Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Spre litt måke-kjærlighet du også!

Elsket og utskjelt. Måkene kommer uansett om de er velkomne eller ikke. Ønsker du at de skal bli møtt med forståelse og omsorg, kan du spre informasjonen (vedlagt nederst) fra BirdLife Norge. Ved å printe ut måketeksten fra oss og henge det opp en passende plass, får kanskje måkene en bedre sommer. Gjør ditt for måkene du også!

Av BirdLife Norge

Publisert 19.04.2023

Livet er skjørt, også for måkene. Fem av de syv hekkende måkeartene vi har i Norge er på rødlisten.

Fiskemåken er blant dem, og det er denne arten vi oftest finner hekkende nært mennesker. Fra å ha vært nær truet (NT) i en årrekke, er den nå blitt en truet art, kategorisert som sårbar (VU) på rødlista fra 2021. Det er flere årsaker til det, men skal bestandene øke igjen må flere unger overleve og fly sørover etter endt hekkesesong. Vi kan alle bidra til at fiskemåkene lykkes.

I slutten av april og utover i mai legger fiskemåkene egg, ikke sjeldent i byer, tettsteder, strandsone og i kulturmark der menneskene bor. Da er det viktig at vi lar dem være i fred og gleder oss over at nye generasjoner fugler kommer til. Det er i perioden mai til august magien skjer. At ikke alle unger vokser opp er normalt, men vi skal ikke gjøre ting som øker sannsynligheten for at egg og unger blir ødelagt eller på andre måter skadet. 

Under finner du fakta om måker du kan printe ut og henge opp på din lokale butikk eller i ditt borettslag. Slik sprer vi både oppmerksomhet rundt måkenes tilbakegang, og om nytten måker gjør for oss alle. Måkene er kanskje ikke så irriterende likevel dersom man blir kjent med dem og forstår hvorfor de gjør som de gjør?

Det er også klare regler for hva som er tillatt av inngrep som hindrer måkene å hekke. Faktisk er alle fuglers hekketid godt beskyttet av lovverket.

 

Måkeinformasjon BirdLife Norge 2023

Fiskemåker
Du kan hjelpe oss med å hjelpe fiskemåker (bildet) og andre måkearter! Informer i ditt nabolag og nærområde om at vi må ta mer hensyn til måkene våre! Du skriver ut vedlegget (nederst i nettsaken) og henger det opp på passende steder. FOTO: Arnt Kvinnesland