Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Tillitsvalgte i BirdLife Vestfold

Styret

Verv

Leder

Styremedlem

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Revisor

 

Navn

Finn Hauge

Vidar Grann Hansen

Ragnar Syvertsen

Erik Bleken  

Eirik Ottesen

Karl Reite

Trygve Tjønnås

E-post

hau-m@online.no

vidarghansen@gmail.com

ragnar@storeferder.no

eri-ble@online.no

eirik.ottesen@outlook.com

karl.reite@sf-nett.no

falke_blikk@hotmail.com

Telefon

924 44 316

90923843

975 26 610

992 30 901

415 27 947

951 75 263

906 23 843

 

Andre tillitsvalgte

Verv

Valgkomité   

Redaktør

LRSK 

LRSK

LRSK 

LRSK 

LRSK

Navn

Terje Axelsen

Martin Lohne

Martin Lohne

Per Kristian Slagsvold 

Terje Axelsen

Håkon Heggland

Kjetil Johannessen

E-post

axelsen@online.no 

jamalohne@gmail.com

jamalohne@gmail.com

pkslagsvold@gmail.com

axelsen@online.no

 

kjetiljohannessen@hotmail.com

Telefon

909 11 939

901 02 471

470 14 141

470 14 141

909 11 939

414 73 462

920 36 395