Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Tidsskriftet Havørna

BirdLife Nordland gir ut tidsskriftet Havørna med ett hefte i året.

I Havørna finnes også LRSK-rapportene. Eldre LRSK-rapporter finner du her

Abonnement:

For medlemmer i BirdLife Norge: Nkr. 130.- pr år
For deg som ikke er medlem i BirdLife Norge: Nkr. 200.- pr år
For institusjoner: Nkr. 200.- pr år

Bestill på epost til nordland@birdlife.no.

Kompletter din samling

Enkelthefter:
Hefter eldre enn 2000-årgangen: Nkr. 30.-
Hefter fra 2000 til 2018: Nkr. 50.-
Hefter nyere enn 2018: Nkr. 100.-

Porto kommer i tillegg. Bestill på epost til nordland@birdlife.no.
Noen av de tidligere årgangene er utsolgt.

Gamle hefter vil bli tilgjengelige i pdf-format på denne sida, selvsagt med noen års forsinkelse. Bruk ctrl+F for å søke i innholdsoversikten under.

Havørna 2017

Innhold:
Leder: Havørna, NOF og tjelden... av Atle Ivar Olsen
Ferdigtraktet sjøfugl av Martin Eggen
Rognebærinvasjon! av Atle Ivar Olsen (trost, sidensvans, konglebit)
Hekkefunn av kaie i Rana i 2017 av Per Ole Syvertsen
Fugler i Nordland : LRSK-rapport 2016 av Steve Baines, Atle Ivar Olsen, Håvard Eggen og John Stenersen
Fuglenes dag 2017 på Sleipnes av Helga og Kjell Hammer
Fugler på isen av Magnhild Johansen

 

Havørna 2016

Innhold:
Leder: 1000 medlemmer i NOF Nordland? av Atle Ivar Olsen
Gråspurv på øyhopping av Atle Ivar Olsen (Træna, Myken)
Taksvale er Årets fugl i 2017 av Oddvar Heggøy
Vintertelling av sjøfuglene i Saltfjorden av Tor Egil Kvalnes
God forvaltning av IBA-ene våre - en prioritert oppgave for NOF av Martin Eggen og Oddvar Heggøy
NOF Nordland-treffet 2016 i Andøy 20-22. mai av Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen
Sjeldne fugler i Nordland 2015 av John Stenersen (LRSK-rapport. Se den komplette 2015-rapporten her)
Tur til lundenes rike av Marianne Hegge Skogsholm (Sørfugløy)
Oppdrettsanlegg truer lundekoloni av Marianne Hegge Skogsholm og Martin Eggen
Se etter individmerkede fugler! av John Stenersen
Svartsvane - en fremmed art på Helgelandsvisitt av Per Ole Syvertsen

 

Havørna 2015

Innhold:
Leder: Ny rødliste i 2015 av Atle Ivar Olsen
Foreningen for fuglevern og fuglevernere
Årsmøtet 2015 i Alstahaug av Kari Angelsen
Pilfinken i Nordland av Per Ole Syvertsen
Er pilfinken etablert som hekkefugl i Nordland nå? av Atle Ivar Olsen
Pilfinker i Rana av Arne Engås
Svartmeis-høst på kysten av John Stenersen
Fugler i Nordland: LRSK-rapport 2014 av Steve Baines m. fl.
Mikrobirding i Lofoten av Martin Eggen


 

 

Havørna 2014

Denne fila er ufullstendig og ligger her midlertidig mens vi leter etter rett fil. Takk for tålmodigheten.
Innhold:

Nytt hekkeatlasprosjekt! av Atle Ivar Olsen
Fugleobservasjoner for 70 år siden i Rødøy av Øystein Birkelund
NOF Nordlands årsmøtehelg 23-25. mai 2014 av Ole Jonas Johansen (Mortsund, Vestvågøy)
Nordlands natur - felles ansvar av Martin Eggen
Gråspett i Lofoten av John Stenersen
Orrfuglhøst i skjærgården av John Stenersen
Havørna gjennom 25 år - et tilbakeblikk av Per Ole Syvertsen
Fugler i Nordland: LRSK-rapport 2013 av Steve Baines m.fl.

