Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Ny bok om fugleperlen Store Færder

Store Færder i Vestfold ligger strategisk til ytterst i Oslofjorden. Ved gunstige værforhold kan man oppleve ekstreme mengder med fugler på øya. I mer enn 50 år har ornitologer valfartet hit; historiene og de spennende funnene har blitt mange. Nå er det hele samlet mellom to permer, til glede for oss alle!

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 25.08.2016

Om jubileumsboka

Hele 206 sider har boken om Store Færder blitt, og den er rikt illustrert. Totalt 303 (!) bilder gjør den til en fryd for øyet. Det er ikke bare fugler som er viet oppmerksomhet, også andre planter og dyr er med. Fugler står likevel i høysetet, og det er totalt 175 fuglebilder.

Det er svært mange som har bidratt i stasjonsarbeidet siden stasjonen ble opprettet, med fugleregistering, ringmerking, vedlikehold og praktiske gjøremål. At boka har blitt slik den har blitt er derfor et fellesprosjekt med mange involverte og mye dugnad. Det gikk nesten fem år å ferdigstille stasjonens jubileumsbok, som ble levert i trykken i juli. 

Boka kan kjøpes til den nette sum av 199,- (med porto og pakking: 269,-), og bestilles fra Terje Axelsen: axelsen@online.no

Bokas innhold er delt opp på følgende vis:
 • Hvorfor drive med trekkfuglundersøkelser på Store Færder?
 • Store Færders geologi
 • Store Færders vegetasjon
 • Historikk om gamle Færder fyr
 • År for år om aktiviteten gjennom 50 år
 • Ringmerkingen gjennom 50 år
 • Artsliste med mye informasjon og kommentarer
 • Øygruppens hekkefugler
 • Vitenskapelige artikler
 • Forandringer i vårtrekket på løvsanger og munk fra 1970-tallet og frem til i dag
 • Trekkforhold hos rødstrupe
 • Hvorfor flyr fugler mot store lyskilder – innsamling av døde fugler ved Færder fyr
 • Flått-undersøkelser ved flere fuglestasjoner
 • Ringmerking og gjenfunn gjennom 50 år med kart og tabeller
 • Tidsforskyvning i vårtrekket hos en rekke fuglearter 
 • Persongalleri: Personer som har deltatt i arbeidet ved stasjonen 

Om Store Færder Ornitologiske Stasjon

Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) er en ideell forening som har som formål å være bindeledd mellom fugleinteresserte i alle aldre. Stasjonen driver med observasjon og ringmerking av fugler, informasjonsarbeid og opplæring overfor allmennheten, samt generelt naturvernarbeid. Stasjonen ble etablert i 1973, og har sin base på øya Store Færder, ytterst i Oslofjorden. Her har det vært drevet ornitologiske aktiviteter som ringmerking, sjøfuglovervåkning og trekkfuglregistreringer siden 1962.

Store Færder er ca. 2 km lang og 600 m bred. Foruten ei lita bu, som tidligere ble brukt som stasjonsbygning, er dagens stasjonsbygning og uthus de eneste bygningene på øya. Stasjonsbygningen er på ca 50 m², med innlagt vann, strøm og sengeplasser til seks personer. Stasjonen disponerer egen båt. I løpet av sommeren 2007 ble havna/brygga oppgradert, og diverse annet vedlikehold på bygninger og utstyr gjennomført. Mye har skjedd også etter dette, dermed framstår stasjonen som innbydende og komfortabel, og danner et godt utgangspunkt for å drive ornitologiske aktiviteter. 

Stasjonen har også inngått en avtale med Esso-raffineriet på Slagentangen om å bistå i deres oljevernberedskap ved akutte uhell. Avtalen innebærer at SFOS skal bistå med sin lokale fuglekunnskap i akutte utslippssituasjoner, for på den måten bidra til å målrette aktuelle tiltak for å redusere skadeomfanget av eventuelle utslipp. 

Delta i stasjonsarbeidet

Stasjonen trenger flere aktive medlemmer til å drifte stasjonen og delta i det øvrige arbeidet. Derfor søkes det etter aktive fuglefolk, både med og uten ringmerkingslisens, som kan tenke seg å være med. Det viktigste hos nye medlemmer er imidlertid fugleinteressen.

Følg stasjonsarbeidet på Facebook.

Bokomslag
Endelig er den her - boken om fugler på Store Færder! Stasjonen ble etablert i 1973, og har sin base på øya Store Færder, ytterst i Oslofjorden. Her har det vært drevet ornitologiske aktiviteter som ringmerking, sjøfuglovervåkning og trekkfuglregistreringer siden 1962. Nå kan du ta del i arbeidet gjennom å lese den nye boka. FOTO: Store Færder Ornitologiske Stasjon Last ned (PDF)
Store Færder
Store Færder ligger utenfor Tjøme og Hvasser i Vestfold. FOTO: Google
Stasjonsbygningen
Det er fine fasiliteter på Store Færder, og de blir stadig bedre! FOTO: Store Færder Ornitologiske Stasjon