Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Jordbærspisende fiskemåker: BirdLife Telemark klager på skadefelling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har gitt skadefellingstillatelse på fem fiskemåker som forsyner seg med jordbær i en jordbæråker i Skien kommune. Tillatelsen gjelder fra 20. juni til 20. juli 2022. BirdLife Telemark mener tillatelsen ikke står seg, og har påklaget vedtaket.

Av BirdLife Telemark

Publisert 27.06.2022

Skadefelling er et legitimt virkemiddel i enkelte tilfeller. Skadefelling må være individrettet, og kun brukt for å løse en akutt situasjon der reelle verdier er truet.

Avlivning av fugler og dyr er først og fremst aktuelt når enkeltindivider viser tilegnede ferdigheter eller avvikende atferd fra artsfrender, og der avliving er en rasjonell løsning på en utfordring av en viss størrelse. I tilfeller der fugler generelt utgjør en utfordring økonomisk eller sanitært o.l. vil avliving aldri være et hensiktsmessig tiltak for å redusere «skade» forårsaket av disse artene. Slike tilfeller dreier seg om typisk om troster på trekk og sjøfugler som oppsøker oppdrettsanlegg.

Heller ikke i saken om jordbærspisende fiskemåker kan BirdLife Telemark se at skyting av måker eller andre fugler som forsyner seg av jordbær er egnet til å stoppe skadene produsenten opplever, slik viltforskiften setter som et ufravikelig vilkår. Jordbærprodusenten synes å tro at døde fiskemåker spredt rundt om i åkeren skal avskrekke andre fugler fra å nyte sommerens delikatesser, men det finnes ingen grunn til å tro at dette er et godt tiltak. 

BirdLife Telemark opplever at Statsforvalteren i sitt vedtak forsøker å sukre pillen (tillatelse til skyting av truet art) ved å så tvil om kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Artsdatabanken. Fiskemåke er kategorisert som sårbar (VU) og har hatt en nasjonal tilbakegang på 30–50 prosent. I Telemark er det registrert en årlig bestandsnedgang på 7–8 % i perioden 2009–2019.

En bagatellisering av en alvorlig situasjon for fiskemåka, vurdert ut i fra best mulig tilgjengelig kunnskap, må det reageres på. Rødlistearter skal ha en spesielt sterk beskyttelse, og skal ikke skytes i hekketiden dersom det ikke er særlig gode grunner til det. Tvert imot må terskelen for å skyte rødlistede arter være meget høy.

Risikoen for at man skyter voksne fugler som har unger er stor. Ikke bare vil dette kunne føre til lidelse og sult hos ungene som sitter igjen, men det vil også kunne få konsekvenser for reproduksjonen for fiskemåke i Telemark sommeren 2022. 

BirdLife Telemark har bedt om at vedtaket ikke settes i kraft før klagebehandlingen er ferdig. Du kan lese Statsforvalterens vedtak her, og BirdLife Telemarks klage under. 

 

Klage på skadefelling fiskemåke i Skien, Telemark

fiskemåke
En måke mindre her, en måke mindre der. Det er nok mange årsaker til at fiskemåken nå er en truet art i Norge. Mindre tilgjengelige matressurser i havet er en nærliggende årsak, men problemer med predasjon og ulike forstyrrelser gjør seg også gjeldende. Når vi skal snu den negative trenden må de gode tiltakene for fuglene være mange og de negative påvirkningsfaktorene få. Skadefelling av fiskemåke bør generelt ikke forekomme. FOTO: Martin Eggen