Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Uansvarlig båtkjøring i Nordåsvatnet

Brakkvannsområdet Nordåsvatnet i Bergen er oppholdssted for flere arter vannfugler, inkludert enkelte rødlistearter som ærfugl. Nå melder Fanaposten om uvettig båtkjøring i området, og i noen tilfeller bevisst plaging av fuglene. NOF reagerer sterkt på denne uansvarlige oppførselen.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 26.05.2020

Brakkvannsbassenget Nordåsvatnet i Bergen er kanskje ikke det mest fuglerike i regionen, men flere vannfugler benytter området som oppholdssted i løpet av året. De siste årene har ærfuglen hatt tilhold her gjennom sommermånedene, og entusiastiske fuglevenner har bygget egne kasser for arten i Skjoldabukta og Marmorøyene. Dessverre får ikke ærfuglen fred i tilværelsen, grunnet stadige tilfeller av råkjøring med båt i området.

Høy fart

Ferdsel med båt i Nordåsvatnet skal skje i rolige former. Fartsgrensen i indre deler av området er fem knop, mens i ytre deler kan man gå opp i ni knop. Dessverre bryter mange disse restriksjonene, og båter som holder flere titalls knop er ikke uvanlig. Enda verre er det at det nå meldes om at enkelte kjører rett inn i ærfuglflokken som har tilhold i området med fullt overlegg. Ikke bare privatpersoner bryter fartsgrensene: også Sjøforsvaret er observert i høy fart i bassenget.

Trenger ro og fred

Ærfuglen og andre vannfugler i Nordåsvatnet trenger ro og fred for at de skal ha anledning til å ta til seg nok næring, og ikke minst gjennomføre hekking. I hekkeperioden er fuglene særlig sårbare, og muligheter for å drive matsøk er en forutsetning for å kunne bygge opp nok energireserver til å kunne gjennomføre den krevende bragden det er å fostre opp unger. I disse dager ligger nok mange fugler på egg rundt Nordåsvatnet. Når ungene først har klekket, er fuglene ekstra sårbare: ungene trenger foreldrenes tilstedeværelse som beskyttelse mot predatorer og andre farer. Blir de forstyrret i denne perioden slik at foreldrene skilles fra sine små, for eksempel av en båt som kjører for fort, kan det ofte være kritisk.

NOF håper at politiet tar problemet med råkjøring i Nordåsvatnet, og andre steder, på alvor. Vi håper også at folk har vett til å ta hensyn til levende dyr og fugler, og skjerper seg litt. Vi forutsetter videre at Sjøforsvaret tar tak i egen oppførsel, og unngår flere slike flauser framover.

Ærfugl
Ærfuglen trenger ro og fred for at de skal ha anledning til å ta til seg nok næring. De er spesielt sårbare i sommerhalvåret når de hekker. Uvettig båtkjøring i nærheten av ærfugler i denne perioden kan ha stor påvirkning på årets ungeproduksjon. Arten har allerede problemer hos oss. FOTO: Frode Falkenberg