Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Flere fuglefrimerker er på vei!

Lørdag 3. oktober kan du kjøpe fire nye fuglefrimerker fra Posten Norge AS. Linerle og steinskvett er motivene på to nye A-post-frimerker, mens praktærfugl og ærfugl pryder to nye B-post-frimerker. Det er wildlife-kunstneren Viggo Ree som har utformet alle fire motiver. Totalt har han nå laget 17 norske fuglefrimerker i perioden 1980-2015.

Vi rapporterte i november i fjor om at tre nye fuglefrimerker var i handelen fra 3. januar 2015, og Posten Norge fortsetter gledelig nok med å profilere fugler på nye frimerker. Lørdag 3. oktober er fire nye fuglefrimerker å finne i handelen – samtlige er utformet av kunstneren og NOF-mannen Viggo Ree (65). De to A-post-frimerkene har linerle og steinskvett som motiver, mens de to B-post-frimerkene har praktærfugl og ærfugl som motiver. Viggo forteller til NOF at andeakvarellene er laget tidligere, og at ærfugl-akvarellen tidligere er brukt som bokillustrasjon. Praktærfugl-akvarellen er tidligere ikke publisert. De to akvarellene av linerle og steinskvett ble utformet i 2014. Det er Viggo som selv velger fugleartene som havner på de frimerkene han får i oppdrag å utarbeide fra Posten Norge. Planen er å fortsette fugleserien på frimerker i framtiden, men det vil ikke komme noen i 2016 da det ikke vil bli noen portoendring neste år.

Det er ikke første gangen Viggo Ree, som er bosatt i Hole i Buskerud, har fått i oppdrag fra Posten Norge å utarbeide fuglemotiver til frimerker. På 1980-tallet laget Viggo tilsammen 11 fuglefrimerker for Postverket. Mange fugleinteresserte husker nok fortsatt disse frimerkene som ble utgitt i perioden 1980-85. Av de fire frimerkene som kom i serien Norske fugler i 1980, laget Jon Fjeldså to med motiver av dununger av henholdsvis tjeld og stokkand, mens Viggo laget motiver av fossekall og kjøttmeis. De tre neste årene var det Viggo alene som laget motivene i serien Norske fugler. I 1981 kom frimerker med motiver av dverggås, vandrefalk, lunde og teist, mens blåstrupe og rødstrupe kom i 1982. Serien ble avsluttet med svalbardartene alkekonge og hvitkinngås i 1983. Viggo avsluttet sin kunstproduksjon til Postverket på 1980-tallet med å lage et julefrimerke med motiv av tre dompaper i 1985. Så gikk det nesten 30 år før Posten Norge igjen valgte å profilere våre fjærkledde venner på norske frimerker. I fjor signerte Viggo en kontrakt med Posten Norge om produksjon av seks nye frimerker. Toppmeis og blåmeis kom i januar 2015, og de fire siste kan du altså kjøpe fra lørdag 3. oktober i år.

Også ved denne anledning er det Enzo Finger som har ansvaret for designen av fuglefrimerkene. Han er opprinnelig fra Sveits, men kom til Norge i 1976 hvor han først jobbet under den kjente designeren Bruno Oldani. Han etablerte i 1982 sitt eget firma Enzo Finger Design, med kontorer i Drøbak.

Viggo Ree maler fuglemotivene til frimerkene i akvarellteknikk. Han er utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (Grafisk avdeling - boklinjen og radérklassen) 1976-80, og har hatt eget grafikkverksted fra 1981. Hovedfeltene hans har vært kobberetsninger og koldnålsraderinger i tillegg til akvarellmalingen. Viggos illustrasjoner er å finne i en rekke bøker, tidsskrifter og aviser. Han er den eneste norske wildlife-kunstneren som har fått i oppdrag å illustrere plansjer til de store internasjonale ornitologiske standardverkene. Dette skjedde på 1980-tallet da Viggo ble bedt om å utarbeide 7 plansjer til Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Birds of the Western Palearctic). I 1988 kom Vol. 5 med hans plansjer av arter i slektene Phoenicurus (rødstjerter) og Saxicola (buskskvett, svartstrupe mfl.).

Ganske spesielt i Viggos produksjon står nok Feltbok - bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen, som først ble utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i 1983. Gjennom en rekke reviderte utgaver fram til 2008 ble det til sammen trykket 557 000 eksemplarer av denne identifikasjonsguiden, og i årene 2009-12 var en niende ajourførte utgave av boken tilgjengelig på direktorates internettsider! I tillegg har den vært inkludert i 14 utgaver av ABC for jegerprøven.

Tidligere utgitte fuglefrimerker i Norge (Viggos arbeider er nr. 6-16 og nr. 27-28)

Viggo Ree og Enzo Finger
Viggo Ree (t.v.) og Enzo Finger setter de siste detaljene på utformingen av linerle-frimerket (A-post) i sistnevntes kontor i Drøbak den 29. september 2014. Dette er sammen med de tre andre fuglefrimerkene å få kjøpt fra og med lørdag 3. oktober. FOTO: Enzo Finger
Linerle nytt frimerke 3. oktober 2015
Linerle blir å finne på nytt frimerke (A-post) fra og med lørdag 3. oktober 2015. FOTO: Viggo Ree
Steinskvett
Steinskvett er det andre frimerket du får kjøpt som A-post fra 3. oktober 2015. FOTO: Viggo Ree
Praktærfugl
Den arktiske andearten praktærfugl er motivet på et av de to nye frimerkene som blir å få kjøpt som B-post. FOTO: Viggo Ree
Ærfugl
Ærfuglen er å finne på det siste av de fire frimerkene, og i likhet med slektningen praktærfugl finner du arten på B-post-frimerker. FOTO: Viggo Ree