Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

22.12.2016God jul og Godt nytt år fra NOF
21.12.2016Nye fuglefrimerker i januar
21.12.2016Søte drops (og bitre piller) i 2016
20.12.2016Nye jakttider tar ikke rødlista på alvor
19.12.2016Årsrapporten fra årets åkerriksekartlegging er klar
18.12.2016Hvem får NOFs priser i 2017?
14.12.2016Oppdrettsselskap må utrede konsekvenser for fugleliv
08.12.2016Vierspurv og stormsvale med på ny global rødliste
07.12.2016EUs fugle- og habitatdirektiver sikret etter langvarig kamp!
07.12.2016Bioenergimål bekymrer
05.12.2016Statsbudsjettet 2017: Veivalget uteblir
29.11.2016Nattaktive vandrefalker
23.11.2016Alstahaug sier nei til skyting av ærfugl
22.11.2016Norske navn på sultanhønekomplekset
17.11.2016Ny handlingsplan for åkerrikse på trappene
16.11.2016NOF til kamp mot utsetting av dverggjess
13.11.2016Oreempid – ny art for Norge
09.11.2016Ny kunnskap om en av Norges sjeldneste fugler
08.11.2016Lav ungeproduksjon i sørnorske hubroterritorier
07.11.2016Natur og Kultur 2016: Fokus på ulovlig fuglefangst
28.10.2016Tredje runde av Fotonøtta i 2016
28.10.2016Enormt engasjement stoppet trostejakt
25.10.2016Sparebankstiftelsen DNB støtter NOFs IBA-prosjekt!
11.10.2016Et grønt skifte tar vare på naturen!
07.10.2016Ulogisk og uetisk om gjess
07.10.2016Pøbelgrana fortrenger de stedegne fuglene våre
06.10.2016Ringdua til topps under EuroBirdwatch
05.10.2016Handel med ville jako er nå ulovlig
23.09.2016Bli med på EuroBirdwatch første helga i oktober
11.09.2016Medhold til måkene i klagesak mot Sykehuset i Telemark!
07.09.2016Time kommune planlegger inngrep i Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren
05.09.2016Arter i skuddlinjen – høringssvar om jakt levert
04.09.2016Lista Fuglefestival ble en suksess
26.08.2016Nok et dårlig år for åkerriksa
25.08.2016Ny bok om fugleperlen Store Færder
22.08.2016Akvakultur på blåtur
19.08.2016Bestandsøkning av hekkende sangsvane
19.08.2016Bli med på Lista fuglefestival!
17.08.2016Kommuner med globalt viktig natur får brev fra NOF
12.08.2016Andre runde av Fotonøtta i 2016
10.08.2016Lavskriker og smågnagere
10.08.2016Over 7 500 observasjoner av gravand!
09.08.2016Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet
05.08.2016Lek med vannscooter - alvor for fuglelivet
31.07.2016Datautveksling mellom nofoa.no og artsobservasjoner.no
25.07.2016Hvorfor er våtmarka så viktig for fuglene?
22.07.2016Hekkende fugler: Loven ber oss alle være helter
20.07.2016Skremmende signaler fra Akvariet
13.07.2016Måkene sliter - stopp sanking av egg
08.07.2016Vil EU stoppe ulovlig fransk fangst av hortulan?
17.06.2016Gaulosen og Rødberg marine verneområder er opprettet
14.06.2016Killing of Golden Eagles adopted by the Norwegian Parliament
09.06.2016Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje
02.06.2016Forkastelig forslag om kongeørn
01.06.2016Stortinget ønsker IBA-vern
31.05.2016Manglende tilsyn ved Slettnes naturreservat
28.05.2016Nei til jakt på sangfuglene våre!
27.05.2016En ny åkerriksesesong er i gang!
26.05.2016Grove overtramp mot takhekkende måker i Bergen
19.05.2016Endringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog
18.05.2016Tilfellet Hotran: Forbrukermakt i kampen for våtmark
10.05.2016Verdensarv og oppdrett på Vega
09.05.2016Kjønnsbestemming av lappugle
04.05.2016Lille måltrost, hvorfor er du så glad?
03.05.2016Gravandåret 2016 er godt i gang
01.05.2016Hvilke faktorer påvirker høsttrekket til dvergspetten?
29.04.2016Første runde av Fotonøtta i 2016
26.04.2016NOFs årsmøte på Stiklestad ga ny leder og nytt prinsipprogram
14.04.2016NOF OA har nå 1500 medlemmer
13.04.2016Tell en bymåke!
13.04.2016Fiskemåkekoloni truet med utbygging i hekketiden
06.04.2016Velkommen til NOFs årsmøte på Stiklestad 23. april
30.03.2016Ville tilstander med stokkender fra oppdrett!
29.03.2016NOF med bekymringsmelding om Tanamunningen Ramsar-område
29.03.2016God hekkesesong for snøugla i 2015
15.03.2016Et dårlig år for åkerriksa i 2015
15.03.2016NOF med innspill til regjeringens arbeid med norsk natur
13.03.2016Fuglestasjonsrapporten for 2015 er her!
24.02.2016Fraråder utbygging ved Håkvikleira i Narvik
18.02.2016Hagefugltellingen 2016
15.02.2016Fuglene vant kampen om Siragrunnen!
09.02.201612 millioner fugleobservasjoner
02.02.2016Heis flagget, det er verdens våtmarksdag!
01.02.2016Foreløpige resultater fra Hagefugltellingen
29.01.2016Følg oss på Facebook
29.01.2016Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten?
28.01.2016Fjerde runde av Fotonøtta i 2015
27.01.2016Kom med forslag til de som bør hedres med NOFs priser!
21.01.2016Miljødirektoratet anbefaler uendret forvaltning av kongeørn i Norge
21.01.2016Hagefugltellingen i hele Norden helga 30.-31. januar
14.01.2016Gravand er Årets Fugl!
13.01.2016Hvorfor blir noen skjærer gule?
13.01.2016Føde, vekst og overlevelse hos alkeunger i Øst-Finnmark
07.01.2016Fuglefaunaen i Øvre Forra – reservatet nå og for 40 år siden
06.01.2016Ingen roing i Borrevannet, men ro og fred!
05.01.2016Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg
04.01.2016Foreningen for fuglevern og fuglevernere