 

 

 

Havørna 2013

Innhold:
10 millioner artsobservasjoner! av Atle ivar Olsen
Ugler i Lofoten av John Stenersen
Fugler i Nordland: LRSK-rapport 2012 av Steve Baines m.fl.
Rekordhøst for gulbrynsangeren av John Stenersen
Hvitkinngås - Historie og utviklingen i Vega av Paul Shimmings
NOF Nordlands årsmøtehelg 28-30. juni 2013 av Thorbjørn Aakre
Kan havørn fra Nord-Sverige etablere seg i Nordland? av Per Ole Syvertsen

 

 

 

Havørna 2012

Innhold:
Helhetlig medlemskontingent - Et samlet NOF! av Atle Ivar Olsen
En fiskeørnhistorie av Børge Klevstad
Dvergfalk som nærmeste sommernabo av Astrid Tåvær
Fugler i Nordland - 2011: LRSK-rapport av John Stenersen m.fl.
Duetrosten i Nordland: Er arten nylig innvandret eler oversett? av Per Ole Syvertsen
Et lite kjent hekkefunn av hortulan fra Steigen i 1987 - første dokumenterte hekking i Nordland av Atle Ivar Olsen
Hagefugltellingen 2013
Hekkefunn av åkerrikse på Vega i 2011 og et historisk tilbakeblikk på arten i Nordland og Nord-Norge av Atle Ivar Olsen
NOF Nordlands årsmøtehelg i Hemnes 2012 av Jon Olav Larsen
Minneord over Harry Ødegaard av Vegard Mathisen
Noen betraktninger om flyplassutbygging på Gimsøya av John Stenersen
Vedtak - Årsmøtet i Norsk ornitologisk forening, avd. Nordland (Gimsøymyrene)

 

 

 

Havørna 2011

Innhold:
Sleneset og hubro av Atle Ivar Olsen
Hekkende lom i Lofoten av Harald Våge
Gjester fra storhavet av John Stenersen
Tellinger av mytende grågjess i Vega kommune av Arne Follestad
Fugler i Nordland - 2010: LRSK-rapport av John Stenersen m.fl.
Kartleggingsprosjektet: Bestand av hubro i Norge av Atle Ivar Olsen
NOF Nordlands årsmøtehelg i Fauske 2011 av Per Ole Syvertsen
Den tyvaktige skjære og andre fuglehistorier fra Lofoten av Ernst Zackariassen
Bokanmeldelse: "Flyktige motiver" av John Stenersen

 

 

 

Havørna 2010

Innhold:
Ny rødliste av Atle Ivar Olsen
Levende skog - hva ligger i det? av Martin Eggen
To nye Ramsar-områder i Nordland av Per Ole Syvertsen (Røstøyan og Glomådeltaet)
Fugler i Nordland 2009 - LRSK-rapport av Atle Ivar Olsen, John Stenersen og Steve Baines
Overvintrende sangsvaner i Lofoten av Johan Sirnes
Fantastisk hornugleår i Øst-Lofoten av Frantz Sortland og John Stenersen
Bli med på hagefugltelling av Per Ole Syvertsen
En flokk med fluesnappere av Atle Ivar Olsen (sidensvans) 
En kjøttmeis med svart hode av Per Ole Syvertsen
Eksotisk høstmøte av Oona Torgersen (hærfugl) 
En sommernøtt i Lofoten av John Stenersen (dverglerke) 
NOF Nordlands årsmøte i Andøy av Per Ole Syvertsen

 

 

 

Havørna 2009

Innhold:
Vindkraft igjen... av Atle Ivar Olsen
Røst, kommunepolitikk og NOFs vei videre av Martin Eggen
Fugler i Nordland 2008 - LRSK-rapport av Harald Våge
LRSK-rapportering - nå på nett! av John Stenersen
Pingvinfarmen på Røst i 1938 av Ann Britt Pilegaard-Simonsen
Naturreservat - biologiske bomber av Martin Eggen
Fugleforum.no av Jon Olav Larsen
Hvitstrupespurv på Røst 17. juni 2003 - en "kryssers" tilbakeblikk av Martin Eggen
Trostevinter av John Stenersen
NOF Nordlands årsmøtehelg Nesna 12-14. juni 2009 av Per Ole Syvertsen
Hubroen i Sleneset-området må sikres en framtid - resolusjon fra årsmøtet i NOF Nordland 2009

 

 

 

