Hopp til hovedinnhold
Foto: Frode Falkenberg
Designelement

Important Bird Areas
IBA

Important Bird Areas (IBA)

Forside

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. Helt siden boka "Important Bird Areas in Europe" ble utgitt i 1989, har BirdLife hatt et Important Bird Area (IBA)-program. Dette arbeidet har bl.a. ført til at det er samlet inn mye ny kunnskap om disse områdene, og dette resulterte i 2000 i en ny og oppdatert IBA-bok for Europa. Alle de tidligere IBA'ene ble vurdert på nytt ut fra nye kriterier. Det gjelder også for Norge, som på dette tidspunktet hadde 52 IBAer på fastlandet, samt 14 på Svalbard og Jan Mayen. Etter en ny oppdatering av norske IBAer i 2014 og 2015, er ytterligere norske IBAer identifisert, og vi satser nå på å oppdatere IBA-porteføljen fortløpende.

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife International’s World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.

Siste nytt

02.05.2024

Appell til transportskomiteen: Legg vekk planene om E16 over Ringerike i Buskerud!

Motorveiprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble planlagt som et felles prosjekt, men planene for Ringeriksbanen er satt på vent. Motorveien derimot, ligger inne i forslaget til den nasjonale transportplanen, og attpåtil i den traséløsning laget for fellesprosjektet. BirdLife Norge har i en årrekke jobbet mot inngrepene som vil gå utover våtmark i Tyrifjorden våtmarkssystem og beslaglegge mye matjord, og nå mobiliserer vi igjen.

Les hele saken
18.04.2024

Ankerfjella IBA trues av vindkraft

Aremark kommune har gått inn for konsekvensutredning av vindkraft i Ankerfjella, Vestfjella, og Bikjula og Kollerødfjellet. Dermed truer vindkraft flere flotte naturområder i kommunen som inkluderer et IBA (Important Bird and Biodiversity Area).

Les hele saken
19.02.2024

Sjokkert over oppdrettsnæringens nye angrep på naturen

Norge er i ferd med å våkne opp. Arealforbruket må ned, og vi må sikre den mest verdifulle naturen først. Arealbruken må være etter en god, kunnskapsbasert overordnet plan, der målet er å gjenbruke «grå areal», altså områder som allerede er ødelagt. Planene om å gjøre Rossøyene om til industriområde går på tvers av alt dette.

Les hele saken
07.02.2024

Kommunalminister Sande: Redd globalt viktig natur i Levanger!

Naturkrisen skapes og forsterkes av at vi mennesker ødelegger verdifull natur selv og med vilje. BirdLife Norge har sendt en siste appell til regjeringen om å spare Hotranbukta i Levanger fra nedbygging, og i stedet gjøre det om til et naturreservat. Bare på denne måten kan naturkrisen bremses. Vi har samtidig bedt om et hastemøte for å diskutere saken.

Les hele saken
09.01.2024

Fuglefjellet og den fargerike lunden

Bli med til lundefjellet ute i havgapet. I en fiktiv historie lagt til Nordland har Martin Eggen sett for seg hvordan fremtiden kan bli dersom vi ikke klarer å stanse sjøfuglenes tilbakegang. På 50 år er antallet sjøfugler i fuglefjellene redusert med 80 prosent, og allerede nå ligner mange hekkesteder på spøkelsesbyer.

Les hele saken
12.12.2023

Sjeldent lavt antall sangsvaner i Lofoten

Årets svanetelling, den 41. i rekken, ble gjennomført søndag 3. desember. Bare 67 sangsvaner ble sett, noe som kan skyldes den kalde og fine høsten vi har hatt. Fuglene kan rett og slett ha trukket lengre sørover og droppet ferie i Lofoten denne vinteren.

Les hele saken