Forsiden
Du er her: Forsiden > Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening

Nyhetsarkiv

År: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

11.05.2021Lek med tall og prosenter: Kongeørnskadene øker ikke
10.05.2021Forbudet mot nydyrking av myr i fare
08.05.2021Verdens trekkfugldag: Oppdag naturens undere!
28.04.2021Første runde av Fotonøtta i 2021
27.04.2021Statsforvalteren fremmer innsigelse mot naturødeleggende planer på Lista
21.04.2021EU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge
13.04.2021Fire nye arter på norgeslisten
12.04.2021Stabil bestand av sivhøne i Oslo og Akershus
12.04.2021«Det grønne skiftet» kaster igjen skygger over fremtiden på Lista
09.04.2021Oppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren
08.04.2021Flere vindkraftprosjekt stanset
30.03.2021Vern er en forutsetning for et rikt hav
29.03.2021Andøy kommune ønsker rødnebbternene velkommen
28.03.2021Trivelige turer i naturen kan redde verden - er du med?
25.03.2021Globalt viktig våtmark ødelegges - ingen griper inn
18.03.2021Planlegger landbasert oppdrett i hekkeområde til vipe og storspove
17.03.2021Fugletur i vernets interesse?
11.03.2021Finn reir - redd gammel skog!
04.03.2021Forslag om vern av Solbukta, Frogn kommune
18.02.2021Hønsehauk-lokalitet reddet i siste liten
17.02.2021Naturens helsearbeidere – hva er situasjonen?
17.02.2021Hvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet?
16.02.2021Fire nye arter på oppdatert norgesliste
14.02.2021Hagefugltellingen: store mengder svarttrost og rødstrupe
12.02.2021NOF søker etter fagornitolog til prosjektstilling
10.02.2021Godt hekkeår for hubro i 2020
03.02.2021NOF OA har 3000 medlemmer
02.02.2021Hagefugltellingen 2021: svarttrost er årets listeklatrer
02.02.2021Verdens våtmarksdag: Reparasjoner gir håp i ødeleggelsenes tidsalder
01.02.2021Europeiske gribbebestander i god vekst
01.02.2021Skjebnetid for Innvordfjellet i Trøndelag
29.01.2021Fjerde av runde av Fotonøtta i 2020
28.01.2021Vernearbeidet ved Sklinna inn i ny fase
27.01.2021Stor tilbakegang i Opplands bestand av lappspurv
21.01.2021Hagefugltellingen – vinterens høydepunkt!
13.01.2021Hav og kyst under press - vi trenger mer marint vern
05.01.2021Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg
05.01.2021Nok et moderat år ved fuglestasjonene i 2020
04.01.2021Årets fugl 2021 – gulspurv