Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake!

Stortinget har pålagt regjeringen å gå gjennom alle gitte vindkraftkonsesjoner og trekke tilbake konsesjoner som er gitt på ugyldig grunnlag. NOF og flere andre naturvernorganisasjoner er kritiske til måten gjennomgangen blir gjort på, og ber om at konsesjonen for Bremangerlandet vindkraftverk trekkes tilbake.

Av Martin Eggen

Publisert 23.11.2020

Konsesjon som bryter med lovverket

NOF og seks andre natur- og friluftslivsorganisasjoner har fått utført en juridisk vurdering av en av de relevante konsesjonene, Bremangerlandet vindkraftverk. Advokaten finner at konsesjonen til Bremangerlandet bryter med lovverket på flere punkt, og at den dermed må trekkes tilbake i regjeringens gjennomgang. 

- Vår vurdering er at konsesjonen er ugyldig blant annet på grunn av utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og dårlig utredning om fugl og naturtyper, ikke utredet konsekvenser for flaggermus, ikke utredet klimagassutslipp ved bygging i myrområde, og for dårlig utredet havn og atkomstløsning. Både samlet og hver for seg kan disse manglene ha hatt avgjørende betydning for vedtaket, og konsesjonen bør derfor trekkes tilbake, sier advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma.

Organisasjonene som står bak den juridiske vurderingen er Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, WWF Verdens naturfond, Norsk Friluftsliv samt Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I trekkruten til millioner av fugler

Da konsesjonen til Bremangerlandet ble gitt, innrømmet OED at kunnskapsgrunnlaget på fugl var dårlig, og de satte som vilkår i konsesjonen at utbygger skulle gjøre flere undersøkelser i etterkant. Men da ny kunnskap kom, og viste at millioner av fugler trekker gjennom området, var konsesjonen allerede gitt. 
- Dette er nettopp grunnen til at loven krever at kunnskapsgrunnlaget skal være på plass før avgjørelsene tas. Fugletrekk må utredes grundig på forhånd for å unngå enorme konsekvenser for fuglelivet, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i NOF. 

Organisasjonene mener at det finnes mange slike eksempler på at vindkraftkonsesjoner er gitt på ugyldig grunnlag, og krever at naturmangfoldloven og forvaltningslovens utredningsplikt skal legges til grunn i regjeringens gjennomgang av konsesjoner. De mener også at loven helt tydelig åpner for at konsesjonen kan trekkes tilbake i disse tilfellene.

Vi har sett en rekke eksempler på at konsesjoner er gitt når man knapt aner hva slags naturmangfold som finnes i området. Innvordfjellet i Trøndelag er et annet tilfelle, hvor utbygger ble pålagt i ettertid å kartlegge den truede hubrobestanden. Det er rett og slett hårreisende at forvaltningen tillater rasering av verdifulle naturområder.

Stikker hull på myra

På Bremangerlandet er klima og karbonlagring et annet tema som er dårlig utredet. Myr er en naturtype som inneholder spesielt mye karbon, men det ble ikke gjort noen utredning av hvor mye karbon som kommer til å slippes ut i atmosfæren når myra i området blir ødelagt.

Konsesjonen til Bremangerlandet viser med all tydelighet hvor slepphendt det gamle konsesjonssystemet har vært. Dessverre er saken en av mange.

 

Gråtrost
Da konsesjonen til Bremangerlandet ble gitt, innrømmet OED at kunnskapsgrunnlaget på fugl var dårlig, og de satte som vilkår i konsesjonen at utbygger skulle gjøre flere undersøkelser i etterkant. Men da ny kunnskap kom, og viste at millioner av fugler trekker gjennom området, var konsesjonen allerede gitt. Trostetrekket (her gråtrost) er tidvis enormt langs vestkysten av Norge. FOTO: Harald Dahlby
Bremangerlandet
På Bremangerlandet er naturverdiene store og utsikten spektakulær. Det er fortsatt mulig å stanse et vindkraftverk her. FOTO: Jostein Nygård