Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Gråmåke er Årets fugl 2024

Gråmåka, og måker generelt, er kanskje de mest misforståtte fuglene i verden. Det har ført til at måker ikke får empati og hjelpen de trenger i møte med utfordringene de støter på i en verden der mennesket forandrer naturen i raskt tempo. Derfor har BirdLife Norge valgt gråmåka til Årets fugl 2024!

Av Mari D. Klaussen og Sine Hagestad

Publisert 12.03.2024

Kan vi lære oss å kjenne måkene bedre?

Ofte blir måker omtalt i mediesaker der folk har negative opplevelser og erfaringer. Beskyldninger om pølsetyveri på Aker brygge og støy på hustak er bare to av anklagene på lista. Dette er med på å forsterke samfunnets negative syn på disse fuglene. Dette ønsker BirdLife Norge å gjøre noe med i 2024. Gjennom en rekke aktiviteter, både på nett og ute blant folk, skal gråmåka løftes frem som den fantastiske fuglen den egentlig er.  

Det blir færre måker i Norge

Ganske ofte hører man at folk har et inntrykk av at det er altfor mange måker i Norge. Dette kan ha å gjøre med at måker er dominerende i bybildet og at man ofte husker de få negative opplevelsene ekstra godt. Dessverre er faktum at det faktisk blir færre måker for hvert år som går.

Bare siden 2006 har den norske hekkebestanden av gråmåke sunket fra 233 000 par til 72 000 par i 2015. Denne dramatiske nedgangen har dessverre sikret gråmåka en plass på rødlista i kategorien Sårbar (VU). De største utfordringene er ofte knyttet til hekkesesongen. Eggsanking, forstyrrelse og næringssvikt er bare noen av utfordringene arten står ovenfor. Dette fører til lav hekkesuksess for gråmåka mange steder i landet. 

Aktiviteter i 2024

Fokus på de gode historiene og opplevelsene

Måker er fantastiske! For eksempel kan blodet deres brukes til å måle hvor mye miljøgifter det finnes i et økosystem og dermed også hvor bra det går med økosystemet. 

Gjennom 2024 vil BirdLife Norge dele historier om måker fra hele landet, og gode historier fra noen av de folka som kjenner disse fuglene godt. Bli med oss på måkesafari hvor vi leter etter måker som er ringmerka og lærer mer om hva de holder på med, for måker kan faktisk holde på med mye rart bare man tar seg litt tid til å se på dem.

Kartlegging av gråmåker i Norge 

Hvor mange gråmåker hekker egentlig i Norge i dag? Og hvordan går det med dem og økosystemene de lever i? Dette ønsker BirdLife Norge mer kunnskap om! BirdLife Norge ønsker å fortsette kartleggings- og overvåkingsarbeidet med gråmåkene i 2024. Fugler skal ringmerkes, og vi skal undersøke når måkene hekker og hvor mange unger de får. Det viser seg nemlig at måker som hekker i områder med ferdselsforbud hekker på andre tidspunkter enn de som hekker der det ferdes mennesker hele året. Hvordan dette står til hos måker som hekker i urbane områder vet vi ikke i dag, og det håper vi å få kartlagt i 2024. 

Bli med oss å hjelpe gråmåka og de andre måkene!

Hva er det første du kan gjøre for gråmåkene og de andre måkene i 2024? Fremsnakk måkene! Ofte møter man mennesker som sier at de ikke liker måker, er redde for måker og har dårlige opplevelser med måker. Møter du på disse menneskene, pass på å trekke frem noe positivt om måker, eller fascinerende funfacts! Du kan bidra gjennom å være en positiv motvekt, ikke la noen arve måkehat. Ofte kan vi undervurdere betydningen av hva vi kan bidra med i en slik hverdagslig samtale. Kanskje nettopp du kan bidra til å dempe konflikt mellom måker og mennesker?

Vi håper du ønsker å bidra med kartlegging av gråmåka, samt bidra til å fremsnakke måkene i 2024. Les mer om Årets fugl 2024 i vårens nummer av Vår Fuglefauna og følg med på BirdLife Norge sine sosiale medier for å være med på måkefesten.

Gråmåke
Gråmåke er virkelig en imponerende fugl. Bli med og fremsnakke gråmåkene i 2024! FOTO: Knut-Sverre Horn
Gråmåke
Hvor mange gråmåker hekker i Norge i 2024? Det kan du hjelpe oss å finne ut av. FOTO: Frode Falkenberg