Hopp til hovedinnhold

Sentralstyret

Sentralstyret vedtar hovedlinjene for foreningens arbeid, foretar strategisk planlegging, fastsetter budsjettet og følger opp økonomien, oppretter og nedlegger komiteer og utvalg og har ansvar for ansettelser av fast lønnet personell på BirdLife Norge sitt sekretariat. Generalsekretæren deltar på møtene og er referent. Sentralstyret velges av årsmøtet, og har møter 4-6 ganger i året.

Sentralstyrets sammensetning

Leder Anne Sørensen 977 90 697 annesorensen44@gmail.com
Nestleder Anne Gri Henriksen 906 66 516 annegri.henriksen@gmail.com
Styremedlemmer Torborg Berge 975 05 578 torborgberge@gmail.com
Dag Gjerstad 908 35 516 dgjersta@online.no
Trond Øigarden 950 77 558 trondoi@online.no
Reidar Hindrum 900 64 479 reidarhindrum75@gmail.com
Lars Petter Røyset Marthinsen 911 48 158 lars.petter.marthinsen@gmail.com


Valgkomiteen i BirdLife Norge består av fire personer og velges av årsmøtet. Komiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til sentralstyret. Valgkomiteens innstilling, samt eventuelle andre forslag, oversendes sentralstyret som deretter bekjentgjør dette gjennom årsmøteinnkallingen.

Valgkomiteens sammensetning

Leder Per Jan Hagevik 480 98 820 phagevik@gmail.com
Marianne Hegge Skogsholm 404 64 483 heggeskogsholm@gmail.com
Jonas Langbråten 412 88 029 jonas.langbraten@gmail.com
Tor Skjetne 915 38 453 t-skjet@online.no