Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

BirdLife Vestfold

BirdLife Norge avdeling Vestfold jobber for vern av fuglelivet i Vestfold, og for økt interesse for og kunnskap om fugl blant dem som bor i fylket.

Siste nytt

16.01.2024

Årsmøte 2024

BirdLife Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Les hele saken
16.01.2024

Aktiviteter våren 2024

Aktiviteter BirdLife Vestfold har planlagt våren 2024.

Les hele saken
22.08.2023

Aktiviteter høsten 2023.

Her er en oversikt over aktiviteter BirdLife Vestfold har planlagt i høst.

Les hele saken
Vepsevåk 05.06.2023

Faginformasjon utelatt i behandlingen av Djupedal-saken i Sandefjord

Den 3.3.2022 ble det på BirdLife Norges nettsider orientert om Sandefjord kommunes planer om å ødelegge ytterligere deler av sine verdifulle naturområder. Nesten hele den unike Borgeskogen er nå blitt omgjort til industriarealer. For tiden fortsetter planleggingen med å få politisk aksept for et massedeponi i den nærliggende Djupedal mot nordvest, der det finnes helt spesielle biomangfoldkvaliteter.

Les hele saken
Grønnstilk 24.02.2023

Solkraftverk på myr: La Akersmyra bli et fuglerikt område igjen!

På Akersmyra i Vestfold planlegger man å legge kraftverk til en drenert myr. BirdLife Vestfold mener at myra kan restaureres, og går mot etableringen av et solkraftverk på samme areal. Et slikt kraftverk vil ødelegge mulighetene for å få tilbake et rikt fugleliv og styrke bestandene av våtmarksarter.

Les hele saken
tornsanger 04.01.2023

Aktiviteter våren 2023

Her er en oversikt over aktiviteter BirdLife Vestfold har planlagt våren 2023. Det blir mange turer til spennende fuglesteder, så vi håper å se deg i tiden fremover. Velkommen!

Les hele saken

Nyhetsarkiv