Havørna 2008

Innhold:
Fylkeslederen har ordet av Atle Ivar Olsen (artsobservasjoner og vindkraft på Sleneset)
Litt om Saltstraumen av Harald Misund
Fugler i Nordland 2007 - LRSK-rapport av Harald Våge
Utflukt til Tomma på Villblomstens dag - NOF Nesna og omegn lokallag av Tom Kenneth Sandvær
Møtet med spurveugla høsten -07 av Helga Saksen Hammer
Første søndag i advent av Harald Misund
Kjernebiteren i Nordland: Fra stor sjeldenhet til hekkefugl av Per Ole Syvertsen
NOF-treff og årsmøte på Eggum i Lofoten
Røstrapport 2008 av Martin Eggen
Rapportsystemet for fugler av John Stenersen (artsobservasjoner.no)

 

 

 

Havørna 2007

Innhold:
Fylkeslederen har ordet: Fra flambert lunde til kongens gull av Harald Våge
Konglebitens vinter av John Stenersen
Ugletur av Øystein Birkelund
Helge Holand 1958-2007 av Johan Sirnes
Fugler i Nordland 2006: LRSK-rapport av Harald Våge
Den mangfoldige "skjura" av Ernst Zackariassen (skjære)
Mer om "skjura" av Ernst Zackariassen (skjære)
Holmvassdalen i Grane - en biologisk oase av Jostein Lorås
Noen tanker om småmåsen av Harald Misund (fiskemåke)
Bare en streng av Harald Misund (måker)
Ringmerking av havørnunger av Bente Iren Hansen
NOF treff og årsmøte på Lovund i juni 2007 av Per Ole Syvertsen
Sandsvalehekking i kunstig koloni i Hemnes av Per Ole Syvertsen
Ørnen fra Nupflåget av Harald Misund
Kongens fortjenestemedalje til Johan Antonsen
Landingsplassen Røst av Martin Eggen
Røstrapport 2006 av Martin Eggen
Fra topp til bunn for lundene på Røst av John Stenersen
Om å finne en ny underart for Nordland og Norge: Første funn av underarten podiceps grisgena holboellii av Atle Ivar Olsen (gråstrupedykker)
Eksotisk gjest i fjøset av John Stenersen (rosenstær)

 

 

 

Havørna 2006

Innhold:
Sjefen har ordet - fugler på dagsorden av Helge Holand
Lundesommer på Røst av John Stenersen
En kunstig sandsvalekoloni i Hemnes av Per Ole Syvertsen
Hvordan finne rikser og bekkasiner i Nordland om vinteren av Atle Ivar Olsen
Havørn 1857 av Harald Misund
Sjelden gjest i Rødøy av Helga Saksen Hammer (havsule)
Fugler i Nordland 2005: LRSK-rapport av Harald Våge
Hekkeforsøk av kortnebbgås midt i Lofoten av Harald Våge
Godman & Godman - de første ornitologer i Salten av Harald Misund
Sildemåse i Meløy av Øystein Birkelund
Eksotiske sommergjester på Røst av John Stenersen (Beringlo, Kanadalo, Sibirlo)
Min barndoms fugl av Helga Saksen Hammer (Nøtteskrike)
Alkekonger av John Stenersen
Underlige måser av John Stenersen (hvite gråmåker)

 

 

 

Havørna 2005

Innhold:
Sjefen har ordet: Fugleinfluensa - hvor stor er trusselen? av Helge Holand
Årsmøte i NOF Nordland (Bleik, Andøy)
Fanen "Havørnen" av Harald Misund (Bliksvær)
Fugler i Nordland 2004: LRSK-rapport av Harald Våge
Prosjekt hekkende ærfugl i Meløy av Øystein Birkelund
Kjell Arne Meyer til minne (1946-2005) av Per Ole Syvertsen
Vekst av havørnstammen i Skottland av Harald Misund
Til minne om Bjørn av Ole Petter Bergland
Nordlands første præriesnipe Bartramia longicauda av Atle Ivar Olsen
Lundesommer i Lofoten av John Stenersen
I et kystlandskap av Harald Misund
Fugleinfluensaen - har vi noe å frykte? av John Stenersen
Kråka som rovfugl av Ann Britt Simonsen
Uværshøst av John Stenersen (hvitkinngås)
Noen godbiter fra Helgeland av Atle Ivar Olsen
Skarvelekker av Harald Misund (bruk av skarveskinn til klær)

