Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om vindkraft:

18.04.2024Ankerfjella IBA trues av vindkraft
17.04.2024Kraftlinjer og vindmøller dreper våre truede fuglearter
09.02.2024Stor dødelighet av fugler ved Haram vindkraftverk
14.06.2023Store kunnskapshull om fuglenes bruk av havområder
11.01.2023Nedprioriterer natur i havvind-satsingen
10.12.2022Hubro ofres på vindkraftindustriens alter
16.10.2022Protesterer mot vindkraftverk i havet utenfor Karmøy
21.09.2022Vindkraft i fjæresteinene: Verst tenkelig plass
22.08.2022REPowerEU: Kan få følger for utbygging i Norge
20.05.202213 organisasjoner vil ha naturen inn i havvindforliket
04.02.2022BirdLife Vestfold ut mot vindkraftverket Vidar
10.01.2022Svensk havvind nær Ytre Oslofjord
01.09.2021Glemmes fuglene i havvind-satsingen?
31.08.2021Veileder for planlegging av ny energi
08.04.2021Flere vindkraftprosjekt stanset
17.03.2021Fugletur i vernets interesse?
17.02.2021Hvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet?
01.02.2021Skjebnetid for Innvordfjellet i Trøndelag
28.12.2020Viktige milepæler for fuglevernet i 2020
23.11.2020Vindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake!
20.11.2020NOF og WWF: Si nei til Davvi vindkraftverk!
19.11.2020Vindindustri i den blå åkeren - innspill om Havsul I
12.11.2020Større kommunal makt i vindkraftsaker
04.11.2020Gigantprosjekt truer inngrepsfri natur i Finnmark
20.10.2020Vindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare
18.10.2020Vindkraft på høring: Et dysfunksjonelt forvaltningssystem
12.10.2020Store følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner
12.10.2020Havvindtilhengere – gå og se på havsulene!
10.09.2020Fristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk!
18.08.2020Overgrep fra energimyndighetene på Haramsøya
10.06.2020Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling
04.05.2020Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I
22.03.2020Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur
29.01.2020Nok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet?
16.01.2020Vindkraftprosjektene som må stoppes
10.01.2020Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network
20.12.2019God jul og godt nytt år fra NOF
03.12.2019Krever at forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk trekkes tilbake
25.11.2019Vindkraft ute av kontroll - storrengjøring påkrevd!
04.11.2019Havvind gir fuglene nye utfordringer
02.10.2019Sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde
01.10.2019Vindkraft til besvær – høringssvar nasjonal ramme
25.09.2019Feilvurderingar og sakshandsamingsfeil ved Haram vindkraftverk
11.09.2019Andmyran vindkraftverk – kampen for myra fortsetter!
27.08.2019Fylkesmannen i Vestland kritisk til NVEs behandling av vindkraftsaker
04.07.2019Slipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft!
27.06.2019Vindkraftverk på Frøya er et feilgrep
24.06.2019Legg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk!
04.06.2019Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld
13.05.2019Vil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken
25.04.2019Nye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk
16.04.2019Redd Andmyran fra vindkraftplanene!
04.02.2019Vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen
20.12.2018God jul og godt nytt år fra NOF - tanker ved årets slutt
22.10.2018Skjødeløs arealbruk som følge av Nasjonal ramme for vindkraft
21.08.2018Hastverk med vindkraft
09.01.2018Smøla IBA: Mellom havørner og sjøfugl
03.01.2018NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark
15.02.2016Fuglene vant kampen om Siragrunnen!
22.10.2014Urealistiske avbøtende tiltak foreslått for Siragrunnen vindkraftverk
30.09.2014Vindkraftverk i Verdal vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet
19.03.2014Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland
16.01.2014NOF påklager vedtak om konsesjon til Haugøya testturbin på Smøla
06.03.2013Politikerne svikter trekkfuglene når de sier ja til Siragrunnen vindkraftverk
20.12.2011Vindkraftverk ved hubroreir i Eigersund
02.11.2011Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk
27.09.2011NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset
18.07.2011NOF Rogaland påklager konsesjon gitt for Svåheia Vindkraftverk i Eigersund
14.10.2009Rapport fra Bernkonvensjonen om Smøla vindpark
19.06.2009Stopp vindkraftplanene på Sleneset!
25.03.2009Ikke bygg vindmøller der det er mye havørn!
06.03.2009Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer
03.02.2009NOF fortsetter kampen mot Havsul I
31.10.2008Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark?
02.09.2008Vindmøller midt i svært viktig trekk-korridor
19.09.2007NOF kritisk til oppslag om havørn i Bladet Vesterålen
24.08.2007Dokumentarfilm om vindkraft på NRK
23.01.2007NOF påklager vedtak om Lista vindkraftverk
09.10.2006Engler med skit på vingene
15.05.2006NOF krever stans av vindmøllene på Smøla!
09.05.2006Smøla vindpark er en katastrofe for havørna!
08.05.2006NOF i møte med Miljøverndepartementet om vindkraft
22.03.2006Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft

Andre nyheter