Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Stopp vindkraftplanene på Sleneset!

NOF avd. Nordland fastslår i en resolusjon på sitt årsmøte 14. juni at de krever at myndighetene stanser alle planer om utbygging av Sleneset vindpark. Gjennomføring av planene vil utradere Europas tetteste hubrobestand. NOF har nylig hatt en dialog med representanter fra Bernkonvensjonen om saken.

Av Morten Ree

Publisert 19.06.2009

NOF møtte representanter fra Bernkonvensjonen denne uke på Smøla i Møre og Romsdal. I våre samtaler med Bernkonvensjonens representanter fikk vi på nytt belyst viktigheten av å bevare Sleneset i Lurøy kommune. Her er det altså søkt om utbygging av i alt 75 vindturbiner i et område som huser Europas tetteste hubrobestand. Bernkonvensjonens representanter mente at det er sjokkerende at slike planer ikke blir avvist kontant allerede i startfasen, ettersom det her er dokumentert særdeles store naturverdier. Først og fremst gjelder dette hubro, men det er også et massivt trekk av gås i området, i tillegg til havørn og mange andre arter.

NOF sentralt vil med det første følge opp saken overfor Bernkonvensjonen. Fra før er både Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet og Norges Vassdrags- og Energidirektorat i møter blitt informert om at NOF vil bringe saken inn for Bernkonvensjonen hvis utbygging blir vurdert. Likevel blir det brukt mye penger på å kjøre vindkraftplanene gjennom søkeprosessene. Norge må begynne å ta ansvar som signaturland og dermed vise at man tar Bernkonvensjonen på alvor.

Den nasjonale handlingsplanen for hubro ga også sterke signaler om verdien av Sleneset som hubroområde, og oppfordret forvaltningen til snarest å lage en plan for området. Målsettingen må være å først stoppe vindparken, deretter gå inn for at området blir naturreservat. NOF støtter opp om resolusjonen fra vår fylkesavdeling i Nordland, og vi benytter anledningen til å presisere at vi vil gjøre alt som står i vår makt for å stoppe planene om vindmøllepark på Sleneset i Nordland!

NOF avd. Nordlands resolusjon

Hubro
Det burde vært en selvfølge at Norge tar vare på den tetteste bestanden av hubro i Europa. Den holder til i Sleneset-området i Lurøy kommune i Nordland. Det er imidlertid et faktum at det for naturvernorganisasjonene er en knallhard kamp for å bevare området. FOTO: Espen Lie Dahl

Kommentér nyheten