 

 

 

Havørna 2004

Innhold:
Sjefen har ordet - NOF i oljealderen av Johan Sirnes
Årsmøte i NOF Nordland (Fauske)
Mystiske sigarrøkere av Ole Petter Bergland (kjøttmeis)
Fugler i Nordland 2003 - LRSK-rapport av Harald Våge
Om Dividalen fuglestasjon av Andreas Ribe Holm
Johan Sirnes portrettintervju ved Helge Holand
Orrfuglinvasjon i fiskevær av John Stenersen (Henningsvær)
Fugler i Nordland - bokomtale av Kjell A. Meyer
Svaner i Vesterålen av Bjørn Harald Røsshag
Sidensvanssommer i en virtuell tidsalder av John Stenersen
Jaktfalk i Øksnes av Iris Berg
Fargerik gjest på fuglebrettet (kjernebiter)
Røstrapport 2004 av Martin Eggen

 

 

 

Havørna 2003

Innhold:
Sjefen har ordet - naturvernområder i Nordland av Johan Sirnes
Fugler i Nordland 2002 - LRSK-rapport av Harald Våge
Prosjekt hønsehauk Nordland 2001-2003 av Jim Tovås Kristiansen
Bokprosjektet fugler i Nordland - endelig en realitet av Kjell A. Meyer
Abisko (NOF Nordland årsmøte)
Havsulene i Nordland - en statusrapport av Harald Våge og John Stenersen
Røst - en fugleskåders drøm? av Håvard Eggen
Røstrapport 2002 og 2003 av Martin Eggen

 

 

 

Havørna 2002

Innhold:
Sjefen har ordet - NOF avd. Nordland som høringsinstans av Johan Sirnes
Røstrapport for år 2000 og 2001 av Martin Eggen
Fugletårn i Lofoten
Skuddpremie som en del av viltforvaltninga? av Helge Holand
NOF Nordland årsmøte på Røst
Mystisk måkedød i Henningsvær av John Stenersen
Fugleregistrering på Håkvikleira av Edgar Edvardsen
Fugler i Nordland 2001 - LRSK-rapport av Harald Våge
Høsttrekk hos kortnebbgås Anser brachyrhynchus på Helgelandskysten 1999-2002 av Paul Shimmings og Johan Antonsen
Hvordan skiller man grågås og kortnebbgås i flukt? av Paul Shimmings
Lofoten ringmerkingsgruppe - gjenfunn og kontroller av Harald Våge
Vinteratlas siste sesong av Helge Holand
Uvanlig hekkeforsøk hos linerle av Sverre Birkelund

 

 

 

Havørna 2001

Innhold:
Sjefen har ordet - NOFs medlems og kontingentstruktur av Johan Sirnes
Lundeprosjektet på Røst: 38 år men bare en ungdom av Tycho Anker-Nilssen
Grønlandsfalk på Nornefeltet av Helge Emil Holand (jaktfalk)
Bjærangsøyra - en rik fuglebiotop i Meløy av Øystein Birkelund
NOF-ledelse gjenvalgt (årsmøte, Storjord i Saltdal)
Fugler i Nordland 2000 - LRSK-rapport av Harald Våge
Fugler i Meløy fra fjære til fjell (bokomtale)
Kartlegging av hønsehaukbestanden i Nordland av Jim Tovås Kristiansen og Kristian Sivertsen
Nattopphold for tjeld i indre Buksnesfjorden av Helge Holand
Uvanlige forplantningsforhold hos svartkvit fluesnapper og kjøttmeis av Sverre Birkelund
Snøugler i Nordland 2000 av John Stenersen
Iolair na mara (havørna) av Harald Misund
Prosjekt kortnebbgås av Ingunn Tombre
Kråke - ingen dumming
Vinteratlassesongen av Helge Holand

 

 

 

