Hopp til hovedinnhold
Foto: Torborg Berge
Designelement

Støtt vårt arbeid

Norges fugler står i fare for å forsvinne, og det haster med å redde dem

På bare 30 år har mer enn 560 millioner fugler forsvunnet fra Europa. I Norge står 40 prosent av fugleartene på rødlista, listen som viser risikoen for at en art utryddes. Vi befinner oss i en verden med stadig mindre fuglesang og færre måkeskrik.

Årsakene til nedgangen er mange. Klimaendringer, nedbygging av natur, et lite fuglevennlig jord- og skogbruk, færre insekter og mindre mat i havet er bare noen av de truslene fuglene våre står ovenfor.

Vi i BirdLife Norge jobber hver dag for fuglene, og vi er til stede over hele landet. Enten det er gjennom formidling, politisk påvirkningsarbeid, kunnskapsbygging eller bygging av sandsvalehotell, redder vi fuglene litt hver dag.

Ønsker du å støtte vårt viktige arbeid?

  • Vipps et valgfritt beløp til #141816
  • Overfør et valgfritt beløp til konto 4358.15.33625

Vi tar også imot testamentoriske gaver. Dersom du ønsker å donere via testament, testamenteres det til BirdLife Norge org.nr. 970.089.748.

Foto: Robert Barrett