Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Aktiviteter våren 2023

Her er en oversikt over aktiviteter BirdLife Vestfold har planlagt våren 2023. Det blir mange turer til spennende fuglesteder, så vi håper å se deg i tiden fremover. Velkommen!

Av BirdLife Vestfold

Publisert 04.01.2023

  • Årsmøte

Torsdag 9. mars kl. 18.00. Se egen innkalling.

Holmen, Besøkssenter våtmark Ilene, Tønsberg.

Det blir foredrag med Arne Aronsen. Han holder foredraget      

«Fra fuglekikker til fuglefotograf».

 

  • Ekskursjon til Mølen

Søndag 16. april.

Oppmøte på parkeringsplassen kl. 08.00.

  • Ekskursjon til Klåstadkilen

Søndag 7. mai.

Oppmøte på bussholdeplassen i Klåstadkrysset kl. 07.30.

  • Tur til Jomfruland

Lørdag 20. mai.

Påmelding til 924 44 316. eller hau-m@online.no.

  • Fuglenes dag

Søndag 21. mai, Ilene og Gullkronene

Fuglesangtur i Gullkronene starter kl. 09.00 fra fugletårnparkeringen. Bemannet fugletårn. Åpen dag på husmannsplassen på Holmen med fuglekassesnekring, foredrag, kaffe og enkel selvbetjent servering.

  • Nattravn/Nattsangertur

Fredag 9. juni.

Oppmøte på parkeringslomma ved Gjennestadvannet kl. 22.00. Værforbehold.

tornsanger
Opplev vårens vakreste eventyr sammen med oss. Fugletrekket skrider langsomt frem i løpet av våren, og det gjelder å få med seg stemningene og fuglene. Tornsangeren (bildet) ankommer i mai. FOTO: Frank Steinkjellå