Havørna 2000

Innhold:
Sjefen har ordet av Johan Sirnes
Landsmøte i Lofoten 21-25/4 1999 av Harald Våge
Registrering av havørn i Bodø kommune 1968-1999 av Harald Misund
En usedvanlig ærfugl i Henningsvær av John Stenersen (hybrid mellom ærfugl og praktærfugl)
Jordugla Constanse av Harald Våge
Vinterfugler på Røst av Martin Eggen
Måstad av Harald Misund (Værøy)
Telling av svaner i januar 2000 av Johan Sirnes
Norsk hekkefugltaksering 5 år - aktivitet i Nordland av Johan Sirnes
Havsulene på Hovsflesa av Harald Våge
Fugleobservasjoner og artenes status i området Nord-Herøy, Sør-Herøy og Tenna i Herøy Kommune på 1990-tallet av Paul Shimmings
Hjelmfiskender på Tjøtta i 1999 av Paul Shimmings
"Yttersida" av Lofoten - fugleeldorado i det mørke halvåret av John Stenersen
Steirolia Fuglestasjon av Bjørn H. Røsshag
Noen rariteter fra Lofoten de siste årene av John Stenersen

 

 

 

Havørna 1999

Innhold:
Redaksjonelt av Øystein Birkelund
Sjefen har ordet: Havørna 10 år av Johan Sirnes
En merkelig fugl av Finn Fiva  (and)
NOF-treffet 1998 på Fauske av Viggo Albertsen
Sandtjønna av Harald Misund (Værøy) 
Harlekinand på Fauske 15. mai 1998 av Martin Eggen
Fugler på Mallorca av Finn Fiva
Huset på Bjørnskinn av Harald Misund (skjærereir)
Ørnestammen i Skottland av Harald Misund
Ravnen av Harad Misund
Sandsvalenes valg av reirplass av Harald Misund
Og med det ble en "ny" gutt født... - om Misværmarka, fugl og identitet av Martin Eggen
LRSK-rapport 1997 av Frantz Sortland
Faunarapport - Nordland 1997

 


 

Havørna 1998

Innhold:
Redaksjonelt av Øystein Birkelund
NOF - avd. Nordland - styrets virksomhet av Johan Sirnes
I mørketida av Børge Klevstad
Avifaunistisk liste for Bliksvær naturreservat, Bodø, per februar 1998 av Martin Eggen
Ærfuglen på Karlsøyfjorden av Harald Misund
NOF-treff for Nordland 13-15/6 1997 i Ballangen
Fuglearter ved Djupåsen i Ballangen
Naturens dag i Ofoten av Roar Dahl
Prosjekt store rovfugler og hubro - sammendrag fra registreringene 1997
Iolair na mara av Harald Misund  (havørn i Skottland)
Kartlegging av fuglefaunaen i Bodø til viltforvaltning av Martin Eggen
Trekkfugler førstegangsobservasjoner Ofoten
Ringmerking på Rønvikjordene av Magnar Fagerli
Tjeldberget av Harald Misund (Bodø Havn) 
Kraftig vekst i sangsvanebestanden i Vesterålen av Bjørn H. Røsshag
Svensk fuglesafari av Øystein Birkelund
Litt historikk om havørn av Harald Misund (Willgohs)
 

 

 

Havørna 1997

Innhold:
Redaksjonelt
av Øystein Birkelund
Sjefen har ordet - NOF's organisasjonsstruktur av Johan Sirnes
Røst 31 Norge av Harald Misund (havørn)
Munk i Tjongsfjorden av Helga S. Hammer
Holk for gråfluesnapper
Han forsvarte ærfuglene av Ernst Zackariassen
Norsk hekkefugltaksering i Nord-Norge i 1996 - bestandsendringer hos noen vanlige arter av Magne Husby
17. april 1997 av Harald Misund
Den hvite grav av Harald Misund (alkekonger)
Alkekonge på villspor av Helga S. Hammer
Forekomst av vinterfugl rundt Bodø vintersesongen 95/96 av Martin Eggen
Fellingstillatelse av laksand? av Anne Sissel Ness
Gjerdesmetten av Harald Misund
Bortkommen Bodøværing på Sørlandets milde kyst av Martin Eggen (Lista) 
Trekkfugler førstegangsobservasjoner Ofoten
NOF Rana lokallags aktiviteter i 1996 av Ellen Murbræck
Linerleholken
Lundefangst av Harald Misund
Arter i Lofoten og Vesterålen som overvintrer men som egentlig er trekkfugler av Frantz Sortand
Opprop: Fargeringmerkede "Sibir"-nøttekråker av Georg Bangjord
Lundefugl på avveie av Roar Dahl
Fugleobservasjoner Håkvikleira - Narvik kommune
Fugleobservasjoner i Ofoten
LRSK-rapport 1996 av Frantz Sortland

 

 


