Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark?

Med fylkesråd for kultur og miljø, Geir Kjetil Hansen (SV) i spissen, gir Nordland fylkeskommune klarsignal for ødeleggelse av naturperlen Sleneset som huser Europas tetteste hubrobestand. Politikernes støtte til Sleneset Vindpark vil medføre et inngrep som grenser opp til miljøkriminalitet.

Av Morten Ree

Publisert 31.10.2008

Etter hvert som vindkraftverkene begynner å komme opp langs kysten vår, øker motstanden mot vindkraft i befolkningen. Mange stiller seg nå spørsmål om hvor miljøvennlig denne energiutnyttelsen er når de ser omfanget av inngrepene som kreves for å bygge ut slike anlegg, de tapstall det forårsaker av fugl, i tillegg til den estetiske forstyrrelsen av de ruvende turbinene.

Som de andre naturvernorganisasjoner var NOF i utgangspunktet positiv til vindkraft som fornybar energi. Det var likevel sterkt beklagelig at myndighetene ikke så seg tid til å lage en nasjonal plan forut for storstilt vindkraftutbygging. Klondyke-stemningen blant utbyggerne av vindkraft gjør at kapitalinteressene kjører over miljøinteressene. Dette ble brutalt avslørt da man som første prosjekt valgte Smøla, med alvorlige inngrep i kjerneområdet for den tetteste hekkebestand av havørn som er kjent i det hele tatt, og hvor myndighetene valgte å overse sterke signaler fra naturvernsiden, inkludert forføyninger fra Bern-konvensjonen. Tre år etter oppstart er det så langt påvist 20 drepte havørn samt en rekke andre fuglearter drept i kollisjon med turbinene.

Nå er saken i ferd med å gjenta seg når sentrale myndigheter ikke stanser planene for Sleneset vindpark med sine natur- og kulturverdier umiddelbart. Det vil være direkte sjokkerende hvis myndighetene følger kommunens og fylkeskommunens råd om å ødelegge denne naturperlen, hvor vi blant annet finner Europas tetteste hubrobestand. Hvorfor kan ikke den rød-grønne regjering skjære gjennom og spare dette enestående kystnaturområdet, så kan de i hvert fall få et etterlengtet plusspoeng i sin annonserte «grønne» profil som har vært vanskelig å få øye på til nå!

NOF har fra første øyeblikk klart tilkjennegitt overfor både Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Norges Vassdrags- og Energidirektorat at vindkraftplanene for Sleneset er uakseptable i forhold til våre nasjonale miljømål og våre internasjonale forpliktelser. Etter siste innspill fra Nordland fylkeskommune vil vi på nytt be om et møte for å presisere vårt faglige og vårt forvaltningsmessige utgangspunkt.

Skulle det utenkelige skje at Nord-Norsk vindkraft AS får konsesjon, er det neste skritt for NOF sammen med BirdLife International på nytt å reise sak mot Norge i Europarådet gjennom Bern-konvensjonen.

Les mer om saken i Rana Blad:

Hubro
Hubro i flukt på Sleneset. FOTO: Frode Johansen, Sleneset
Hubro
Hubro på Sleneset. Området har trolig den tetteste bestanden av hubro i Europa. FOTO: Asgeir Helgestad
Merking av hubrounge
Merking av hubrounge på Sandvær. FOTO: Frode Johansen, Sleneset

Kommentarer til nyheten (2)