Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Rabben
DesignelementPosterbilde

La naturens puls slå

- vern om fuglene

Bli medlem i BirdLife Norge

Siste nytt

Sanner Hotell 17.03.2023

Velkommen til BirdLife Norges årsmøte på Granavollen

Vi har nok en gang gleden av å kalle inn til årsmøte for foreningen! Sammen med vår avdeling i Oppland inviterer vi til årsmøtehelg 28.–30. april.

Les hele saken
Grønnstilk 24.02.2023

Solkraftverk på myr: La Akersmyra bli et fuglerikt område igjen!

På Akersmyra i Vestfold planlegger man å legge kraftverk til en drenert myr. BirdLife Vestfold mener at myra kan restaureres, og går mot etableringen av et solkraftverk på samme areal. Et slikt kraftverk vil ødelegge mulighetene for å få tilbake et rikt fugleliv og styrke bestandene av våtmarksarter.

Les hele saken
Vipe 21.02.2023

Vårens budbringer er i hardt vær

Et av de aller første tegnene på at det igjen skal synges, hekkes og klekkes, er vipa. Den karismatiske vadefuglen har riktignok store problemer, og er dessverre en falmende stjerne i norsk natur.

Les hele saken
Svartandpar 20.02.2023

Ikke skyt endene på bryllupsreise!

Vårjakt på enkelte arter ender har vært tillatt i Kautokeino i Finnmark i perioden 2013–2022. Jakta har representert en unntaksbestemmelse fra resten av viltforvaltning ved å tillate jakt i hekketiden, og strider dermed mot det man ellers tenker rundt forsvarlig jakt. Forslaget om videreføring av vårjakta er oppsiktsvekkende, og BirdLife Norge ber om at jakta stanses.

Les hele saken
Fjellerke 20.02.2023

Positiv bestandsutvikling hos fjellerke

For et par tiår siden kom det rapporter som antydet drastisk tilbakegang av fjellerka på fennoskandiske hekkeplasser, særlig i Sverige og Finland. Nye resultater fra Hardangervidda og Varangerhalvøya viser nå en gledelig oppgang i bestanden.

Les hele saken
gluttsnipe 18.02.2023

Lågendeltaet: Restaurér naturen rundt dagens E6-trasé

Lågendeltaet ved Lillehammer ligger i og ved et sterkt trafikkert og bebodd område. Fremover må vi øke naturverdiene i reservatet, blant annet som en del av en ny forvaltningsplan for området. Det aller viktigste blir å unngå nye inngrep der de fleste fugler oppholder seg, på mudderflatene ved dagens bru.

Les hele saken

Flere nyheter