Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

BirdLife Vestfold

BirdLife Norge avdeling Vestfold jobber for vern av fuglelivet i Vestfold, og for økt interesse for og kunnskap om fugl blant dem som bor i fylket.

Siste nytt

Vepsevåk 05.06.2023

Faginformasjon utelatt i behandlingen av Djupedal-saken i Sandefjord

Den 3.3.2022 ble det på BirdLife Norges nettsider orientert om Sandefjord kommunes planer om å ødelegge ytterligere deler av sine verdifulle naturområder. Nesten hele den unike Borgeskogen er nå blitt omgjort til industriarealer. For tiden fortsetter planleggingen med å få politisk aksept for et massedeponi i den nærliggende Djupedal mot nordvest, der det finnes helt spesielle biomangfoldkvaliteter.

Les hele saken
Grønnstilk 24.02.2023

Solkraftverk på myr: La Akersmyra bli et fuglerikt område igjen!

På Akersmyra i Vestfold planlegger man å legge kraftverk til en drenert myr. BirdLife Vestfold mener at myra kan restaureres, og går mot etableringen av et solkraftverk på samme areal. Et slikt kraftverk vil ødelegge mulighetene for å få tilbake et rikt fugleliv og styrke bestandene av våtmarksarter.

Les hele saken
tornsanger 04.01.2023

Aktiviteter våren 2023

Her er en oversikt over aktiviteter BirdLife Vestfold har planlagt våren 2023. Det blir mange turer til spennende fuglesteder, så vi håper å se deg i tiden fremover. Velkommen!

Les hele saken
storskarv 06.12.2022

Et øye i naturen – ny film om våtmarksparadiset Ilene

23. november 2022 var en stor dag for BirdLife Vestfold og formidlingen av våtmarkenes verdi. Da hadde filmen «Et øye i naturen» premiere. Filmen viser det yrende fuglelivet i den globalt viktige våtmarka Ilene naturreservat. Du kan få se filmen, som har brukt en rekke klipp fra fuglekamera i Ilene naturreservat.

Les hele saken
Tundrasnipe 18.08.2022

Aktiviteter BirdLife Vestfold høsten 2022

Her er en oversikt vi i Birdlife Vestfold har planlagt i høst. Vel møtt til spennende turer og aktiviteter!

Les hele saken
Makrellterne 12.08.2022

Måker og terner forsvant etter fyrverkeri og konserter

Menneskelig aktivitet i hekketiden kan påvirke fuglenes hekkesuksess. Viktige fugleområder må derfor skjermes for skadelig aktivitet. BirdLife Vestfold observerte endringer i hekkeforekomstene ved Vealøs naturreservat i Horten etter konserter og fyrverkeri i nærheten sommeren 2022.

Les hele saken

Nyhetsarkiv