Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Sjeldent lavt antall sangsvaner i Lofoten

Årets svanetelling, den 41. i rekken, ble gjennomført søndag 3. desember. Bare 67 sangsvaner ble sett, noe som kan skyldes den kalde og fine høsten vi har hatt. Fuglene kan rett og slett ha trukket lengre sørover og droppet ferie i Lofoten denne vinteren.

Av Johan Sirnes

Publisert 12.12.2023

Svanetelling på Vestvågøy og Gimsøya 3 desember 2023

Vær: Delvis skyet, -4 – 0, lett sørøst bris. Alle vann og poller islagte. 4 deltagere.

Totalt antall individer med antall ungfugl (1K) fordelt på kull i parentes

Skottnesosen Ballstad: 6 (2)

Leknesfjæra: 7

Fyglefjæra: 4

Evjestraumen: 25 (3: 1+1+1)

Strømgård: 5

Høines: 5 (1)

Kvalnes Fuglevika: 1

Smedvika: 4

Varpstraumen Lyngedalspollen: 5

Malnesvika: 4

Skifjorden: 1

Sum: 67 (6: 2+1+1+1+1)

Dette er blant det laveste antallet vi har registrert. Mange svaner må ha forlatt området på grunn av en kald november. Tidligere år med lave antall er: 65 ind. i desember 1985 og 86 ind. i februar 1986. Også i desember 1992 var det få sangsvaner, med kun 65 ind.

Antallet sangsvaner under årets telling er dermed det laveste siden 1992. 

I tillegg ble det telt kråkefugl og rovfugl sett fra bilen: Kråke 62, Skjære 14, Ravn 10, Havørn 4, Tårnfalk 1.

I fjor ble det telt 152 sangsvaner i desember. 

 

Evjestraumen
Evjestraumen er den tradisjonelt viktigste overvintringslokaliteten. Også i år var det mange sangsvaner her, totalt 25 individer. FOTO: Johan Sirnes
Sangsvane
Hekkebestanden av sangsvane øker i Lofoten. Minimum 23 par sangsvaner gikk til hekking i Lofoten i 2021. Arten er også i økning nasjonalt. At det ble telt få sangsvaner i desember 2023 skyldes nok trolig at mange sangsvaner har valgt et annet overvintrings-område denne sesongen. Dette paret er fotografert på Fredvang i Flakstad i oktober 2023. FOTO: Martin Eggen