Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Ankerfjella IBA trues av vindkraft

Aremark kommune har gått inn for konsekvensutredning av vindkraft i Ankerfjella, Vestfjella, og Bikjula og Kollerødfjellet. Dermed truer vindkraft flere flotte naturområder i kommunen som inkluderer et IBA (Important Bird and Biodiversity Area).

Av BirdLife Østfold

Publisert 18.04.2024

Formannskapet i Aremark kommune vedtok 2. april at de vil gå videre med konsekvensutredning av vindkraft for tre områder i kommunen. Et av områdene er Ankerfjella, et område klassifisert som et IBA av BirdLife Norge. Ankerfjella er kun et av tre IBAer i Østfold fylke, og det vil være et stort tap om dette området blir brukt til vindkraft. Vindkraftanlegget er i tillegg planlagt rett inntil naturreservatet Fuglen i Halden og naturreservatet Lundsneset i Aremark. Anlegget vil også være like i nærheten av Tresticklans nationalpark i Sverige.

Det er nå viktig å få naturverdiene i Ankerfjella kartlagt og registrert, noe alle kan være med på. Alle observasjoner av flora og fauna i området bør rapporteres på Artsobservasjoner. Husk å registrere funn med passende aktivitetskategori, og registrer funnene så nøyaktig som mulig i kartet. Med vår og hekketid er det ekstra viktig å få med hekkeaktivitet hos fuglene. Nøyaktige plott med aktivitet gir verdifull informasjon om naturverdiene som igjen kan brukes mot vindkraftplanene.

BirdLife Østfold og BirdLife Halden lokallag skrev tidligere i år et åpent brev til Aremark kommune mot vindkraftplanene. Brevet kan leses her: NEI til vindkraftanlegg i Ankerfjella - i et svært verneverdig naturområde 
Kart som viser de planlagte vindturbinene i Ankerfjella: Ankerfjella vindkraftanlegg

Ankerfjella IBA
Kartutsnitt av Ankerfjella IBA. IBAet ligger i både Halden og Aremark, og det er området i Aremark som trues av utbygging. Vindkraftområdet er markert med svart omriss.