Havørna 1996

Innhold:
Redaksjonelt
NOF-treff i Nordland av Johan Sirnes
Lappugleinvasjon 1994? av Lars Sandberg
Kortnebbgåsregistreringen i Vesterålen 1995 av Tor Bønes
Eggedosis av Harald Misund (ismåke?) 
Havørn som tyvjo av Harald Misund
VinterAtlas - nå er vi i gang! av Torkild Jensen
Årets aktiviteter i 1995 i NOF Rana lokallag av Ellen Murbræck
Hekkeprosjektet 1995: Hekking på øyer, holmer og skjær i Sortlandssundet av Ole Petter Bergland
Bli med i Norsk hekkefugltaksering av Magne Husby
Prosjekt Store rovfugl og hubro på Helgelandskysten 1995 av Kjell A. Meyer
Havørnbestanden i fremgang av Harald Misund
Ørnungen Aslaug av Børge Klevstad (havørn) 
Havørnkamp av Harald Misund
Tur til Sørfugløy 27.-28. mai 1995 av Birgit Bikset
Holkeprosjektet sommeren 1995 av Sølvi Mathisen (Vesterålen)
Albino linerle i Sortland av Bjørn H. Røsshag
Kråke som måse av Harald Misund
Fugler på frimerker av Harald Misund
Svartmeis - ny hekkefugl i Vesterålen av Bjørn H. Røsshag
Rosenstær på Helligvær
Gråspurven av Harald Misund
Uvanlige observasjoner av fugl i Nordland 1995 (LRSK) av Kjell A. Meyer
Engasjyen naturreservat av Arne Engås

 Havørna 1995

Innhold:
Redaksjonelt
Leder'n: Gakk ut og observer av Johan Sirnes
Norsk ornitologisk forening Ofoten lokallag - årsrapport 1994 av Leif
Prosjekt stær
Trekkfugl-skjema våren 1994 - førsteobservasjoner i Ofoten
Artsliste for fugler i området rundt Skjomen forskningsstasjon av Karl-Birger Strann
Låvesvale - årets fugl 1995
Mer om låvesvalen av Harald Misund
5 vandrefalkfunn av Harald Misund
Dvergspett - opprop
Fuglelivet i Misværmarka av Martin Eggen
Ringmerking i Lofoten av Harald Våge
Rovfuglprosjektet i Lofoten og Vesterålen av Frantz Sortland
Havørna i Lofoten, Vesterålen og Ofoten
Fjellvåk av Helga S. Hammer
Norsk ornitologisk forening Rana lokallag, virksomhet 1994 av Ellen Murbræck
Er vår nordlige underart av sildemåke (Larus fuscus fuscus) truet av utryddelse? av Kjell A. Meyer
Stelleranda - en sjelden arktisk gjest av Morten Stokke
Uvanlige observasjoner av fugl i Nordland 1994 (LRSK) av Kjell A. Meyer

 

 

 

Havørna 1994

Innhold:
Redaksjonelt
Direktoratet for naturforvaltning av Øystein Birkelund
Notiser fra årsmeldingen til Rana lokallag
Dverggåsprosjektet
Fugleregistreringer i Karlsøyvær naturreservat
Turer 1993 arrangert av Bodø lokallag
Snytitingen - fangsttradisjonar og folketru frå Nordland og Troms av Per K. Bjørklund (snøspurv) 
I kikkerten: Johan Sirnes
Trekkfuglenes ankomst i 1993 av Vestvågøy lokallag
Spesielle observasjoner fra Vågan 1993 av Frantz Sortland
Havørnunger til Skottland av Harald Misund
Havørna har fått havørnklubb av Harald Misund
Sangere i Lofoten og Vesterålen av Frantz Sortland

 

 

 

