nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. BirdLife Norge har sendt brev til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og bedt om hjelp. Kommuner som har bestemt seg for å ødelegge globalt viktig natur, kan ikke få ture frem som de vil lengre.

Les hele saken
Vipe 12.06.2024

Eggsamling er fortsatt en trussel mot norske fugler

I forrige uke kunne media fortelle om norgeshistoriens største beslag av egg. En liga av eggsamlere er rullet opp, og blant 56 300 egg var det mange som tilhørte rødlistearter. BirdLife Norge er svært bekymret over omfanget av saken, som viser at eggsamling fortsatt er et betydelig problem for norsk fugleliv. Vi mener også at det er nødvendig å skjerpe reglene for skjerming av arter og stramme inn tilgangen til sensitive opplysninger.

Les hele saken
Ung kongeørn i flukt 11.06.2024

Senterpartiet og «ørn»: Når kunnskapsløshet flyr høyt

På bakgrunn av et forslag fra Senterparti-politiker Kim André Haugan Schei om å starte med skyting av «ørn», laget NRK Nordland en nyhetssak rundt havørn og kongeørn 11. juni 2024. Oppslaget slår fast det som er kjent kunnskap for de fleste: Havørna tar verken lam eller reinkalver. Det er derfor useriøst å dra havørn inn i problematikken rundt tap av beitedyr.

Les hele saken
Fuglenes dag Gullkronene 10.06.2024

Det ble supre feiringer av Fuglenes dag 2024!

Mange fylkesavdelinger og lokallag arrangerte Fuglenes dag i mai og juni, de fleste helga 25.–26. mai. Det var arrangementer som strakte seg fra Finnmark i nord til svenskegrensa i Østfold. Det var tilbud om fuglesangkurs, guidete fugleturer, foredrag, ringmerking, trekkfugltelling, konkurranser, åpne stander med mulighet for en fugleprat og informasjon om BirdLife Norges mangfoldige organisasjon.

Les hele saken
Storskarv 07.06.2024

To underarter av storskarv er vanlige i Randsfjorden

Etter at underarten mellomskarv etablerte seg langs kysten av Sør-Norge rundt årtusenskiftet, har storskarv blitt et vanlig syn i innlandsvassdrag i Sørøst-Norge. Men hvilke underarter av storskarv er det som finnes her? En ny undersøkelse har nå testet metoder for å skille de to underartene, og rapporterer frekvensen av disse blant garndrepte fugler fra Randsfjorden.

Les hele saken

Flere nyheter