Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni

Den største kolonien av rødnebbterne i Nordland som NOF kjenner til ligger på havna i Andenes i Andøy kommune. Nylig har anleggsarbeid i området medført at mange reir har gått tapt. Dette klare bruddet på Naturmangfoldloven er underlagt offentlig påtale, men NOF jobber nå med å anmelde saken.

Av Magne Myklebust

Publisert 30.06.2020

En stor koloni av rødnebbterne har tilhold i havna på Andenes, Andøy i Nordland. NOFs naturvernrådgiver Martin Eggen kan fortelle at det var over 800 voksne fugler der på det meste i år. Dette er den største kolonien i Nordland fylke som vi kjenner til.

NOF har de siste dagene blitt kontaktet av opprørt lokalbefolkning som kan fortelle om betydelige inngrep i kolonien. Anleggsmaskiner har kjørt over reir og trolig også voksne fugler. Flere videoer og bilder av inngrepet foreligger, og det hersker ingen tvil om at de som utførte arbeidet var klar over at det hekket terner i området. NRK Nordland presenterte saken i går på sine nettsider, og anleggsarbeidet i ternekolonien har medført sterke reaksjoner bl.a. på sosiale medier.

Martin Eggen sier at det er et klart lovbrudd å drive anleggsarbeid midt i en sjøfuglkoloni, og NOF jobber nå med å få laget en anmeldelse av inngrepet.

I Naturmangfoldloven kapittel tre, paragraf 15 om forvaltningsprinsipp, står det:

«Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Saken er ekstra trist når man tar i betraktning at flere har forsøkt å kontakte kommunen i forkant av inngrepet for å unngå skade på kolonien, men at ingenting ble gjort fra kommunens side før inngrepet gikk viralt på sosiale medier i helga. Andøy kommune fikk omsider sperret av området for flere inngrep sist lørdag.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar «Å kjøre traktor og hjullaster i en stor ternekoloni er åpenbart ulovlig, og det er det viktig at folk forstår. Det er dessverre en altfor kjent problemstilling at kolonier med måker og terner er utsatt for inngrep i hekketiden. Her må lovverket følges, og det er viktig at påtalemyndighetene følger opp slike saker.»

Død rødnebbterne
En voksen rødnebbterne er funnet død i den aktuelle ternekolonien på Andenes. FOTO: Piet van der Bemd
Anleggsarbeid
Det foreligger flere videoer og bilder av inngrepene i den store rødnebbternekolonien. FOTO: Piet van der Bemd