Hopp til hovedinnhold
Foto: Frode Falkenberg
DesignelementPosterbilde

Important Bird Areas
IBA

Important Bird Areas (IBA)

Forside

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. Helt siden boka "Important Bird Areas in Europe" ble utgitt i 1989, har BirdLife hatt et Important Bird Area (IBA)-program. Dette arbeidet har bl.a. ført til at det er samlet inn mye ny kunnskap om disse områdene, og dette resulterte i 2000 i en ny og oppdatert IBA-bok for Europa. Alle de tidligere IBA'ene ble vurdert på nytt ut fra nye kriterier. Det gjelder også for Norge, som på dette tidspunktet hadde 52 IBAer på fastlandet, samt 14 på Svalbard og Jan Mayen. Etter en ny oppdatering av norske IBAer i 2014 og 2015, er ytterligere norske IBAer identifisert, og vi satser nå på å oppdatere IBA-porteføljen fortløpende.

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife International’s World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.

Siste nytt

10.05.2022

Fjordene utarmes: Nå lyser det rødt

Saltstraumen er et av mange verdifulle og sårbare marine områder i Norge som ikke får den beskyttelsen den trenger. Dette skyldes to ting: Norge verner i et snegletempo, og vernet som gis er for svakt.

Les hele saken
30.03.2022

Stor tilbakegang av ærfugl og havelle i Saltfjorden i Nordland

På oppdrag fra NINA gjennomfører Birdlife Norge Bodø lokallag årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland. Vi har dermed statistikk over overvintrende sjøfugler i Saltfjorden gjennom 42 år, noe som gir oss et unikt innblikk i hvordan utviklingen har vært for de aktuelle artene.

Les hele saken
10.02.2022

Viktig innspill for å ivareta naturen rundt Leknes

Vestvågøy kommune arbeider med en såkalt byplan for regionsenteret Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal) i Vestvågøy. Stedene er omkranset av flere særdeles viktige områder for fugler og naturmangfold, også i global målestokk. BirdLife Lofoten har sittet i en av arbeidsgruppene.

Les hele saken
19.01.2022

Nasjonalt ansvar å bevare våtmarkene på Lista

Staten må sikre verdifulle naturområder på Lista! Disse trues ved at Farsund kommune ønsker å bruke områdene til industri og næring gjennom å etablere Lista Energy Park. Naturverdiene er av en slik karakter at de må bevares for ettertiden. BirdLife Norge og Naturvernforbundet ber ødeleggelsene av våtmark stanse.

Les hele saken
20.12.2021

Gi oss riktig vern!

Nye areal havner stadig under grus og betong. Myrer endevendes og dreneres, og planer om mangedobling av oppdrett både til sjøs og til lands, havvind og mineralutvinning legger press på hav og kystnaturen. Skal vi sikre fuglebestandene må vi verne riktige områder og gi dem en hensiktsmessig type beskyttelse.

Les hele saken
28.10.2021

Engasjer deg for våre viktigste fugleområder!

Etter hvert som flere land har identifisert mange av sine viktigste fugleområder, har overvåking gjennom utvikling av et IBA-vokternettverk blitt viktig. BirdLife Norge startet planleggingen og utviklingen av et slikt nettverk i 2015, hvor erfaringer fra andre land har vært en viktig inspirasjonskilde. Kanskje kan du bidra i arbeidet?

Les hele saken