Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Kragerø Lokallag og Grenland Lokallag

I Telemark er det pr. 2019 to lokallag. Det er Kragerø lokallag og Grenland lokallag. Kragerø lokallag ble stiftet i 1977 og er et lokallag som har god tradisjon for å dra på tur sammen. Grenland lokallag ble formelt stiftet 13. februar 2019 og har sitt tilhold rundt Børsesjø i tilknytning til det nye fugleamfiet der. Etterhvert vil en gammel driftsbygning her ta form som medlemslokaler for både lokallag og NOF-Telemark.

Man trenger ikke å bo i samme kommuner som lokallagets nedslagsfelt for å være medlem, men man kan kun være medlem av ett lokallag om gangen. Det er heller ingen ekstra kontingent for å slutte seg til et lokallag.

 

Er du interessert i natur, og spesielt fugler, er du hjertelig velkommen som medlem også i lokallagene. Send en e-post til krg@nof-telemark.no (Kragerø lokallag) eller grenland@birdlife.no (Grenland lokallag) for mer informasjon om våre lokallag.

 

Kragerø lokallagstyre 2021:

Leder:

Steinar Sannes

 

Ssannes@hotmail.com

Nestleder:

Øyvind Olsen

 

 

Kasserer:

Kåre Storeheier 

 

 

Sekretær:

Harald Skarboe

 

 

Styremedlem:

Hans Inge Nicolaysen

 

 

Styremedlem:

Henning Andersen

 

 

Varamedlem:

Tove Valebjørg 

 

 

Varamedlem:

Laura K. Petersen

 

 

Grenland lokallagstyre 2021:

Leder:

Asbjørn Solvang

 

asbjorn.solvang@aquatiq.com

Styremedlem:

Allen Einar Kjøhl-Røsand

 

 

Styremedlem:

Lasse Bjørn Nilssen

 

 

Styremedlem: 

Børre Østensen

 

 

Styremedlem: 

Frøydis Haga

 

 

Styremedlem

Kristian Størkersen

 

 

Styret konstituerer seg selv