Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Medlemsblad

Medlemsbladet vårt, Fugler i Telemark, går i sitt 50. år i 2021. Opprinnelig het det Oriolus etter pirolen som regelmessig observeres på Jomfruland, men skiftet navn i 1993. Bladet kommer ut to ganger i året og er et bindeledd mellom fylkesavdeling, våre to lokallag og medlemmene for øvrig. De som betaler det lokale tillegget  (kr.200,-) mottar bladet i posten. Samtidig gir du kjærkommen støtte til driften av hele BirdLife-Telemark.

Ønsker du å bidra med stoff, er adressen telemark@birdlife.no

Her kan du se et eksempel på medlemsbladet vårt: