Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Andøy kommune ønsker rødnebbternene velkommen

Etter anleggstrafikk i en koloni med rødnebbterner ved Andenes havn i Nordland sommeren 2020, så NOF seg nødt til å anmelde forholdet. Saken vakte stor oppmerksomhet. Nå skrinlegger kommunen anleggsarbeid i hekkesesongen, og NOF mener den løsningsorienterte innstillingen er et eksempel til etterfølgelse.

Av Martin Eggen

Publisert 29.03.2021

Andøya er et paradis for naturinteresserte. Vidstrakte myrer, store fjæreområder og et hav bugnende av liv skaper også særdeles gunstige leveforhold for fugler. Besøkende fra hele verden lar seg trollbinde av lyset og det bevingede livet i dette arktiske klimaet. Rett utenfor Andenes havn, lokalisert helt nord på øya, finnes noen av landets rikeste fiskebanker. Mange ulike fiskespisende arter tiltrekkes av dette. Ved og i Andenes havn finner man hekkende krykkjer (sterkt truet) og en større koloni med rødnebbterner. På kort hold kan man studere de hekkende fuglene, som blir foreviget på tusenvis av bilder hvert år. I 2020 telte kolonien med rødnebbterner 700-800 fugler, samlet på et begrenset område i havna. Noen par med makrellterner og en del fiskemåker hekker også her.

Stanser anleggsarbeidet i hekketiden

Anleggstrafikk i kolonien vakte naturlig nok reaksjoner, og ble til slutt stanset. NOF mente både naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven var brutt. Etter det vi kjenner til er det ikke kommet til en konklusjon fra påtalemyndighetenes side. Uansett, i ettertid har vi fått en god dialog med kommunen, som har vært klare på at de ikke ønsker lignende tilstander igjen. De har kontaktet NOF med faglige råd, og kommunen har nå landet på at de klarer å innstille anleggsarbeid fra 1. juni til 31. august. Erfaringene i 2020 tilsier at dette dekker den kritiske fasen for fuglene.

Andre kommuner bør bli inspirert!

Hekkende fugler har i utgangspunktet et sterkt vern i lovverket. Allmenn fornuft og etikk tilsier også beskyttelse av nytt liv, og ligger bak f.eks. lov om båndtvang. På private boliger kan man gjøre forebyggende tiltak for å forhindre at f.eks. krykkjer etablerer seg. Forutsetningen er at dette gjøres før hekketiden. Når hekketiden begynner er både reir, egg og unger fredet. NOF henstiller alle til å la fuglene få hekke på foretrukne plasser dersom det ikke er sterke hensyn som tilsier noe annet.

Like sikkert som at vår følger vinter er det at trekkfuglene returnerer, og at hekketiden kommer. Det burde synes opplagt at hekketiden må innarbeides i planer, men dessverre er det slik at mange kommuner regulerer industriareal og planlegger bygging uten å ta tilstrekkelig hensyn til hekketiden. Snakk gjerne med din kommune om dette, og se etter løsninger. I dette tilfellet kan Andøya tjene som et godt eksempel til inspirasjon.

Fantastisk trekk

Rødnebbternene er nå på vei nordover, etter overvintring helt sør til Antarktis. Siden de forlot Andøya i fjor sommer kan de ha tilbakelagt så mye som 80 000 kilometer når de igjen lander på næringstomta i Andenes havn! Legger man til at rødnebbterna kan bli 30 år gammel, vil den i løpet av sitt liv tilbakelegge en distanse på mer enn 2,4 millioner kilometer, noe som tilsvarer en distanse tre ganger tur/retur månen!

 

Rødnebbterne
Rødnebbterne fotografert på hekkeplass ved Andenes havn sommeren 2020. Dersom det er nok mat i havet til sommeren kan kanskje hekkesesongen bli en suksess for disse globetrotterene. FOTO: Oddvar Heggøy