Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Medlemskontingenten består av forskjellige elementer

Medlemskontingenten består av forskjellige elementer

Grunnkontingent

Selve medlemskapet er knyttet til en obligatorisk grunnkontingent som gir medlemskap i NOF på alle nivåer, både nasjonalt, hos fylkesavdeling og eventuelt lokallag i området. Grunnkontingenten inkluderer ingen tidsskrifter. Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer å velge ett eller begge av de nasjonale tidsskriftene og fylkesvise medlemstilbud i tillegg. Pris kroner 180,-

Vår Fuglefauna

Vår Fuglefauna er NOFs hovedtidsskrift, og kommer ut med fire nummer i året. Det er et populærvitenskapelige A4-produkt, spekket med fargefotografier og spennende fuglestoff. Her kan du følge med i NOFs prosjekter og fuglevernarbeid i Norge, i internasjonalt fuglevernarbeid, og du får informasjon om foreningens drift og tilbud. Artikler om norske fugler og deres situasjon dominerer innholdet. Vår Fuglefauna binder Fugle-Norge sammen til ett rike! Medlemspris kr. 270,-

Fuglevennen

Fuglevennen utgis i A4-format og kommer ut med to nummer i året. Tidsskriftet har et lettfattelig innhold med hovedfokus på fugler, men også annet naturstoff omhandles i bladet. Fuglevennen er godt egnet som rekrutteringsblad, og er godt egnet også for skoler og barnehager. Bladet er populært hos alle som driver med fóring av fugler, henger opp fuglekasser eller er opptatt på fuglene i sitt nærmiljø. Medlemspris kr. 100,-

Fugleåret

Fugleåret er en årlig utgivelse som blant annet inneholder årsrapporter fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) og Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Forekomsten av blant annet sjeldne og fåtallige fugler i Norge oppsummeres i rapportene, som også er rikt illustrert med bilder. Medlemspris kr. 180,-

Lokale tillegg

De fylkesvise medlemstilbudene kalles lokale tillegg, og prisen varierer noe mellom fylkene. Det lokale tillegget inkluderer vanligvis et regionalt tidsskrift, medlemsmøter, ekskursjoner og andre aktiviteter fra både lokallagene og den aktuelle fylkesavdelingen. Se nærmere omtale under hvert enkelt fylke på de neste sidene.

Oversikt over lokale tillegg

Innmelding av familiemedlemmer

Familiemedlemskap er en tilleggskontingent som kan tegnes av seniormedlemmer som allerede betaler grunnkontingent. Alle i husstanden kan da føres opp som medlemmer. Det er ikke mulig å være familiemedlem uten tilknytning til et betalende seniormedlem. Pris kr. 120,-

Hvordan fordeles pengene?

Med samlet kontingent er det NOFs hovedforening som krever inn all kontingent, og fordeler den på de ulike organisasjonsleddene etter en fordelingsnøkkel nedfelt i vedtektene. Inntekter fra grunnkontingenten og familiemedlemskap fordeles mellom hovedforening og den fylkesavdelingen hvert medlem er tilknyttet. Lokale tillegg tilfaller i sin helhet fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen og dens lokallagene fordeler alle sine kontingentinntekter etter lokale fordelingsmodeller. Inntekter fra sentrale tidsskrifter tilfaller hovedforeningen.

Hva bør du velge?

For å få best utbytte av ditt medlemskap i NOF anbefaler vi våre medlemmer å velge et nasjonalt tidsskrift og lokalt tillegg i det fylket du bor i tillegg til grunnkontingenten.

Medlemskategorier

Seniormedlemskap

Alle medlemmer over 18 år regnes som seniormedlemmer.

Juniormedlemskap

Juniormedlemmer (inntil 18 år) betaler halv pris av all kontingent.

Innmelding i NOF

All innmelding i NOF gjøres på via vårt innmeldingsskjema.

Endring av eksisterende medlemskap i NOF

Hvis du allerede er medlem og ønsker å endre ditt medlemskap kan du spesifisere dine endringsbehov på vårt kontaktskjema.

Abonnement uten å være medlem

Institusjoner og personer som ikke kan eller vil være medlem av NOF kan abonnere på hovedforeningens tidsskrifter Vår Fuglefauna og Fuglevennen. Dette koster alltid noe mer enn summen av grunnkontingent og det aktuelle tidsskriftstillegget. Bestilling skjer på e-post til nof@birdlife.no. For slik abonnement på fylkesavdelingenes tidsskrifter må den aktuelle fylkesavdelingen kontaktes direkte.