Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Takhekkende måker i Oslo 2022

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus kartla bestanden av takhekkende måker i Oslo by i 2022. Omtrent alle aktuelle store hustak i Oslo ble filmet fra helikopter påmontert profesjonelt gyrokamera 31. mai 2022. Filmene, som er fordelt på 32 filer, ble senere analysert og antall måker og reir ble telt.

Av Knut Eie, prosjektkoordinator i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 19.04.2024

Vi planla å gjennomføre takseringa allerede i 2021, men av økonomiske årsaker ble kartlegginga ikke realisert før i 2022. Totalt ble det registrert 196 måker og 72 reir. Ikke overraskende dominerte fiskemåke fullstendig med 184 individer og 67 reir. Sildemåke ble telt med 10 individer og 5 reir. Gråmåke ble telt bare med 2 individer og 0 reir.

De fleste reir lå der det var grønne tak, ofte med mye mose eller med sedummatter. De aller fleste reir lå helt ut mot et hjørne av taket.

Måker kunne gjerne samle seg på grå tak også, spesielt der det var vann på taket fra klimaanlegg.

Disse fuglene er viktige som renovasjonsarbeidere i byene. Takket være måker og kråkefugler slipper vi mennesker å oppleve mer avfall og matrester omkring oss, samtidig som smågnagerbestanden blir lavere.

Man bør tilrettelegge for hekking av måker i stedet for å fjerne reir eller jage måkene vekk.

Derfor vil det lønne seg å legge til rette for å etablere grønne tak i byer, som vil gi høyere biologisk mangfold i urbane miljøer. 

Les rapporten fra lenken.

 

Se sakens dokumenter under Fagrapporter hos BirdLife OA

Fiskemåke på tak i Oslo
Fiskemåke på tak i Oslo FOTO: Knut Eie
Oslo-tak
Oslo har mange, flate tak hvor (fiske-)måker velger å hekke FOTO: Knut Eie
Reir opp mot hjørne
Ved å bygge reiret opp mot et hjørne, får den rugende måken god oversikt over omgivelsene. Her på taket av en strømsentral tilhørende T-banen, ved Tveita bedriftsområde, 31.05.2022. FOTO: Håkan Billing
Helikopter Pegasus
Helikopter med filmkamera, filmfotograf, pilot og måkeekspert FOTO: Knut Eie