Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark?

Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark?

Av Morten Ree (31.10.2008)

Med fylkesråd for kultur og miljø, Geir Kjetil Hansen (SV) i spissen, gir Nordland fylkeskommune klarsignal for ødeleggelse av naturperlen Sleneset som huser Europas tetteste hubrobestand. Politikernes støtte til Sleneset Vindpark vil medføre et inngrep som grenser opp til miljøkriminalitet.

Hubro

Hubro i flukt på Sleneset. (Opphavsrett: Frode Johansen, Sleneset) Større bilde

Hubro

Hubro på Sleneset. Området har trolig den tetteste bestanden av hubro i Europa. (Opphavsrett: Asgeir Helgestad) Større bilde

Merking av hubrounge

Merking av hubrounge på Sandvær. (Opphavsrett: Frode Johansen, Sleneset) Større bilde

Etter hvert som vindkraftverkene begynner å komme opp langs kysten vår, øker motstanden mot vindkraft i befolkningen. Mange stiller seg nå spørsmål om hvor miljøvennlig denne energiutnyttelsen er når de ser omfanget av inngrepene som kreves for å bygge ut slike anlegg, de tapstall det forårsaker av fugl, i tillegg til den estetiske forstyrrelsen av de ruvende turbinene.

Som de andre naturvernorganisasjoner var NOF i utgangspunktet positiv til vindkraft som fornybar energi. Det var likevel sterkt beklagelig at myndighetene ikke så seg tid til å lage en nasjonal plan forut for storstilt vindkraftutbygging. Klondyke-stemningen blant utbyggerne av vindkraft gjør at kapitalinteressene kjører over miljøinteressene. Dette ble brutalt avslørt da man som første prosjekt valgte Smøla, med alvorlige inngrep i kjerneområdet for den tetteste hekkebestand av havørn som er kjent i det hele tatt, og hvor myndighetene valgte å overse sterke signaler fra naturvernsiden, inkludert forføyninger fra Bern-konvensjonen. Tre år etter oppstart er det så langt påvist 20 drepte havørn samt en rekke andre fuglearter drept i kollisjon med turbinene.

Nå er saken i ferd med å gjenta seg når sentrale myndigheter ikke stanser planene for Sleneset vindpark med sine natur- og kulturverdier umiddelbart. Det vil være direkte sjokkerende hvis myndighetene følger kommunens og fylkeskommunens råd om å ødelegge denne naturperlen, hvor vi blant annet finner Europas tetteste hubrobestand. Hvorfor kan ikke den rød-grønne regjering skjære gjennom og spare dette enestående kystnaturområdet, så kan de i hvert fall få et etterlengtet plusspoeng i sin annonserte «grønne» profil som har vært vanskelig å få øye på til nå!

NOF har fra første øyeblikk klart tilkjennegitt overfor både Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Norges Vassdrags- og Energidirektorat at vindkraftplanene for Sleneset er uakseptable i forhold til våre nasjonale miljømål og våre internasjonale forpliktelser. Etter siste innspill fra Nordland fylkeskommune vil vi på nytt be om et møte for å presisere vårt faglige og vårt forvaltningsmessige utgangspunkt.

Skulle det utenkelige skje at Nord-Norsk vindkraft AS får konsesjon, er det neste skritt for NOF sammen med BirdLife International på nytt å reise sak mot Norge i Europarådet gjennom Bern-konvensjonen.

Les mer om saken i Rana Blad:

emneord Emneord: Sleneset vindkraft

kommentarer Kommentarer til nyheten (2)