Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

BjørkefinkVindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake! (23.11.2020)

Stortinget har pålagt regjeringen å gå gjennom alle gitte vindkraftkonsesjoner og trekke tilbake konsesjoner som er gitt på ugyldig grunnlag. NOF og flere andre naturvernorganisasjoner er kritiske til måten gjennomgangen blir gjort på, og ber om at konsesjonen for Bremangerlandet vindkraftverk trekkes tilbake.

Les mer
jaktfalkNOF og WWF: Si nei til Davvi vindkraftverk! (20.11.2020)

Det planlagte vindkraftverket vil ødelegge villmark og true det sårbare dyrelivet i området. Å stanse prosjektet har høy prioritet hos mange naturvernorganisasjoner. Sammen er vi fast bestemt på å stanse utbyggingen i det som har blitt omtalt som et av Europas siste villmarksområder.

Les mer
AlkeBlir det likevel tillatt med lakseoppdrett ved Sklinna? (19.11.2020)

Sklinna i Leka kommune i Trøndelag er Midt-Norges største sjøfuglkoloni. Leka kommune sa i september nei til etablering av oppdrettsindustri i dette området. Nå gir en tillatelse fra Kystverket til etablering av nettopp akvakulturanlegg på Sklinna grunn for ny alvorlig bekymring.

Les mer
HavsuleVindindustri i den blå åkeren - innspill om Havsul I (19.11.2020)

Skal vi bygge vindkraft i et av Norges viktigste oppvekstområder for fisk? Vil vi ha vindkraft i matfatet til sjøfugler fra en rekke naturreservat og kyststrekninger i nærheten? En avgjørelse om prosjektet Havsul I utenfor Mørekysten er ventet i løpet av året, og en langvarig kamp går mot slutten. Måtte den krones med seier.

Les mer
SteinfinkSteinfink – ny art for Norge (19.11.2020)

Norges første steinfink ble funnet på Øran ved Åndalsnes 19. oktober 2018 av Helge Arild Gyldenås. Fuglen ble kun sett denne ene dagen. Fuglen ble først antatt å være en trompeterfink, men artsbestemmelsen ble endret til steinfink høsten 2020. Det er kun tre funn i Europa av denne fjellarten!

Les mer
StripegåsStripegås flyttes til kategori C (18.11.2020)

NSKF har etter diskusjon med øvrige nordiske sjeldenhetskomiteer, besluttet at stripegås flyttes fra kategori E til kategori C på Norgeslisten. Det finnes en livskraftig forvillet bestand i Nederland, og majoriteten av observasjoner i de nordiske landene antas å dreie seg om fugler herfra.

Les mer
ToppdykkerToppdykker-bestanden øker i Sørøst-Norge (16.11.2020)

Toppdykkeren er en fåtallig hekkefugl i Norge, og finnes hovedsakelig utbredt i Sørøst-Norge og på Jæren. Gjeldende bestandsanslag for arten er på mindre enn 400 hekkende par. Nye undersøkelser viser at toppdykkerbestanden i Oslo og Akershus nå er mer enn dobbelt så stor som på begynnelsen av 1980-tallet.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International