Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nye fuglefrimerker i januar

Posten Norge følger gledelig nok opp sin serie av fuglefrimerker. Mandag 2. januar 2017 kan du kjøpe splitter nye frimerker av lerkefalk og dvergfalk. Det er den kjente kunstneren Viggo Ree som har laget de nye frimerkene. Totalt har han nå laget 19 fuglefrimerker for perioden 1980-2017.

Posten Norge følger opp sin satsing på fuglefrimerker, og fra og med mandag 2. januar er nydelige akvareller av dvergfalk og lerkefalk å finne på splitter nye frimerker. Det er Viggo Ree som har laget motivene som pryder de nye frimerkene. Maleriene som er benyttet er fra kunstnerens arkivmateriale.

Flotte fuglemotiver har ikke vært mangelvare på nye frimerker de siste årene. I 2015 kom det hele sju nye fuglefrimerker, med toppmeis, blåmeis og hubro i handelen fra januar. I oktober samme år fulgte Posten opp med frimerker av linerle, steinskvett, praktærfugl og ærfugl. Hubro-frimerket ble utformet av Inger Sandved Anfinsen basert på et fotografi tatt av Stig Tronvold/NN, mens de øvrige ble laget av ornitologen og wildlife-kunstneren Viggo Ree.

Også ved denne anledning er det Enzo Finger som har ansvaret for designen av fuglefrimerkene. Han er opprinnelig fra Sveits, men kom til Norge i 1976 hvor han først jobbet under den kjente designeren Bruno Oldani. Han etablerte i 1982 sitt eget firma Enzo Finger Design, med kontorer i Drøbak.

Viggo Ree laget i alt 10 av 12 frimerker i serien «Norske fugler» i årene 1980-83. I tillegg sørget han for et julefrimerke med motiv av dompaper i 1985. Serien Posten Norge startet i 2015 het «Fugler», og Viggo Ree står altså bak alle de seks motivene på fuglefrimerkene som kom dette året. Det ovenfor nevnte hubro-frimerket var ikke en del av serien «Fugler». Det er denne serien som nå fortsetter i 2017 med to frimerker med falkemotiv. 

Det kommer ikke flere fuglefrimerker i 2017, men Posten Norge har likefullt signalisert at de kommer til å følge opp med nye fuglefrimerker i årene som kommer.

Som en kuriositet nevner Viggo til oss at det i forbindelse med utgivelsen av fuglefrimerkene på 1980-tallet ble laget noen spesielle førstedagskonvolutter i tillegg til de offisielle fra Postverket. De første fire frimerkene i serien «Norske fugler» skulle utgis den 18. april 1980. Jon Fjeldså leverte to av de fire motivene. Det dreide seg om dununger av stokkand og tjeld, mens Viggo Ree hadde ansvaret for standfugler med motiv av kjøttmeis og fossekall. Den 18. april 1980 var den såkalte Norwex-dagen. I den forbindelse inngikk Tønsberg Filatelistklub et samarbeid med Store Færder Ornitologiske Stasjon og fikk laget to spesialkonvolutter til denne Norwex-dagen.

Den ene spesialkonvolutten inkluderte en tusjtegning med motiv av en flokk myrsniper i flukt laget av Viggo Ree. Stempelet var spesiallaget til utgivelsen og viste en rødstrupe med følgende tekst rundt: STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 59° 04´N – 10° 32´E. Denne spesialkonvolutten forelå i to utgaver, hvorav den ene ble frankert med de fire nye fuglefrimerkene. Konvoluttene ble fraktet ut til Store Færder der de ble stemplet, og de ble signert av de to kunstnerne. Opplaget var kun 1.500 eksemplarer og prisen var kr. 35,- pr. stk. Den andre konvoluttutgaven ble frankert med de to standfuglfrimerkene og avstemplet med motivdatostempelet «Norwex-dagen Tønsberg 18/4/80». Disse konvoluttene ble også signert. Opplaget på denne konvolutten var ubegrenset og kostet kr. 15,- pr. stk. Tønsberg Filatelistklub og Store Færder Ornitologiske Stasjon delte inntektene av konvoluttsalget.

Tønsberg Filatelistklub og Store Færder Ornitologiske Stasjon sørget for tilsvarende signerte førstedagskonvolutter i forbindelse med utgivelsen av frimerkene i serien «Norske fugler» i 1981-83 og julefrimerkene i 1985. Dette representerte viktige inntekter for Store Færder Ornitologiske Stasjon, og ble følgelig et betydningsfullt foretak i foreningens historie.

Viggo Ree og Enzo Finger
Viggo Ree (t.v.) og Enzo Finger setter de siste detaljene på utformingen av dvergfalk-frimerket i sistnevntes kontor i Drøbak den 23. juni 2016. Du får kjøpt frimerker av dvergfalk og lerkefalk fra og med mandag 2. januar hos Posten. FOTO: Viggo Ree/Enzo Finger
Dvergfalk
Det nye dvergfalk-frimerket viser en voksen hann, og er i salg fra og med mandag 2. januar. FOTO: Viggo Ree
Lerkefalk
Det nye lerkefalk-frimerket er et flott fluktmotiv av en ettåring. FOTO: Viggo Ree