Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Meisers evne til å skille mellom predatorer

Hos små fugler er evnen til å vurdere risiko for predasjon viktig for å unngå unødig tidstap i fødesøk, særlig om vinteren. Det ble plassert modeller av spurvehauk (farlig predator), lavskrike (mindre farlig) og tretåspett (ufarlig) ved foringsplasser og meisenes respons ble observert.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 04.10.2017

Det viste seg at meisene kunne skille mellom disse tre artene og reagerte med sterkere reaksjon på spurvehauk enn på lavskrike. Tretåspett utløste ingen reaksjon. Meiseartene var kjøttmeis, blåmeis og granmeis. Resultatene av undersøkelsen er publisert i Ornis Norvegica.

Referanse

Hogstad, O. 2017. Predator discimination and anti-predator behaviour by wintering parids: an experimental study. Ornis Norvegica 40: 39-44.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Blåmeis
Blåmeisa reagerer forskjellig på potensielle farlige fugler som spurvehauk, lavskrike og tretåspett. FOTO: Jan Erik Røer