Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hvor god blir den nye Naturmangfoldloven?

Hvilket vern vil leveområdene til rødlistearter som hortulan (bildet) få gjennom den nye Naturmangfoldloven? Det er grunn til å stille spørsmålstegn rundt dette all den tid det for tiden foregår en politisk dragkamp om loven. Ikke alle politikere ønsker at naturforvaltning skal få konsekvenser for næringsvirksomhet.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.11.2008

Kommentér nyheten