Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tillitsvalgte i NOF Vestfold
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Tillitsvalgte i NOF Vestfold

Styret

Verv

Leder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

 

Revisor

Navn

Finn Hauge

Knut Røsholt

Morten Brandt

Ragnar Syvertsen

Erik Bleken  

Vidar Grann Hansen

 

Trygve Tjønnås

E-post

hau-m@online.no

krosholt@broadpark.no

morten@mbldesign.no

ragnar@storeferder.no

eri-ble@online.no    

vidarghansen@gmail.com

 

falke_blikk@hotmail.com

Telefon

924 44 316

911 82 029

900 37 949

975 26 610

992 30 901

909 80 304

 

906 23 843

 

Andre tillitsvalgte

Verv

Valgkomité

Valgkomite

Redaktør

LRSK medlem

LRSK medlem

LRSK medlem

Navn

Terje Axelsen

Rolf Jensås

Martin Lohne

Martin Lohne

Per Krisian Slagsvold

Frode Omland

E-post

axelsen@online.no

rolf.jensas@gmail.com

jamalohne@gmail.com

jamalohne@gmail.com

pkslagsvold@gmail.com

omland.frode@hotmail.com

Telefon

909 11 939

909 20 899

901 02 471

470 14 141

470 14 141

951 50 918

915 25 043