Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nye fuglefrimerker er i kjømda!

Den 2. januar 2015 kan du kjøpe tre nye fuglefrimerker fra Posten Norge AS. Et fotografi av hubro pryder et 31 kr. frimerke som er utformet av Inger Sandved Anfinsen, mens to vintermotiver av toppmeis og blåmeis er temaet på to 16 kr. frimerker. De to meiseportrettene er laget av billedkunstneren Viggo Ree.

For NOFs medlemmer er Viggo Ree (64) godt kjent for sin naturkunst, sitt naturvernengasjement samt sine artikler i Vår Fuglefauna. Det å utforme fugleportretter til frimerker er for øvrig ikke noe nytt for Viggo. Han forteller at han på 1980-tallet laget tilsammen 11 fuglefrimerker for Postverket. Mange fugleinteresserte husker nok fortsatt disse frimerkene som ble utgitt i perioden 1980-83. Av de fire frimerkene som kom i serien «Norske fugler» i 1980, laget Jon Fjeldså to med motiver av dununger av henholdsvis tjeld og stokkand, mens Viggo laget motiver av fossekall og kjøttmeis. De tre neste årene var det Viggo alene som utformet motivene i serien «Norske fugler». I 1981 kom frimerker med motiver av dverggås, vandrefalk, lunde og teist, mens blåstrupe og rødstrupe fulgte året etter. Serien ble avsluttet med svalbardartene alkekonge og hvitkinngås i 1983. Viggo avsluttet sin kunstproduksjon til Postverket på 1980-tallet med å lage et julefrimerke av tre dompaper i 1985.

Viggo gir uttrykk for at det var overraskende at Posten Norge på nytt tok kontakt tidligere i år – nesten 30 år etter forrige oppdrag. Da det ble bestemt at Posten Norge skulle gi ut en ny frimerkeserie med fuglemotiver ble ulike kunstnere vurdert. Det medførte at Viggo fikk en henvendelse fra Posten Norge i begynnelsen av april – og ble innkalt til et møte den 10. april der han ble bedt om å vise fram noe av sin kunstneriske produksjon de siste årene. Resultatet ble signering av kontrakt for nye motiver til frimerker. To av disse kommer som nevnt 2. januar neste år, mens de fire siste blir å få kjøpt 3. oktober. Motiver for de fire sistnevnte er foreløpig ikke tilgjengelig for offentligheten. Planen er å fortsette fugleserien senere år.

Det er Enzo Finger som har ansvaret for designen av fuglefrimerkene. Han er opprinnelig fra Sveits, men kom til Norge i 1976 hvor han først jobbet under den kjente designeren Bruno Oldani. Han etablerte i 1982 sitt eget firma Enzo Finger Design, med kontor i Drøbak. Viggo legger ikke skjul på at han har hatt et meget godt samarbeid med både Enzo Finger og Posten Norge i forbindelse med produksjonen av de nye fuglefrimerkene. Det er Posten Norge sitt designråd, som også er internasjonalt representert, som godkjenner nye frimerker. Det aller siste ordet i godkjennelsesprosessen har Posten Norges konsernsjef.

Viggo maler fuglemotivene i akvarellteknikk. Han er utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (Grafisk avdeling - boklinjen og radérklassen) 1976-80, og har hatt eget grafikkverksted fra 1981. Hovedfeltene hans ved siden av akvarellmalingen, har vært tusjtegning og kobbergrafikk – i første rekke etsninger og koldnålsraderinger. Viggos illustrasjoner er å finne i en rekke bøker, tidsskrifter og aviser. Ganske spesielt i hans produksjon står nok Feltbok - bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen, som først ble utgitt i 1983. Gjennom en rekke reviderte utgaver har det til sammen blitt trykket 557 000 eksemplarer av denne utgivelsen! Viggo har deltatt ulike ganger på Høstutstillingen og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet (både grafikk og tegning).

Skal du sende et vanlig brev på mellom 20 og 50 gram med Posten Norge over nyttår, så er sjansen stor for at frimerket som pryder konvolutten er en blåmeis eller toppmeis der motivene er laget av Viggo Ree. E-post har ennå ikke gjort brev og frimerker overflødig, og fortsatt produseres norske frimerker gjerne i opplag på flere millioner.

Tidligere utgitte fuglefrimerker i Norge (Viggos arbeider nr. 6-16)

Viggo Ree lager motiver til fuglefrimerker 4. juni 2014
Motivene til fuglefrimerkene er laget i Viggo Ree sitt atelier i hjemmet på Røyse, Hole i Buskerud. Her er han nær ferdigstilling av de to meisefrimerkene 4. juni i år. FOTO: Grete Olafsen
Blåmeis frimerke 2. januar 2015
Blåmeis blir å finne på et nytt 16 kr. frimerke som er å få kjøpt 2. januar 2015. FOTO: Viggo Ree
Toppmeis frimerke 2. januar 2015
Toppmeis er det andre fuglemotivet produsert av Viggo Ree som blir å finne på frimerker (16 kr.) som kommer 2. januar 2015. Videre kan man samme dag få kjøpt et nytt hubrofrimerke (31 kr.) som er utformet av Inger Sandved Anfinsen. I oktober neste år kommer det ytterliger fire frimerker med fuglemotiver produsert av Viggo Ree. FOTO: Viggo Ree