Hopp til hovedinnhold

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten til BirdLife Norge består av forskjellige elementer.

Grunnkontingent

Selve medlemskapet er knyttet til en obligatorisk grunnkontingent som gir medlemskap i BirdLife Norge på alle nivåer, både nasjonalt, hos fylkesavdeling og eventuelt lokallag i området. Grunnkontingenten inkluderer ingen tidsskrifter. Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer å velge ett eller begge av de nasjonale tidsskriftene og fylkesvise medlemstilbud i tillegg. Pris kroner 180,-

Vår Fuglefauna

Som medlem BirdLife Norge kan du velge mellom flere ulike tidsskrifter. Vår Fuglefauna er hovedtidsskriftet til foreningen, og har fire utgivelser i året. Bladet er spekket med gode fuglebilder og spennende fuglestoff! Her kan du holde deg oppdatert om BirdLife Norges prosjekter og fuglevernarbeid, og du får også informasjon om foreningens øvrige aktiviteter. Artikler om norske fugler og deres situasjon dominerer innholdet. Vår Fuglefauna binder Fugle-Norge sammen til ett rike! Medlemspris kr. 300,-

Fuglevennen

Fuglevennen er BirdLife Norges rekrutteringstidsskrift. Det har et lettfattelig innhold med hovedfokus på fugler, men også annet naturstoff omhandles i bladet. Fuglevennen er godt egnet som rekrutteringsblad, og er godt egnet for yngre lesere. Mange skoler og barnehager abonnerer på bladet. Fuglevennen har slått bra an hos alle som driver med fôring av fugler samt henger opp fuglekasser. Dette er bladet for de som er opptatt av fuglene i nærmiljøet rundt huset eller hytta. Medlemspris kr. 130,-

Fugleåret

Fugleåret er en årbok som oppsummerer fuglelivet i Norge det aktuelle året. Heftet inneholder blant annet årsrapporter fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) og Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Årsrapportene fra Jomfruland og Lista fuglestasjoner er også inkludert. En årsrapport over ringmerkingsvirksomheten er med, den er det ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger som lager. Forekomsten av blant annet sjeldne og fåtallige fugler i Norge oppsummeres i rapportene, som også er rikt illustrert med bilder. Fugleåret er aktuelt for deg som er opptatt av sjeldenheter, men ikke minst for deg som vil følge med på utviklingen i vår hjemlige fuglefauna. Medlemspris kr. 210,-

Lokale tillegg

De fylkesvise medlemstilbudene kalles lokale tillegg, og prisen varierer noe mellom fylkene. Det lokale tillegget inkluderer vanligvis et regionalt tidsskrift, medlemsmøter, ekskursjoner og andre aktiviteter fra både lokallagene og den aktuelle fylkesavdelingen. Se nærmere omtale under hvert enkelt fylke på de neste sidene.

Oversikt over lokale tillegg

Innmelding av familiemedlemmer

Familiemedlemskap er en tilleggskontingent som kan tegnes av seniormedlemmer som allerede betaler grunnkontingent. Alle i husstanden kan da føres opp som medlemmer. Det er ikke mulig å være familiemedlem uten tilknytning til et betalende seniormedlem. Pris kr. 120,-

Hvordan fordeles pengene?

Med samlet kontingent er det BirdLife Norges hovedforening som krever inn all kontingent, og fordeler den på de ulike organisasjonsleddene etter en fordelingsnøkkel nedfelt i vedtektene. Inntekter fra grunnkontingenten og familiemedlemskap fordeles mellom hovedforening og den fylkesavdelingen hvert medlem er tilknyttet. Lokale tillegg tilfaller i sin helhet fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen og dens lokallagene fordeler alle sine kontingentinntekter etter lokale fordelingsmodeller. Inntekter fra sentrale tidsskrifter tilfaller hovedforeningen.

Hva bør du velge?

For å få best utbytte av ditt medlemskap i BirdLife Norge anbefaler vi våre medlemmer å velge et nasjonalt tidsskrift og lokalt tillegg i det fylket du bor i tillegg til grunnkontingenten.

Medlemskategorier

Seniormedlemskap

Alle medlemmer over 18 år regnes som seniormedlemmer.

Juniormedlemskap

Juniormedlemmer (inntil 18 år) betaler halv pris av all kontingent.

Innmelding i BirdLife Norge

All innmelding i BirdLife Norge gjøres på via vårt innmeldingsskjema.

Endring av eksisterende medlemskap i BirdLife Norge

Hvis du allerede er medlem og ønsker å endre ditt medlemskap kan du spesifisere dine endringsbehov på vårt kontaktskjema.

Abonnement uten å være medlem

Institusjoner og personer som ikke kan eller vil være medlem av BirdLife Norge kan abonnere på hovedforeningens tidsskrifter Vår Fuglefauna og Fuglevennen. Dette koster alltid noe mer enn summen av grunnkontingent og det aktuelle tidsskriftstillegget. Bestilling skjer på e-post til post@birdlife.no. For slik abonnement på fylkesavdelingenes tidsskrifter må den aktuelle fylkesavdelingen kontaktes direkte.