Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Tillitsvalgte i BirdLife Oslo og Akershus

Styret i BirdLife Oslo og Akershus

Leder: Håkan Billing (Tlf: 48 17 07 85)
Sekretær: Lars Petter Marthinsen
Kasserer: Gunnar Engelsåstrø
Naturvernkontakt: Jan Olav Nybo
Kartleggingsprosjektkoordinator: Knut Eie
Styremedlem: Hans Petter Kristoffersen
Styremedlem: Jan Erik Haugen
Styremedlem: Gry Øvrehus

E-post: leder@oa.birdlife.no

 

LRSK i Oslo og Akershus

LRSK (lokal rapport og sjeldenhetskomité) i Oslo og Akershus har som oppgave å kvalitetssikre observasjonsmaterialet fra Oslo og Akershus. Arbeidet dokumenteres med en årlig nettbasert publikasjon året etter observasjonsåret (det er for tiden etterslep i utgivelsene).

Kontakt oss på e-post: lrsk@oa.birdlife.no

 

Fuglevakte

Fuglevakta: Carsten Lome, e-post: fuglevakta@oa.birdlife.no