Havørna 1993

Innhold:
Redaksjonelt

Hvorfor? av Johan Antonsen (ulovlig jakt, Vega)
Skyter grågås - faksimilie fra Helgeland arbeiderblad
Anslag over hekkende par grågås på Vega 1976-1992 av Johan Antonsen
Hettemåkebestanden på Storeidvatnet på Vestvågøya i Lofoten av Johan Sirnes
Nytt fuglehefte fra NOF Vestvågøy lokallag: Fugler midt i Lofoten av Harald Våge
Mjønesodden av Arne Nystad
Omlegging av rastevaner hos Svalbardbestanden av kortnebbgås? av Bjørn H. Røsshag
Vår i ugleskogen av Tor Egil Kvalnes
Rapport: Rydding av søppel i Karlsøyvær naturreservat av Arne Nystad
Erfaring med trollfuglen av Bjørn H. Røsshag (havsvale) 
Telling av Saltenfjorden 1993 av Tor Egil Kvalnes  (sjøfugler) 
En studereise til Danmark av Bjørn H. Røsshag (kortnebbgås) 
I kikkerten: Steve Baines
NOF-treff 1992 Røst av Øystein Birkelund
Trekkfugl-skjema våren 1992 - førsteobservasjoner i Vega kommune, Nordland
Sjeldne og uvanlige observasjoner i Nordland 1992
Liste for Nordland av LRSK

 

 

 

Havørna 1992

Innhold:
Redaksjonelt: Ærfugljakt
To turer i 1991 av Harald Våge
Seinesodden: Et fugleeldorado uten fredning av Tor Egil Kvalnes
Amerikansk gjest i Meløy av Øystein Birkelund (blåvingeand) 
På tur til Bø våren 1991 av Jan Einar Olsen
Lokale namn og tradisjonar om fugl i Nordland av Per K. Bjørklund
Lokalnavn fra Vega av Johan Antonsen
Naturfestivalen 1991 av Tor Egil Kvalnes
I kikkerten: Tor Egil Kvalnes
Fugleobservasjoner på Vega 1991 av Johan Antonsen
Bliksvær naturreservat av Arne Nystad
Viktige datoer i norsk fredningshistorie 

Havørna 1991

Innhold:
Redaksjonelt: Hvilke trusler står fuglene våre overfor?
Krepsdyr, fisk og ender av Johan Åge Asphjell
Årets første tur av Harald Våge
NOF Rana - turprogram 1990 av Ellen Murbræck
En turrapport fra Rana av Benny Sætermo
Ærfuglhus i Karlsøyvær av Tor E. Kvalnes
Sjøfugltellinger i Meløy : Tellinger i 1980-1989 av Magnar Fagerli
Tursamarbeid i Bodø av Tor E. Kvalnes
I kikkerten: Harald Våge
Grågås : Hekkeundersøkelse fra Vega 1989 av Johan Antonsen
Dverggås : en meget truet art i Norden av NOF Rana
Gimsøymyrene naturreservat av Johan Sirnes
Glimt fra NOF-treffet Hella ved Tromsø 1990 av K. A. Meyer
Juvenilen: Fossekallen av Stian Myrvang
En tur til Seinesodden av Raymond Birkelund
Fuglespørsmål
Notater fra ornitologens dagbok
Viltvakten


 


Havørna 1990

Innhold:
Redaksjonelt: Ansvarsløs tid?
I plogform mot øyriket av  Sølvi Mathisen (kortnebbgås) 
NOF Bodø lokallag - lite men eksklusivt av Tor E. Kvalnes
NOF Sortland - stort holkeprosjekt av Bjørn H. Røsshag
Norsk hagefugletelling av Geoffrey Acklam
Norsk vinterfugltelling av Harald Våge
Action-foto - stærflukt av Tor E. Kvalnes
Møte med trollfuglen av Bjørn H. Røsshag (havsvale) 
Storfuglprosjektet i Rana - inn i sin syvende feltsesong av Espen Dahl
Grunnfjorden naturreservat av Bjørn H. Røsshag
Sjøfuglbestanden i Saltenfjorden av Tor E. Kvalnes
Juvenilen: Sildemåsen av Brynjulf Bakklund
Storspoven av Stian Myrvang
Kryssord og Småplukk
Finn 25 fuglenavn
I kikkerten: Kjell A. Meyer
Overvintrende sangsvaner på Vestvågøy i Lofoten av Johan Sirnes
På tur i skog og mark av Øystein Birkelund

 

 

Havørna 2015
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2013
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2012
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2011
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2010
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2009
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2008
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2007
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2006
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2005
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2004
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2003
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2002
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2001
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2000
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1999
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1998
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1997
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1996
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1995
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1994
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1993
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1992
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1991
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 1990
FOTO: NOF Nordland Last ned (PDF)
Havørna 2014
Last ned (PDF)
Havørna 2016
Last ned (PDF)
Havørna 2017
Last ned (PDF)