Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Naturmangfoldloven:

17.02.2021Hvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet?
23.11.2020Vindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake!
30.06.2020NOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni
31.10.2019Hadsel kommune ønsket grustak i sjøfuglkoloni - vedtaket gjort ugyldig av Fylkesmannen i Nordland
28.10.2019Nye kamper rundt omkjøringsveien på Karmøy
27.06.2019Vindkraftverk på Frøya er et feilgrep
12.10.2018Utfylling i Vefsnfjordens siste våtmarksområde
25.06.2018Hogger flest trær når fugleungene ligger i reiret
20.01.2017NOF melder Norge inn for Bernkonvensjonen
22.03.2013NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader
24.01.2012Seminar om naturmangfoldloven i 2012
28.11.2011Bruk naturmangfoldloven!
15.05.2010NOF foreslår hubro som prioritert art
03.04.2009Naturmangfoldloven er her!
06.11.2008Hvor god blir den nye Naturmangfoldloven?

Andre nyheter