Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Tillitsvalgte i BirdLife Vestfold

Styret

Verv

Leder

Styremedlem

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

 

Revisor

Navn

Finn Hauge

Vidar Grann Hansen

Morten Brandt

Ragnar Syvertsen

Erik Bleken  

Helen Virgo

 

Trygve Tjønnås

E-post

hau-m@online.no

vidarghansen@gmail.com

fuglemorten@gmail.com

ragnar@storeferder.no

eri-ble@online.no    

helen@janevirgo.com

 

falke_blikk@hotmail.com

Telefon

924 44 316

90923843

900 37 949

975 26 610

992 30 901

467 74 286

 

906 23 843

 

Andre tillitsvalgte

Verv

Valgkomité   

Valgkomite

Redaktør

LRSK 

LRSK

LRSK 

LRSK 

LRSK

Navn

Terje Axelsen

Rolf Jensås

Martin Lohne

Martin Lohne

Per Krisian Slagsvold

Terje Axelsen

Håkon Heggland

Kjetil Johannessen

E-post

axelsen@online.no 

rolf.jensas@gmail.com

jamalohne@gmail.com

jamalohne@gmail.com

pkslagsvold@gmail.com

axelsen@online.no

 

kjetiljohannessen@hotmail.com

Telefon

909 11 939

909 20 899

901 02 471

470 14 141

470 14 141

909 11 939

414 73 462

920 36 395